Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy chemii organicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-PCHOL-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii organicznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Ścisłych
Przedmioty obowiązkowe dla 3 semestru programu X-S1-CH
Przedmioty obowiązkowe dla 3 semestru programu X-S1-CHInf
Punkty ECTS i inne: 14.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Nazewnictwo związków organicznych. Hybrydyzacja, typy wiązań, rezonans, aromatyczność, elektroujemność i polaryzacja wiązań, wolne rodniki, karbeny, karbokationy, karboaniony. Izomeria. Analiza konformacyjna. Budowa, właściwości, synteza i reaktywność poszczególnych klas związków organicznych: alkany, cykloalkany, alkeny, alkiny, dieny, węglowodory aromatyczne, związki halogenoorganiczne, związki metaloorganiczne, alkohole, fenole, etery, aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe i ich pochodne, aminy, związki heterocykliczne, organiczne związki siarki, węglowodany, aminokwasy, peptydy, polipeptydy i kwasy nukleinowe. Stereochemia. Mechanizmy reakcji: addycja elektrofilowa, addycja nukleofilowa, substytucja rodnikowa, substytucja nukleofilowa, substytucja elektrofilowa, eliminacja. Reakcje przegrupowania, izomeryzacji, dehydratacji, kondensacji, utleniania i redukcji. Elementy planowania syntezy organicznej. Metody analizy związków organicznych (spektroskopia UV, IR, NMR i MS).

Pełny opis:

Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu chemii organicznej, takimi jak podział, budowa strukturalna, nazewnictwo węglowodorów i ich pochodnych, właściwości fizykochemiczne, synteza i reaktywność różnych klas związków organicznych, interpretacja mechanizmów reakcji organicznych, identyfikacja i określanie struktury związków organicznych. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Po ukończeniu kursu student powinien posiadać znajomość i zrozumienie podstaw chemii organicznej obejmujących: nazewnictwo i określanie struktury związków organicznych, prawidłową interpretacją mechanizmów reakcji, planowanie metody syntezy wybranego związku organicznego.

Literatura:

1) John McMurry, Chemia organiczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2005, tomy 1-5.

2) Susan McMurry, Chemia organiczna - rozwiązania problemów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.

3) R. T. Morrison, R. N. Boyd "Chemia organiczna", Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1985.

4) P. Masztalerz "Chemia Organiczna" Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Antoszczak, Łukasz Banach, Magdalena Bigaj-Józefowska, Maria Chrzanowska, Tomasz Cytlak, Jadwiga Gajewy, Agnieszka Grajewska, Jakub Grajewski, Adam Huczyński, Marta Jędrzejczyk, Anna Komasa, Daniel Łowicki, Wiesław Prukała, Natalia Prusinowska, Jacek Rutkowski, Tomasz Siodła, Paweł Skowronek, Monika Szukowska, Joanna Tomaszewska, Dominika Tubacka, Justyna Walkowiak-Kulikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Antoszczak, Łukasz Banach, Maria Chrzanowska, Tomasz Cytlak, Jakub Grajewski, Adam Huczyński, Anna Komasa, Katarzyna Koroniak-Szejn, Katarzyna Mituła, Natalia Prusinowska, Magdalena Rapp, Jacek Rutkowski, Tomasz Siodła, Paweł Skowronek, Justyna Walkowiak-Kulikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)