Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka bułgarskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-JB-22BDL-E Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka bułgarskiego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku programu DL-FilBuł
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język bułgarski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia, specjalność: filologia bułgarska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- poszerzona praktyczna nauka języka bułgarskiego

- kontynuacja pracy nad umiejętnościami pisania, czytania i mówienia w języku bułgarskim na poziomie podstawowym rozszerzonym (B2 +/A1)

- poszerzanie wiedzy gramatycznej i słowotwórczej właściwej dla tego poziomu

- większa wiedza o bułgarskim kontekście kulturowym


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

TK_01 Praca i zatrudnienie

• rodzaje zawodów

• preferowany zawód

• narzędzia do pracy; praca i przyjaźń; indywidualna i praca zespołowa;

• pisanie CV i listu motywacyjnego; wywiad w pracy JB_1, JB_2, JB_03, JB _5, JB_6, JB_08, JB_09

TK_02 Kultura bułgarska i codzienność

• kuchnia, przepisy kulinarne, napoje tradycyjne

• sport

• kultura młodzieżowa w Bułgarii i Polsce

• planowanie czasu wolnego i weekendu (kino, teatr, koncerty, imprezy sportowe); hobby JB_1, JB_2, JB_3, JB_5, JB_6, JB_8, JB_10, JB_11

TK_03 Podróże i wakacje

• socjologiczne, kulturowe i edukacyjne aspekty podróży

• aktywny lub pasywny urlop; planowanie podróży (wakacje letnie i zimowe; morze, góry);

• wyszukiwanie ofert turystycznych; prasa, internet i usługi biur podróży;

• typy zakwaterowania (hotel, kwatery prywatne, kempingi) JB_1, JB_2, JB_3, JB_5, JB_6, JB _7, JB_8, JB_9

TK_04 Orientacja przestrzenna, transport, komunikacja, ruch

• wskazanie kierunków ruchu, świata, podstawowe pojęcia geograficzne

• połączenia telefoniczne i komunikacja internetowa;

• pisma oficjalne JB_1, JB_2, JB_3, JB_04, JB_6, JB_7, JB_8, JB_10

TK_05 Świat zwierząt i roślin

• flora i fauna w różnych częściach świata

• etyczny stosunek do zwierząt JB_1, JB_2, JB_3, JB_4, JB_6, JB_7, JB_10

TK_06 Lingwistyczna wiedza o społeczeństwie: Sofia - stolica Republiki Bułgarii

• charakterystyki, fakty i statystyka

• historia miasta (na podstawie tekstów i filmów)

• porównanie z innymi miastami JB_1, JB_2, JB_3, JB_4, JB_6, JB_7, JB_11

TK_07 Lingwistyczna wiedza o społeczeństwie: Bułgarskie święta i tradycje

• święta narodowe

• Boże Narodzenie i Sylwester w Polsce i Bułgarii

• martenicy

• ślub - tradycja i wpsółczesność JB_1, JB_2, JB_3, JB_4, JB_6, JB_7, JB_11

TK_08 Rodzina i relacje międzyludzkie

• prawo i stosunki małżeńskie i rodzinne

• męsko-damska przyjaźń

• wady i zalety, które mają nasi bliscy JB_1, JB_2, JB_3, JB_4, JB_6, JB_7, JB_8, JB_9

ТК_09 Literatura i muzyka

• współczesna bułgarska muzyka popularna, teksty piosenek

• nowa i najnowsza literatura bułgarska – wybrane teksty JB_1, JB_2, JB_3, JB_4, JB_5, JB_6, JB_7, JB_11

TK_10 Kino i teatr

• Oglądanie filmu fabularnego lub dokumentalnego albo nagrania spektaklu teatralnego.

• czytanie i pisanie recenzji filmowych и театрални JB_1,JB_2, JB_3, JB_6, JB_7, JB_8, JB_9, JB_11

TK_11 Prezentacja na wybrany temat, przygotowana indywidualnie JB_5, JB_6, JB_7, JB_8, JB_9, JB_10

Literatura:

• E. Хаджиева, Н. Грибова, А. Ефтимова, М. Пацева, А. Слуцка. Български език за чужденци. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2006.

• Ж. Колева-Златева, Б. Емилиянова, В. Седефчева. Аз говоря български. Български език за чужденци, част А. Изд. Фабер, Велико Търново, 2004.

