Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka chemii IIb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-DCHBE-22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka chemii IIb
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Ścisłych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Realizacja eksperymentów chemicznych zgodnych z podstawą programową nauczania chemii w liceum w aspekcie wykorzystania różnych metod kształcenia.

Podstawy chemii.

Obliczenia chemiczne.

Reakcje chemiczne w roztworach wodnych.

Właściwości wybranych pierwiastków chemicznych i ich związków.

Atomy i cząsteczki.

Mechanizmy reakcji chemicznych.

Chemia wokół nas.

Podstawy chemii organicznej.

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów.

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów.

Bezpieczna praca w szkolnym laboratorium chemicznym.

Pełny opis:

Doskonalenie umiejętności eksperymentowania.

Kształcenie umiejętności obserwacji i formułowania wniosków z doświadczeń.

Kształcenie umiejętności zastosowania i wykorzystania różnych metod kształcenia w aspekcie różnych treści nauczania.

Kształcenie umiejętności problemowego prowadzenia lekcji chemii.

Wykorzystanie elementów metody projektów w szkolnym nauczaniu chemii.

Nauka wspomagania procesu edukacyjnego poprzez zastosowanie odpowiednich środków dydaktycznych.

Kształcenie umiejętności realizacji celów dydaktyczno wychowawczych i właściwego określania i doboru celów operacyjnych w kształceniu chemicznym.

Literatura:

Burewicz A., Jagodziński P., Pracownia chemiczna z dydaktyki Chemii. Doswiadczenia chemiczne dla szkół ponadgimnazjalnych. UAM ZDCH, Poznań 2004

Burewicz A., Jagodziński P., Doświadczenia chemiczne dla szkół średnich. Cz.2, WSiP, Warszawa 1998

Burewicz A., Jagodziński P., Doświadczenia chemiczne dla szkół podstawowych. Cz.1, WSiP, Warszawa 1997

Burewicz A., Gulińska H. (red), Dydaktyka chemii, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1993

Czupiał K., Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć dydaktycznych z chemii, Wyd. Nowik, Opole 1993

Galska-Krajewska A., Pazdro K., Dydaktyka chemii, PWN, Warszawa 1990

Konieczna M., Eksperymentalne rozwiązywanie zadań problemowych w chemii, WSiP, Warszawa 1992

Konieczna M., Zasady dydaktyczne w kształceniu chemicznym, Warszawa 1991

Koszmider W., Woźniak D., Chemia. Eksperyment laboratoryjny w kształceniu chemicznym, WSiP, Warszawa 1998

Okoń W., Nauczanie problemowe we współczesnej szkole, WSiP, Warszawa 1987

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Bartoszewicz, Grzegorz Krzyśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)