Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium 09-PROSM-33
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty uczenia się:

- posiada uporządkowaną, pogłębioną i poszerzoną wiedzę dotyczącą historii kina izraelskiego

- zna podstawowe filmy i literaturę krytyczną o kinie izraelskim traktującą o zmianach w społeczeństwie izraelskim od powstania Izraela do czasów współczesnych

- wymienia i rozumie najważniejsze procesy kulturowe i socjologiczne składające się na tożsamość izraelską

- poszerza słownictwo z zakresu języka hebrajskiego dotyczące życia codziennego

- wykorzystuje poznane konstrukcje gramatyczne w mowie i w piśmie

- formułuje i wyraża własne poglądy na temat społeczeństwa izraelskiego i jego krytyki w języku hebrajskim

- rozwija własne upodobania kulturalne związane z Izraelem, szanuje jego tradycję i potrafi prowadzić dialog międzykulturowy z Izraelczykiem

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej)

- lektura tekstów

- krótkie testy sprawdzające znajomość słownictwa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Veronika Klimova 9/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)