Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aspekty metodyczne i specjacyjne oznaczania pierwiastków śladowych w próbkach środowiskowych metodami spektroskopowymi FAAS, ETAAS, ICPOES i ICPMS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-AMSSF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aspekty metodyczne i specjacyjne oznaczania pierwiastków śladowych w próbkach środowiskowych metodami spektroskopowymi FAAS, ETAAS, ICPOES i ICPMS
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Ścisłych
Zajęcia fakultatywne semestr zimowy (II stopień)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Podczas wykładu omawiane będą następujące zagadnienia:

- Biologiczna klasyfikacja i funkcja pierwiastków śladowych;

- Pobieranie, utrwalanie i przechowywanie próbek;

- Metody wzbogacania i izolowania pierwiastków śladowych;

- Analiza specjacyjna próbek środowiskowych, pojęcie specjacji i jej znaczenie w chemii bionieorganicznej;

- Metody korekcji tła: metoda dwóch linii, metoda porównania ze źródłem promieniowania ciągłego, wykorzystanie efektu Zeemana oraz metody Smith - Hieftje; koncepcja Slavina STPF; stosowanie modyfikatorów matrycy i analitu;

- Spektrometria emisyjna z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP OES) i spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP MS), podstawy technik analitycznych oraz ich zastosowanie do analizy próbek środowiskowych, biologicznych i żywności;

- Jakość wyniku analitycznego;

- Aspekty prawne związane z jakością elementów środowiska;

- Normy europejskie CEN i międzynarodowe ISO.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie całej procedury analitycznej dotyczącej oznaczania pierwiastków śladowych w próbkach środowiskowych metodami spektroskopowymi: atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją w płomieniu (FAAS), atomowa spektrometria z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS), spektrometria emisyjna z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP OES), spektrometria mas z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP MS). Składa się ona z wielu etapów zaczynających się od bardzo ważnego - pobieranie próbek, kończąc na oszacowaniu i obliczeniu niepewności otrzymanego wyniku analitycznego.

Literatura:

1) D. Barałkiewicz, Aspekty metodyczne i specjacyjne oznaczania pierwiastków śladowych w wodzie metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2001.

2) J. Namieśnik, J. Łukasiak, Z. Jamrógiewicz, Pobieranie próbek środowiskowych do analizy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.

3) J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz, M. Pilarczyk, L. Torres, Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, Wyd. Naukowo - Techniczne, Warszawa 2000.

4) D. Barałkiewicz, E. Bulska: "Chemiczna specjacja, problemy i możliwości", Wyd. MALAMUT, 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Barałkiewicz, Izabela Komorowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Barałkiewicz, Izabela Komorowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Komorowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.