Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jak zabiegać o granty europejskie? (warsztaty) - spec. animacja kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-JZG-21PDL-E Kod Erasmus / ISCED: 15.9 / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Jak zabiegać o granty europejskie? (warsztaty) - spec. animacja kultury
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty specjalizacji animacja kultury
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- zapoznanie studentów z problematyką programu Horyzont 2020, jego rolą i sposobami podziału środków finansowych na badania rozwojowe,

- przekazanie wiedzy i umiejętności pozwalającej na przygotowanie aplikacji projektowej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład, praca indywidualna poza godzinami kontaktowymi, dyskusja w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

5

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- Horyzont 2020 – informacje wstępne,

- części aplikacji konkursowej oraz wymogi formalne i merytoryczne, które należy spełnić, aby móc aplikować,

- terminologia konkursowa: Work Programme, Guide for Applicants,

- jak przygotować kosztorys, budżet i plan pracy?,

- przygotowywanie wniosków konkursowych – praca w zespołach projektowych,

- prezentowanie przygotowanego projektu.

Literatura:

Zalecana literatura:

http://wa.amu.edu.pl/wa/files/biuletyn_horyzont%202020.pdf

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka potrafi:

- wyjaśnić, czym jest Horyzont 2020, w jaki sposób funkcjonuje i w jakich celach może być wykorzystywany,

- napisać aplikację projektową zgodnie z aktualnie obowiązującymi regułami, zdefiniowanymi przez Komisję Europejską,

- przygotować kosztorys, budżet i plan realizacji projektu badawczego,

- zapoznać się z dokumentacją konkursową, przygotowaną przez inną, niż Komisja Europejska, instytucję publiczną lub prywatną i przygotować wniosek o dofinansowanie stażu/stypendium/projektu edukacyjnego/projektu badawczego,

- wyjaśnić terminologię konkursową, stosowaną w programach europejskich.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość wiedzy w zakresie terminologii konkursowej programu Horyzont 2020, poszczególnych części aplikacji, formułowania zadań badawczych, kosztorysu, budżetu i planu pracy, wyróżniająca się umiejętność prezentacji zdobytej wiedzy i własnych wniosków, płynących z ćwiczeń badawczych

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami w zakresie zdobytej w ramach zajęć wiedzy i umiejętności ich prezentacji

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: mniej dokładna wiedza w zakresie terminologii konkursowej programu Horyzont 2020, poszczególnych części aplikacji, formułowania zadań badawczych, kosztorysu, budżetu i planu pracy, słabsza umiejętność prezentacji zdobytej wiedzy

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza w zakresie terminologii konkursowej programu Horyzont 2020, poszczególnych części aplikacji, formułowania zadań badawczych, kosztorysu, budżetu i planu pracy i zadowalająca umiejętność prezentowania zdobytej wiedzy

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza w zakresie terminologii konkursowej programu Horyzont 2020, poszczególnych części aplikacji, formułowania zadań badawczych, kosztorysu, budżetu i planu pracy (możliwe są drobne błędy merytoryczne i logiczne) i zadowalająca umiejętność prezentowania zdobytej wiedzy

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza w zakresie terminologii konkursowej programu Horyzont 2020, poszczególnych części aplikacji, formułowania zadań badawczych, kosztorysu, budżetu i planu pracy (poważne błędy merytoryczne i logiczne) i niezadowalająca umiejętność prezentowania zdobytej wiedzy

Kryteria oceniania:

- ocena aktywności w trakcie zajęć,

- ocena pracy pisemnej (projektu),

- ocena prezentacji przygotowanych przez studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Junkiert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Junkiert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Junkiert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.