Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

komunikacja europejska (IKE Gniezno) (profil praktyczny)

Informacje o programie studiów

Kod: S2-KE
Nazwa: komunikacja europejska (IKE Gniezno) (profil praktyczny)
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
Czas trwania: 4 semestry
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: komunikacja europejska
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Instytut Kultury Europejskiej (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Szczegółowe zasady przyjęć na dany kierunek studiów określa Uchwała Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magisterium na kierunku komunikacja europejska (IKE)
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent komunikacji europejskiej studiów drugiego stopnia posiada ugruntowaną wiedzę z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie nauki o kulturze i religii, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o komunikacji międzyludzkiej, języku, funkcjonowaniu mediów tradycyjnych oraz Internetu. Rozumie zasady działania różnych instytucji życia publicznego, szczególnie ich uwarunkowania kulturowe oraz instytucjonalne. Zna się na instytucjach życia publicznego pojmowanych jako media konstytuujące działanie komunikacyjne człowieka w ujęciach mikro- i makrospołecznych. Absolwent komunikacji europejskiej posiada zdolności ułatwiające mu budowanie relacji społecznych w perspektywie medialnej oraz instytucjonalnej. Dzięki otwartemu, interdyscyplinarnemu i praktycznemu kształceniu posiada kompetencje umożliwiające mu znalezienie pracy w instytucjach kultury, mediach, w sferze Public Relations. Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach na komunikacji europejskiej służą rozwojowi kompetencji społecznych absolwenta ze szczególnym uwzględnieniem norm etycznych, a także wymagań narzucanych przez zmieniający się rynek pracy. Absolwent studiów magisterskich jest gotów do podjęcia studiów III stopnia oraz do nieustannego uczenia się, zyskując podstawy wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędne w dalszym rozwoju intelektualnym i naukowym.

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)