Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy neurologii wieku rozwojowego - spec. logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-ENW-22PDL Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy neurologii wieku rozwojowego - spec. logopedyczna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Przedmioty specjalizacji logopedycznej dla DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

filologia polska, specjalność logopedyczna

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

• zapoznanie z podstawową terminologią z zakresu neurologii dziecięcej,

• zaznajomienie z podstawowymi zaburzeniami neurologicznymi, w obrazie których pojawiają się zaburzenia mowy,

• wskazanie na wagę współpracy ze specjalistą neurologiem,

• uświadomienie sytuacji społeczno-emocjonalnej pacjenta cierpiącego na zaburzenia neurologiczne.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Podstawowa wiedza z zakresu zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Pełny opis:

Zagadnienia:

• wprowadzenie do neurologii dziecięcej, terminologia, związki z zaburzeniami mowy,

• podstawy fizjologii i patologii układu nerwowego (m.in. łuk odruchowy, drogi czuciowe, droga piramidowa, układ pozapiramidowy, móżdżek, nerwy czaszkowe, kora mózgowa),

• aspekt rozwojowy fizjopatologii (odrębności obrazu zaburzeń związanych z wiekiem),

• urazy czaszkowo-mózgowe oraz wybrane zagadnienia z zakresu wad rozwojowych OUN,

• nowotwory mózgu i ich następstwa,

• choroby infekcyjne OUN i ich konsekwencje,

• padaczki,

• wybrane zagadnienia symptomatologii i leczenia mózgowego porażenia dziecięcego.

Literatura:

• Atlas anatomii człowieka (dowolny).

• Dziecko niepełnosprawne ruchowo, pod red. Z. Łosiowskiego, Warszawa 1997 i następne.

• O. Jauer-Niworowska, J. Kwasiborska, Dyzartrie, Gliwice 2009.

• Neurologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy (dowolny).

• „Neurologia Dziecięca”. Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

• wykazać, jakie działania może podejmować jako logopeda w przypadku pacjenta z danym schorzeniem, a od jakich powinien się powstrzymać,

• przedstawić podstawowe wiadomości o chorobach i zespołach chorobowych odpowiedzialnych za zaburzenia neurologiczne,

• współpracować ze specjalistą neurologiem,

• zrozumieć sytuację społeczno-emocjonalną pacjenta cierpiącego na zaburzenia neurologiczne,

• wziąć odpowiedzialność za podejmowane działania diagnostyczno-terapeutyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne składające się pytań z całego omawianego materiału, z odpowiedziami do wyboru. Ocena pozytywna będzie zawsze wymagać uzyskania więcej niż 50% poprawnych odpowiedzi: dst od 51-59%; dst+ od 60-69%; db od 70-79%; db+ od 80-89%; bdb > 90%.

Praktyki zawodowe:

tak (80 h)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Jędrzej Fliciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaptur, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Jolanta Sławek
Prowadzący grup: Danuta Kędzia-Tomkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Kędzia-Tomkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Kędzia-Tomkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.