Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-SEMU-13
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Ścisłych
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru programu X-S2-CHB
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru programu X-S2-CHK
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru programu X-S2-CHM
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru programu X-S2-CHO
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru programu X-S2-CHSD
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Andrzejewski, Danuta Barałkiewicz, Elżbieta Bartoszak-Adamska, Iwona Binkowska, Romualda Bregier-Jarzębowska, Bogumił Brycki, Agata Dąbrowska, Beata Dudziec, Agnieszka Feliczak-Guzik, Marcin Frankowski, Rafał Frański, Joanna Gościańska, Anetta Hanć, Marcin Hoffmann, Agnieszka Janiak, Beata Jasiewicz, Mariusz Jaskólski, Renata Jastrząb, Małgorzata Kaczmarek, Anna Komasa, Izabela Komorowicz, Henryk Koroniak, Iwona Kowalczyk, Artur Kowalski, Ireneusz Kownacki, Mieczysław Kozłowski, Ewa Krystkowiak, Iwona Kurzyca, Stefan Lis, Bogusława Łęska, Teresa Łuczak, Przemysław Niedzielski, Izabela Nowak, Piotr Nowicki, Waldemar Nowicki, Radosław Pankiewicz, Violetta Patroniak, Piotr Pawluć, Tomasz Pędziński, Robert Pietrzak, Donata Pluskota-Karwatka, Tomasz Pospieszny, Robert Przekop, Piotr Przybylski, Iwona Rykowska, Krystyna Seifert, Izabela Sobczak, Tadeusz Sobczyński, Krzysztof Staninski, Artur Stefankiewicz, Arkadiusz Szymański, Marcin Śmiglak, Joanna Świetlik, Maciej Trejda, Włodzimierz Urbaniak, Jędrzej Walkowiak, Justyna Walkowiak-Kulikowska, Rafał Wawrzyniak, Maciej Zalas, Anetta Zioła-Frankowska, Patrycja Żak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogumił Brycki, Agata Dąbrowska, Anna Dembska, Agnieszka Feliczak-Guzik, Agata Głuszyńska, Joanna Gościańska, Anetta Hanć, Agnieszka Held, Zbigniew Hnatejko, Grzegorz Hreczycho, Adam Huczyński, Ewa Janiszewska, Aldona Jankowska, Beata Jasiewicz, Anna Komasa, Izabela Komorowicz, Artur Kowalski, Ewa Krystkowiak, Bronisław Marciniak, Przemysław Niedzielski, Izabela Nowak, Violetta Patroniak, Robert Pietrzak, Donata Pluskota-Karwatka, Izabela Pospieszna-Markiewicz, Tomasz Pospieszny, Piotr Przybylski, Anna Przybył, Magdalena Rapp, Iwona Rykowska, Krystyna Seifert, Izabela Sobczak, Artur Stefankiewicz, Joanna Świetlik, Jędrzej Walkowiak, Monika Wałęsa-Chorab, Rafał Wawrzyniak, Anetta Zioła-Frankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Andrzejewski, Michał Cegłowski, Agata Dąbrowska, Anna Dembska, Agnieszka Feliczak-Guzik, Marcin Frankowski, Rafał Frański, Agata Głuszyńska, Adam Gorczyński, Joanna Gościańska, Tomasz Grzyb, Anetta Hanć, Agnieszka Held, Adam Huczyński, Aldona Jankowska, Renata Jastrząb, Małgorzata Kaczmarek, Anna Komasa, Izabela Komorowicz, Ireneusz Kownacki, Maciej Kubicki, Marcin Kwit, Bogusława Łęska, Teresa Łuczak, Przemysław Niedzielski, Izabela Nowak, Piotr Nowicki, Anna Olejnik, Violetta Patroniak, Ewa Patyk-Kaźmierczak, Robert Pietrzak, Izabela Pospieszna-Markiewicz, Piotr Przybylski, Magdalena Rapp, Iwona Rykowska, Artur Stefankiewicz, Jędrzej Walkowiak, Monika Wałęsa-Chorab, Rafał Wawrzyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)