Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Formy kultury niezależnej w PRL-u: Literatura, film, piosenka, teatr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-FK-269
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Formy kultury niezależnej w PRL-u: Literatura, film, piosenka, teatr
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty fakultatywne Instytutu Filologii Polskiej
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Filologia polska

Literatura:

Czapliński Przemysław, Dziedzictwo niezależności. Krótka historia komunikacyjnego podziemia, „Słupskie Prace Filologiczne”. Seria Filologia Polska 2007 nr 5.

Paweł Sowiński, Zakazana książka. Uczestnicy drugiego obiegu 1977-1989, Warszawa 2011.

Literatura drugiego obiegu – polski fenomen, Numer monograficzny. „Polonistyka” 2011 nr VII – VIII.

Andrzej Paczkowski, Drugi obieg, W: Lublin – drogi do wolności. Siła wolnego słowa. T.1. Nr 36, Lublin 2009.

Dobrochna Dabert, Śmiech bez debitu. Strategie komiczne w drugim obiegu, w: Kultura bez cenzury(?) red. J. Czaplińska, A. Modelska-Kwaśniewska, Opole 2010.

Andrzej Urbański, Cenzura – kontrola kontroli (system lat siedemdziesiątych), w: Piśmiennictwo – systemy kontroli-obiegi alternatywne. Tom 2, Warszawa 1992.

Stanisław Siekierski, Drugi obieg. Uwagi o przyczynach powstania i społecznych funkcjach, w: Piśmiennictwo – systemy kontroli-obiegi alternatywne. Tom2, Warszawa 1992.

Drogi do wolności w kulturze Europy Środkowo-Wschodniej 1956-2006. Red. M. Talarczyk-Gubała, B. Bakuła, Poznań 2007.

Tadeusz Lubelski, Historia kina polskiego, tu: rozdziały X i XI, Chorzów 2008, s. 441-578.

Marek Haltof, Kino polskie, przeł. M. Przylipiak, tu: rozdziały ze stron 181-254, Gdańsk 2004.

"EKRANY" (numer monograficzny: kino (nie)zależne), 2013 nr 2.

Bardowie. Pod red. J. Sawickiej i E. Paczoskiej. Łódź 2001. (fragmenty)

Jacek Kleyff, Rozmowa, Wołowiec 2012.

Tadeusz Nyczek, Salon Niezależnych. Dzieje pewnego kabaretu. Kraków 2008.

Krzysztof Gajda, Jacek Kaczmarski w świecie tekstów, Poznań 2013. (fragmenty)

Krzysztof Gajda, Poza państwowym monopolem – Jan Krzysztof Kelus. Poznań 1998. (fragmenty)

Piosenki prawdziwe w kulturze PRL-u. Studia pod redakcją Ewy Paczoskiej i Dawida Marii Osińskiego. (fragmenty)

Teatr drugiego obiegu. Materiały do kroniki teatru stanu wojennego13 XII 1981- 15 XI 1989. Jaoanna Krakowska-Narożniak, Marek Waszkiel, Warszawa 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zakończy się pisemnym zaliczeniem z oceną. Student będzie zobowiązany do odpowiedzenia na ok. 6 pytań dotyczących kultury niezależnej: kwestii związanych z literaturą, teatrem, kinem i piosenką w drugim obiegu.

Praktyki zawodowe:

------------------------------------------------

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)