Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

komunikacja europejska (IKE Gniezno)ost. rek. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki)

Ten program nie jest już aktywny (nie jest wyświetlany w katalogu i prawdopodobnie nie ma możliwości zapisania się na niego)

Informacje o programie studiów

Kod: X-S2x-KEUR
Nazwa: komunikacja europejska (IKE Gniezno)ost. rek. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki)
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
Czas trwania: 4 semestry
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: komunikacja europejska
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Instytut Kultury Europejskiej (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Szczegółowe zasady przyjęć na dany kierunek studiów określa Uchwała Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magisterium na kierunku komunikacja europejska (IKE)
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent komunikacji europejskiej posiada ugruntowaną wiedzę humanistyczną w zakresie nauk o komunikacji międzyludzkiej i kulturze, o języku, o mediach komunikacji masowej oraz internetowej, o instytucjach życia publicznego pojmowanych jako media konstytuujące działanie komunikacyjne człowieka w ujęciu mikro- i makrospołecznych. Absolwent komunikacji europejskiej posiada zdolności ułatwiające mu budowanie relacji społecznych w perspektywie medialnej oraz instytucjonalnej. Ten rodzaj wiedzy umożliwia mu znalezienie pracy w instytucjach kultury, mediach internetowych i masowych czy w sferze Public Relations. Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach na komunikacji europejskiej służą rozwojowi kompetencji społecznych absolwenta ze szczególnym uwzględnieniem norm etycznych, a także wymagań narzucanych przez zmieniający się rynek pracy. Absolwent studiów magisterskich jest gotów do podjęcia studiów III stopnia oraz do nieustannego uczenia się, zyskując podstawy wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędne w dalszym rozwoju intelektualnym i naukowym.

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe.

ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)