Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Krąg literatury bizantyńskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-KLB-21BADL Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Krąg literatury bizantyńskiej
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku DL-BA
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

bałkanistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zarys historii literatury bizantyńskiej (IV-XV w.) i jej znaczenie dla literatury narodów bałkańskich.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Zarys historii literatury (IV-XV w.): wielcy pisarze i ich dzieła. Język grecki epoki średniowiecza a greka klasyczna: zagadnienia wybrane. Twórca i literatura w odbiorze społecznym, mecenat państwa; wyjątkowość literatury bizantyńskiej.

Pełny opis:

TK_01

Język grecki w średniowieczu: język ludowy a poziomy języka literackiego (m.in. geneza diglossii)

TK_02

Sylwetki największych pisarzy bizantyńskich; arcydzieła literatury bizantyńskiej

TK_03

Stan zachowania literatury bizantyńskiej: tradycja rękopiśmienna i jej uwarunkowania (podstawowe informacje z zakresu paleografii oraz kodykologii)

TK_04

Wpływ literatury bizantyńskiej na literatury słowiańskie: płaszczyzna genologiczna oraz ideologiczna

TK_05

Problemy badawcze związane z literaturą bizantyńską ze szczególnym uwzględnieniem kwestii współczesnych edycji krytycznych

Literatura:

Jedyny podręcznik w jęz. polskim:

Oktawiusz Jurewicz, Historia literatury bizantyńskiej. Wrocław 1984.

Teksty bizantyńskie w tłumaczeniu polskim z komentarzem:

Dijenis Akritas. Opowieść z kresów bizantyńskich, tłum. M. Borowska. Warszawa 1998.

A. Kotłowska, Eparchikon biblion. Księga eparcha. Poznań 2010.

Prokopiusz z Cezarei, Historia sekretna. Warszawa 1977.

Pozostałe teksty źródłowe są przygotowywane przez prowadzącą zajęcia.

Efekty uczenia się:

Symbol

efektów

kształcenia

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów

KLB_01

przedstawić sylwetki wybitnych pisarzy i ich dzieła.

K_W07, K_W16, K_U10

KLB _02

zrozumieć specyfikę języka greckiego epoki średniowiecza a greki klasycznej: tylko zagadnienia wybrane, rzutujące na twórczość literacką

K_W07, K_U10

KLB _03

wyjaśnić wyjątkowość literatury bizantyńskiej

K_W06, K_W07, K_W17, K_U10, K_K05

KLB _04

przedstawić znaczenie literatury w odbiorze społecznym: autorytet intelektualisty, rolę mecenatu państwowego

K_W07, K_U10

KLB_05

zaprezentować recepcję literatury bizantyńskiej w literaturach słowiańskich Bałkanów

K_W06, K_W07, K_W11, K_W17, K_U10, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

- adekwatność odpowiedzi na zadane pytanie z właściwą argumentacją źródłową

- umiejętność powołania się na czytane teksty literackie

- umiejętność wyrażania sądów wartościujących

- obecność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Lis-Wielgosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Lis-Wielgosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.