Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrogeologia 17-GW2L-HYDG
Zajęcia laboratoryjne (LAB) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Metody i kryteria oceniania:

1. Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach:

- usprawiedliwienia lekarskie i ze zdarzeń losowych; dopuszcza się nieobecność nieusprawiedliwioną na 20% zajęć. Należy przygotowanie sprawozdania z zajęć, które zostały opuszczone.

2. Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu:

a/ przedstawienie wykonanych ćwiczeń w formie sprawozdania z poszczególnych zajęć w terminie tygodnia od ich zakończenia (forma poszczególnych sprawozdań omawiana jest na każdych zajęciach),

b/ uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium końcowego,

c/ warunkiem przystąpienia do kolokwium końcowego jest pozytywna ocena ze sprawozdań z poszczególnych zajęć (liczona jako średnia z ocen cząstkowych),

d/ składowymi oceny końcowej są: średnia ze sprawozdań, średnia ocen z kolokwium cząstkowego, ocena z kolokwium końcowego.

3. Termin egzaminu/zaliczenia:

- 16.06.2021 r.

4. Termin egzaminu/zaliczenia poprawkowego:

- 30.06.2021 r.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Siepak 4/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)