Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury polskiej (literatura staropolska i oświeceniowa)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-HLP-11SPDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej (literatura staropolska i oświeceniowa)
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DL FilSlowPol/FSP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zadaniem kursu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień składających się na historię dawnej literatury polskiej w kontekście literatury powszechnej oraz kształtowanie i rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji dawnych tekstów literackich. Zajęcia mają charakter warsztatowy i zakładają omówienie problemów wskazanych przez prowadzącego, np.: trzech podstawowych tradycji kultury europejskiej; twórczości wybranych pisarzy polskich oraz autorów literatury europejskiej w kontekstach biograficznych, społecznych, politycznych i kulturowych; zjawisk tradycji literackiej wskazanych epok i elementów komparatystyki; tendencji i konwencji w literaturze omawianych okresów; kategorii estetycznych i etycznych; przemian topiki; obiegów kulturowych; prądów i formacji kulturowych, rozwoju języka literackiego i stylów wskazanego okresu; ewolucji form podawczych i wersyfikacyjnych oraz gatunków literackich; tudzież zagadnienia inne - zgodne z wyborem prowadzącego i celami przedmiotu.

Pełny opis:

Cele i efekty kształcenia: interpersonalne: zdobycie umiejętności zabierania głosu w celu sprawozdania, formułowania argumentacji i wniosków, polemiki, prowadzenia i podsumowania dyskusji;

instrumentalne: na podstawie literatury dawnej i opracowań - zdobycie umiejętności zbierania danych, ich analizowania i syntezowania, umiejętności dostrzegania, formułowania i rozwiązywania problemów, lektury utworów literackich i tekstów naukowych, doboru i wykorzystania kontekstów, wdrażanie do posługiwania się podstawowymi kompendiami i słownikami rzeczowymi, literaturą naukową i językiem specjalistycznym w mowie i na piśmie; umiejętności pisarskie w zakresie interpretacji utworów lub zjawisk w formie rozprawki, eseju (kompozycja, przeprowadzanie wywodu, użycie językowych środków perswazji, konstruowanie przypisów i bibliografii);

systemowe: rozwijanie umiejętności badawczych i uczenia się, łączenia kompetencji zdobywanych na innych przedmiotach oraz zdolności do pracy samodzielnej.

Literatura:

1. T. WITCZAK: Literatura Średniowiecza, wyd. 3 zmien., Warszawa 1999 i wyd. nast.

2. J. ZIOMEK: Literatura Odrodzenia, Warszawa 1987 i wyd. nast.

3. C. HERNAS: Literatura baroku, Warszawa 1987 i wyd. nast.

4. M. KLIMOWICZ: Literatura Oświecenia, Warszawa 1988 i wyd. nast.

5. R. PRZYBYLSKI: Klasycyzm, czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983 i wyd. nast. (obowiązuje cz. 2: Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Meller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Maleszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.