Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jak zabiegać o granty europejskie? (warsztaty) - spec. animacja kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-JZG-21PDL-E Kod Erasmus / ISCED: 15.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jak zabiegać o granty europejskie? (warsztaty) - spec. animacja kultury
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalizacji animacja kultury
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- zapoznanie studentów z problematyką 7. Programu Ramowego, jego rolą i

sposobami podziału środków finansowych na badania rozwojowe

- przekazanie wiedzy i umiejętności pozwalającej na przygotowanie aplikacji

projektowe

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład, praca indywidualna poza godzinami kontaktowymi, dyskusja w grupach

Pełny opis:

Program Ramowy – informacje wstępne.

Części aplikacji konkursowej oraz wymogi formalne i merytoryczne, które należy spełnić, aby móc aplikować.

Terminologia konkursowa: Work Programme, Guide for Applicants.

Jak przygotować kosztorys, budżet i plan pracy?

Przygotowywanie wniosków konkursowych – praca w zespołach projektowych.

Prezentowanie przygotowanego projektu.

Literatura:

Cooperation Work Programme 2012.

Work Programme 2012 Theme 8 Socio-Economic Sciences and Humanities.

Work Programme 2012 Annexes 1-5.

Guide for Applicants Common Part Collaborative Projects.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- wyjaśnić, czym jest 7. Program Ramowy, w jaki sposób funkcjonuje i w jakich celach może być wykorzystywany,

- napisać aplikację projektową zgodnie z aktualnie obowiązującymi regułami, zdefiniowanymi przez Komisję Europejską,

- przygotować kosztorys, budżet i plan realizacji projektu badawczego,

- zapoznać się z dokumentacją konkursową, przygotowaną przez inną, niż Komisja Europejska, instytucję publiczną lub prywatną i przygotować wniosek o dofinansowanie stażu / stypendium / projektu edukacyjnego / projektu badawczego,

- wyjaśnić terminologię konkursową, stosowaną w programach europejskich.

Metody i kryteria oceniania:

ocena aktywności w trakcie zajęć, pracy pisemnej (projektu) oraz prezentacji przygotowanych przez studenta

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Junkiert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Junkiert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.