• Г. Гочев, Л. Кирова, Ст. Гърдев. Аз говоря български. Български език за чужденци, част В. Изд. Фабер, Велико Търново, 2006.

• Д. Илиева. Български език. Slovenské pedagogické nakladateJBtvo, Bratislava, 1989.

• P. Barkalova. Bulgarian Grammar. Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011.

• С. Банова. Българският глагол. Практическо помагало. Изд. Д-р Иван Богоров, София, 2005

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

JB_01 zrozumieć jasno sformułowane wypowiedzi na znane mu tematy, z którymi spotyka się w pracy, szkole, itd; rozumie główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych, mówiących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących go prywatnie lub zawodowo, kiedy są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie; zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady, pod warunkiem, że temat nie jest mu całkowicie obcy; zrozumieć większość filmów w standardowej odmianie języka K_U01, K_U10, K_U11, K_U12

JB_02 potrafi zrozumieć teksty składające się głównie z mowy codziennej lub języka swoich zainteresowań, zrozumieć opis wydarzeń, uczuć i pragnień zawarty w prywatnej korespondencji; czytać artykuły i raporty, które zajmują się współczesnymi problemami, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy; zrozumieć współczesną prozę literacką K_U01, K_U03, K_U12, K_U13, K_U14

JB_03 poradzić sobie w większości sytuacji, jakie mogą wyniknąć w trakcie podróży przez obszar, gdzie mówi się danym językiem; bez przygotowania dołączyć się do rozmowy na tematy, które są mu znane, mają osobisty charakter lub dotyczą życia codziennego (npr. rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania i wydarzeń bieżących); komunikować się płynnie i spontanicznie, tworzyć interakcje z rodzimymi użytkownikami języka; może aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów K_U01, K_U08, K_U10, K_U1, K_U12

JB_04 łączyć wyrażenia, opisywać przeżycia i zdarzenia, nadzieje, marzenia i aspiracje; potrafi relacjonować i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i wrażenia; może mówić na wiele tematów związanych z obszarem jego zainteresowań; potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia, podając wady i zalety różnych rozwiązań K_U08, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14

JB_05 może pisać proste teksty na tematy, które są mu znane bądź go interesują; może pisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia; może pisać zrozumiale, popelnając mało błędów w tekście; może napisać opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw swojego punktu widzenia; może napisać list i opisać osobiste wydarzenia i doświadczenia K_W18, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14

JB_06 posiada słownictwo na wyższym poziomie; potrafi wprowadzić proste wyrażenia i kolokacje w dziedzinie codziennej komunikacji K_W18, K_U12, K_U13, K_U14

JB_07 jest w stanie zanotować dowolny tekst, popełnając mało błędów; ma gląbszą wiedzę na temat ortografii języka bułgarskiego K_W18, K_U12, K_U13, K_U14

JB_08 zna podstawowe zasady fonetyczne i wyjątki i stosuje je w mowie i piśmie K_W18, K_U12, K_U13, K_U14

JB_09 potrafi rozróżnić słowa zmienne i niezmienne; opanował wszystkie reguły określania z rodzajnikami wraz z wyjątkami, stopniowanie przymiotników i przysłówków K_W18, K_U12, K_U13, K_U14

JB_10 rozpoznaje funkcje komunikatywne zdań, używa prostych i złożonych zdań, wprowadzając pewne typy zdań podrzędnych K_W18, K_U12, K_U13, K_U14

JB_11 zna tradycje świąt państwowych i religijnych w Bułgarii; rozumie specyfikę współczesnych trendów kulturowych i społecznych K_W15, K_W19, K_U05, K_K05, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w konwersacjach);

- wartość merytoryczna wykonanych zadań pozalekcyjnych;

- sprawność posługiwania się językiem bułgarskim na poziomie B2;

- zaliczenie wszystkich testów kontrolnych;

- umiejętność zaprezentowania na egzaminach pisemnym i ustnym wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

Skala ocen:

Kształtuje się na podstawie wyniku egzaminu ustnego i pisemnego: <60% - ndst, 60-70% -dst, 71-75% - dst+, 76-85% - db, 86-90% - db+, >91% bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radina Bozhilova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.