Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka polskiego z leksykologią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-GOL-11SPDL Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka polskiego z leksykologią
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DL FilSlowPol/FSP
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia słowiańska i filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- zapoznanie studenta z podstawowymi metodologiami badawczymi w zakresie językoznawstwa,

- podniesienie kompetencji komunikacyjnych studenta,

- pokazanie złożoności systemu językowego,

- zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem wewnętrznym języka polskiego.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

TK_01 Definiowanie języka w ramach różnych metodologii GOL_02, GOL_03

TK_02 Krytyczna ocena stanowisk metodologicznych w zakresie językoznawstwa polskiego GOL_01, GOL_02, GOL_04, GOL_05

TK_03 Złożoność systemu języka polskiego GOL_04

TK_04 Podział wewnętrzny języka polskiego GOL_04, GOL_03

TK_05 Język polski w kontekście kultury GOL_01, GOL_03

TK_06 Tendencje rozwojowe współczesnego języka polskiego a procesy globalizacyjne GOL_4

Literatura:

• Bańko M., Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2004.

• Bartmiński, J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006.

• Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H. (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego, t. I-II, Warszawa 1998.

• Grzegorczykowa, R., Profilowanie a inne pojęcia opisujące hierarchiczną strukturę znaczenia, [w:] Profilowanie w języku i w tekście, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin 1998.

• Grzegorczykowa R., Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1996.

• Lachur Cz., Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004.

• Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 1996.

• Tabakowska E. (red.), Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków 2001.

• Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 2007.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

GOL_01 krytycznie ocenić postrzeganie języka w ramach różnych metodologii badawczych K_W01, K_W02, K_W03

GOL_02 wyjaśnić różnice metodologiczne oraz omówić stopień otwartości językoznawstwa K_W02, K_W04, K_W10, K_U05, K_K05

GOL_03 czytać ze zrozumieniem i samodzielnie komentować prace teoretyczne z zakresu językoznawstwa K_W03, K_W04, K_W11, K_U17

GOL_04 omówić podsystemy języka polskiego K_W11, K_W13, K_W14,

GOL_05 poprawnie interpretować przekaz werbalny K_W10, K_U02,K_U03,

Metody i kryteria oceniania:

 aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji);

 zaangażowanie w dyskusję (np. wcześniejsze przygotowanie się)

 umiejętność zaprezentowania podczas egzaminu wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Romana Łapa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Hofmański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.