Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

filozofia, specjalność komunikacja społeczna

Informacje o programie studiów

Kod: S2-FLks
Nazwa: filozofia, specjalność komunikacja społeczna
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
Czas trwania: 4 semestry
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: filozofia
filozofia komunikacja społeczna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filozoficzny (od 2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Szczegółowe zasady przyjęć na dany kierunek studiów określa Uchwała Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magisterium na kierunku filozofia, specjalność komunikacja społeczna
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów magisterskich kierunku filozofia o specjalności komunikacja społeczna otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Podczas studiów zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: logiki, epistemologii i etyki oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu teorii i filozofii komunikacji, strategii komunikacyjnych, medioznawstwa, ekonomii i public relations. Studia filozoficzne przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych lub stanowią uzupełnienie studiów na innym kierunku. Absolwent filozofii w zakresie komunikacji społecznej przygotowany jest do podjęcia pracy badawczej i dydaktycznej w instytucjach akademickich oraz do wykonywania pracy w innych instytucjach jako specjalista komunikacji społecznej, teoretyk promocji i marketingu, doradca public relations, doradca instytucji ekologicznych, doradca ds. mediacji a także może prowadzić zajęcia z propedeutyki filozofii i etyki w szkole zarówno podstawowej jak i gimnazjalnej i licealnej, po spełnieniu wymagań określonych odrębnymi przepisami

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe

ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)