Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Emisja głosu - spec. nauczycielska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-EG-12PDL Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu - spec. nauczycielska
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej dla DL-FilPol
Strona przedmiotu: http://www.staff.amu.edu.pl/~emisja/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=39
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polksa, kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

• wykształcenie prawidłowych nawyków posługiwania się narządem mowy (higiena głosu),

• przekazanie wiadomości na temat funkcjonowania narządu mowy,

• podanie informacji o chorobach związanych z pracą nauczyciela, a także wiadomości o patologiach narządu mowy.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

TK_01 Głos jako narzędzie pracy nauczyciela; Anatomia i fizjologia narządu głosu. EG_01, EG_05

TK_02 Proces tworzenia głosu i jego rodzaje. Technika mówienia. Oddychanie a proces mówienia, tory oddechowe, appoggio. EG_02, EG_04, EG_03

TK_03 Sposoby artykulacji samogłosek i spółgłosek, miejsca artykulacji. Interpretacja głosowa tekstu, dykcja, poprawne frazowanie, intonacja głosu, ekspresja wypowiedzi, akcent w języku polskim. EG_03, EG_04

TK_04 Zjawisko rezonansu, klasyfikacja rezonatorów i ich rola w prawidłowej fonacji. EG_04, EG_02

TK_05 Przyczyny i rodzaje zaburzeń głosu. Higiena głosu. EG_05, EG_01

Literatura:

Zalecana lektura jest dostępna na stronie emisji głosu UAM: http://www.staff.amu.edu.pl/~emisja/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=39

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

EG_01 Ma uporządkowaną podstawową wiedzę o funkcjonowaniu narządu głosu. Zna terminologię używaną w emisji głosu. Ma podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii narządu głosu. K_W01, K_W05, K_W24, K_U04, K_K07

EG_02 Potrafi wyjaśnić związek między oddychaniem a procesem mówienia. Posiada nawyki prawidłowego oddychania. Zna proces tworzenia głosu i rodzaje głosu. K_W01, K_W05, K_W24 K_K12

EG_03 Posiada nawyki prawidłowej fonacji. Zna sposoby i miejsca poprawnej artykulacji samogłosek i spółgłosek. K_W01, K_W05, K_W24, K_U10, K_K06, K_K12

EG_04 Zna zjawisko rezonansu i potrafi sklasyfikować rezonatory oraz ich rolę w prawidłowej fonacji. Zna formy ekspresji wypowiedzi i zasady, poprawnej polszczyzny (kultura języka). K_W01, K_W05, K_W12, K_W24, K_K06,K_K12, K_U10

EG_05 Ma podstawową wiedzę o najczęściej występujących zaburzeniach głosu i patologii narządu mowy. Zna podstawowe zasady higieny głosu i relaksacji. K_W01, K_W05, K_W24, K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności i wykonanych w czasie zajęć ćwiczeń. Ocena przygotowanej interpretacji głosowej tekstów literackich i publicystycznych.

Ocenie podlegają następujące elementy:

 zasób wiedzy uzyskanej w ramach zajęć i dzięki pracy własnej,

 opanowanie zdolności higienicznego i świadomego posługiwania się narządem mowy,

 umiejętność interpretacji głosowej tekstu (przedstawienie interpretacji głosowej tekstów literackich i publicystycznych).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Roman Nadzieja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kaniewski
Prowadzący grup: Aleksandra Reimann-Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.