Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat krytycznofilmowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-FK-317 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat krytycznofilmowy
Jednostka: Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Przedmioty fakultatywne Katedry Filmu, Telewizji i Nowych Mediów
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

filmoznawstwo i kultura mediów

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- kształtowanie umiejętności samodzielnego tworzenia tekstów utrzymanych w określonej konwencji i pracy redakcyjnej nad nimi

- kształtowanie umiejętności prowadzenia debaty merytorycznej na wybrany temat z użyciem wielostronnej argumentacji merytorycznej

- stymulowanie kreatywności i aktywności w poszukiwaniu inspiracji tematycznych dla przygotowywanych prac

- kształtowanie umiejętności krytycznej samooceny oraz oceny prac innych studentów

- kształtowanie umiejętności kreowania wypowiedzi krytycznofilmowej w języku audiowizualnym

- inspiracja do podejmowania samodzielnych decyzji związanych z wyborem tematów tekstów oraz tematu debaty, kształtowanie, umiejętność korzystania z wiedzy ozyskiwanej w ramach innych zajęć.


Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie dotyczy.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Nie dotyczy.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Uniwersytecka UAM, biblioteki cyfrowe.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Praca z tekstem, dyskusją, metoda warsztatowa, prezentacja dźwiękowa i video.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 30

Praca własna studenta

Przygotowanie do zajęć: 5

Czytanie wskazanej literatury: 2

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.: 8

Suma godzin: 45


Skrócony opis:

Warsztat krytycznofilmowy ma pomóc studentom w zdobyciu praktycznej umiejętności formułowania tekstów i wypowiedzi krytycznofilmowych w różnych gatunkach, najprostszych (notka) i bardziej skomplikowanych (np. esej, videoblog). Dlatego zajęcia mają charakter warsztatowy. Polegają w głównej mierze na pracy z konkretnymi tekstami studentów i zawodowych krytyków, omawianiu ich i sugerowaniu koniecznych korekt. Oprócz tego studenci zapoznawani są z elementami tradycji krytycznofilmowej, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej.

Literatura:

Krzysztof Mętrak, Autografy na ekranie, Warszawa 1974.

Pauline Kael, Co dzień w kinie, Warszawa 1978.

Konrad Eberhardt, O polskich filmach, Warszawa 1982.

Tadeusz Sobolewski, Za duży blask. O kinie współczesnym, Kraków 2004.

Krzysztof Kłopotowski, Obalanie idoli, Warszawa 2004.

Wojciech Kuczok, To piekielne kino, Warszawa 2006.

Kino ze znakiem jakości (pod. red. A. Osmólskiej-Mętrak), Warszawa 2011.

EKRANy 6(10)/2012 „Wszyscy jesteśmy krytykami”

Każdy krytykiem?, rozmowa z udziałem Tomasza Cyza, Juliusza Kurkiewicza, Andy Rottenberg, Tadeusza Sobolewskiego i Jakuba Sochy, http://www.dwutygodnik.com/artykul/1398-kazdy-krytykiem.html

Konrad Eberhardt, red. P. Zwierzchowski, B. Giza, Warszawa 2013.

Aleksander Jackiewicz, red. P. Zwierzchowski, B. Giza, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia EK student /ka powinna:

zdefiniować formę i funkcje podstawowych gatunków krytyki filmowej

identyfikować różne tendencje historyczne i współczesne w dziedzinie krytyki filmowej

stworzyć tekst we wszystkich formach krytycznofilmowych omawianych podczas zajęć

przeprowadzić w oparciu o zdobytą wiedzę debatę na wcześniej ustalony temat

redagować i korygować swoje teksty według wskazań prowadzącego

prowadzić rzeczową dyskusję na temat tekstów własnych oraz napisanych przez innych studentów

pracować w zespole, przygotowując i uczestnicząc w debacie na wcześniej ustalony temat

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium ustne

prace pisemne cząstkowe

prezentacja efektów pracy w grupach

aktywność podczas zajęć

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Szpulak
Prowadzący grup: Andrzej Szpulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.