Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

komunikacja europejska (IKE Gniezno) (profil praktyczny)

Informacje o programie studiów

Kod: S1-KE
Nazwa: komunikacja europejska (IKE Gniezno) (profil praktyczny)
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
Czas trwania: 6 semestrów
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: komunikacja europejska
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Instytut Kultury Europejskiej (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Szczegółowe zasady przyjęć na dany kierunek studiów określa Uchwała Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat na kierunku komunikacja europejska (IKE)
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent komunikacji europejskiej posiada ugruntowaną wiedzę z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie nauki o kulturze i religii, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o komunikacji międzyludzkiej, języku, funkcjonowaniu mediów tradycyjnych oraz Internetu. Zna zasady budowania relacji interpersonalnych w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Posiada wiedzę na temat tworzenia skutecznego przekazu medialnego. Zna i rozumie procesy globalizacyjne, determinujące współczesny dialog kulturowy.

Absolwent komunikacji europejskiej posiada umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Potrafi budować relacje interpersonalne na granicy kultur. Umiejętnie i efektywnie wykorzystuje najnowsze narzędzia komunikacyjne. Wiedzę na temat uwarunkowań kulturowych współczesnej komunikacji interpersonalnej potrafi zastosować w różnych sytuacjach zawodowych.

Dzięki otwartemu, interdyscyplinarnemu kształceniu posiada kompetencje do pracy w zespołach kreatywnych, do zarządzania tymi zespołami oraz ich tworzenia. Umożliwia mu to znalezienie pracy w administracji, instytucjach kultury, mediach lub przemyśle turystycznym. Przygotowanie w zakresie dialogu kulturowego ułatwia absolwentom znalezienie pracy w międzynarodowych korporacjach, kładących nacisk na poprawność relacji interpersonalnych oraz innych instytucjach, w których aspekt komunikacji kulturowej jest istotny. Absolwent posiada również wiedzę i umiejętności w zakresie dyplomacji publicznej, co pozwala mu na skuteczne reprezentowanie interesów organizacji na arenie międzynarodowej, prowadzenie kampanii informacyjnych oraz kształtowanie wizerunku instytucji w różnych kontekstach kulturowych.

Absolwent posiada kompetencje umożliwiające mu rozwój w nowym, zagranicznym otoczeniu zawodowym, gdyż w trakcie studiów uczy się dwóch języków obcych. Absolwent studiów licencjackich jest gotów do podjęcia studiów II stopnia oraz do nieustannego uczenia się, zyskując podstawy wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędne do dalszego rozwoju intelektualnego i naukowego.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)