Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka chorwackiego 1 (fonetyka i fonologia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-GOJC-12CSDL Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka chorwackiego 1 (fonetyka i fonologia)
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii chorwackiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów kroatystycznych (studia licencjackie)
Strona przedmiotu: http://slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

 interpersonalne: zdolności krytyczne, praca w grupie;

 instrumentalne: umiejętność analizy i syntezy, wiedza ogólna, znajomość języka chorwackiego/serbskiego;

 systemowe: umiejętności badawcze, umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu gramatyki opisowej w praktyce;Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

TK_01 Przedmiot badań gramatyki opisowej, gramatyka opisowa a gramatyka normatywna. Typologiczna i genetyczna charakterystyka języka. GO_01

TK_02 Miejsce języka chorwackiego (serbskiego) w słowiańskiej wspólnocie językowej, zasięg terytorialny języka. GO_05

TK_03 Charakterystyka poszczególnych poziomów systemu języka - fonetyka z fonologią (akcenty, alternacje, system wokaliczny i konsonantyczny). Ortografia i alfabet. GO_01, GO_02, GO_03, GO_04, GO_06

TK_04 Charakterystyka poszczególnych poziomów systemu języka – słowotwórstwo (derywacja, złożenia, przekształcenia). GO_01, GO_02, GO_03, GO_04, GO_06

TK_05 Charakterystyka poszczególnych poziomów systemu języka – morfologia (kategorie imienne: liczba, rodzaj, przypadek, określoność). GO_01, GO_02, GO_03, GO_04, GO_06

TK_06 Charakterystyka poszczególnych poziomów systemu języka – morfologia (kategorie werbalne: osoba, tryb, aspekt). GO_01, GO_02, GO_03, GO_04, GO_06

TK_07 Charakterystyka poszczególnych poziomów systemu języka – system temporalny. GO_01, GO_02, GO_03, GO_04

TK_08 Różnice i podobieństwa na poszczególnych poziomach systemu języka pomiędzy j. chorwackim (serbskim) a j. polskim. Elementy składni. GO_03, GO_05

TK_09 Podobieństwa i różnice pomiędzy standardami językowymi: chorwackim, serbskim, bośniackim i czarnogórskim. GO_05, GO_06

Literatura:

• V. Frančić, Gramatyka opisowa języka serbochorwackiego, Warszawa 1963.

• E. Barić et al., Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb 1997.

• S. Težak, S. Babić, Gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb 2009.

Efekty uczenia się:

GO_01 zdefiniować pojęcie gramatyka opisowa, używać naukowej terminologii językoznawczej w języku docelowym KW_03, KU_04

GO_02 opisać strukturę gramatyczną współczesnego języka chorwackiego KW_10

GO_03 znaleźć zastosowanie praktyczne zdobytej wiedzy teoretycznej, stosować poprawnie poszczególne formy językowe

KW_10, KU_06

GO_04 zanalizować gramatycznie tekst w chorwackim języku współczesnym KW_10, KU_04, KU_11, KU_16, KK_06

GO_05 wskazać podobieństwa i różnice pomiędzy systemem gramatycznym języka polskiego i języka docelowego ze szczególnym uwzględnieniem południowosłowiańskich cech języka chorwackiego

KW_10, KW_14, KU_11

GO_06 zrozumieć zasady funkcjonowania i powstawania form językowych, co pomaga lepiej opanować praktyczne umiejętności językowe KW_10, KU_11, KK_06

Metody i kryteria oceniania:

 Poziom aktywności w czasie zajęć (praca zespołowa, praca indywidualna)

 Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności)

 Poziom wiedzy zaprezentowany na kolokwium, zaliczeniu i egzaminie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ana Samardzić
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tatiana Ganenkova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.