Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

technologie informatyczne (inż) (Instytut Piła)

Informacje o programie studiów

Kod: S3-TI
Nazwa: technologie informatyczne (inż) (Instytut Piła)
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
Czas trwania: 7 semestrów
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: technologie informatyczne
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Nadnotecki Instytut UAM w Pile (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Szczegółowe zasady przyjęć na dany kierunek studiów określa Uchwała Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Inżynier na kierunku technologie informatyczne
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Dobrze rozumie działanie współczesnych systemów informatycznych oraz posiada wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów informatycznych. Przygotowany jest do pracy na samodzielnych stanowiskach jako programista, projektant systemów informatycznych, administrator średniej wielkości systemów informatycznych.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)