Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication System
Strona główna

Audiovisual Culture

General data

Course ID: 16-KAUDIO-11
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Audiovisual Culture
Name in Polish: Kultura audiowizualna
Organizational unit: Institute of European Culture in Gniezno
Course groups: (in Polish) Moodle - przedmioty Innych jednostek
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Module type:

compulsory

Major:

(in Polish) projektowanie kultury

Cycle of studies:

1st cycle

Module learning aims:

(in Polish) Celem zajęć uwrażliwienie studentów na teksty kultury audiowizualnej oraz zapoznanie ich ze zjawiskami komunikacyjnymi w niej zachodzącymi, a także wyposażenie ich w umiejętność krytycznej analizy materiałów audio i wideo.

Course module conducted remotely (e-learning):

(in Polish) Nie

Pre-requisites in terms of knowledge, skills and social competences:

(in Polish) Student posiada wiedzę o historii kultury XX i XXI wieku oraz podstawową wiedzę dotyczącą teorii komunikacji, potrafi ją wykorzystać w dyskusji.

Information on where to find course materials:

(in Polish) Z materiałami do zajęć można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej, w Bibliotece Uniwersyteckiej. Niektóre materiały są udostępnione w ramach open access w Internecie.

Methods of teaching for learning outcomes achievement:

(in Polish) - dyskusja,

- metoda analizy przypadków,

- metoda ćwiczeniowa,

- demonstracje audio i video,

- metody aktywizujące (burza mózgów, mapy myśli itp.).

Student workload (ECTS credits):

(in Polish) 2

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu przybliżenie zjawisk i procesów związanych z szeroko pojmowaną kulturą audiowizualną. W trakcie zajęć, w czasie zajęć studenci będą analizować analizować wybrane przykłady tekstów kultury audiowizualnej, odczytywać ich różnorodne komunikaty oraz badać ich wpływ kulturę człowieka. Zajęcia zakończone będą kolokwium ustnym.

Full description: (in Polish)

Od czasów powstania gazet. radia, telewizji i Internetu, media towarzyszą najważniejszym wydarzeniom oraz ludzkiej codzienności. Tworzone przez zawodowców, ale i amatorów, wpisały się w szeroko pojętą kulturę. Odbiorniki mediów audiowizualnych (telefony, tablety, komputery) towarzyszą człowiekowi niemalże cały dzień, dostarczając coraz to nowych bodźców. Zatem celem tych zajęć jest przygotowanie studentów do krytycznej analizy tekstów kultury audiowizualnej oraz uwrażliwienie ich na niesione przez nie komunikaty. Spotkania opierać się będą na studiach przypadków, wybranych przykładach tworów przetwarzanych przez media takie jak fotografia, kino, telewizja i Internet. Podsumowaniem zajęć będzie zarysowanie największych zagrożeń oraz największych szans, jakie niesie ze sobą współczesna kultura audiowizualna.

Literaturę do zajęć tworzą najważniejsze dla metodologii badań monografie.

Zajęcia zakończone będą kolokwium ustnym.

Bibliography: (in Polish)

‒ Adamczak M., Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku, Gdańsk 2010.

‒ Gwóźdź A., Zrozumieć McLuhana, czyli o gorącej telewizji naszych czasów, [w:] Kody McLuhana. Topografia Nowych Mediów, red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski, Katowice 2009, 109-122.

‒ Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007.

‒ Keen A., Kult amatora. jak Internet niszczy kulturę, Warszawa 2007.

‒ Krajewski M., Kultury kultury popuralnej, Poznań 2005.

‒ Olsen B., W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, Warszawa 2013, 7-34.

‒ Sontag S., O fotografii, Kraków 2009.

‒ Zwierzęta, gender i kultura, Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna, red. A. Barcz, M. Dąbrowska, Lublin 2014

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu zajęć student/ka/osoba studiująca:

- potrafi dokonać krytycznej analizy materiałów audio i wideo, w tym także tych, które udostępniane są w sieci internetowej. K_W04, K_W06, K_U01, K_U02, K_U10, K_K01, K_K04

- stosuje prawidłową terminologię do analiz wybranych zagadnień z zakresu kultury audiowizualnej. K_W07, K_U01, K_U03

- podejmuje dyskusję na temat różnorodnego charakteru dzisiejszej kultury audiowizualnej K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K04

- rozumie wpływ kultury audiowizualnej na kształtowanie kultury. K_W03, K_W09

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje komunikacyjne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu, prawidłowa odpowiedź na wszystkie pytania na kolokwium ustnym.

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje komunikacyjne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu, niepełna odpowiedź na wszystkie pytania na kolokwium ustnym.

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje komunikacyjne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu, brak odpowiedzi na jedno pytanie na kolokwium ustnym.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje komunikacyjne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu, brak odpowiedzi na jedno pytanie i jedna odpowiedź niepełna na kolokwium ustnym.

dostateczny (dst; 3,0): dostateczna wiedza, umiejętności i kompetencje komunikacyjne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu, brak odpowiedzi na dwa pytania na kolokwium ustnym.

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje komunikacyjne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu, brak odpowiedzi na pytania na egzaminie ustnym, nie pojawienie się w wyznaczonym terminie na kolokwium ustnym.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy.

Classes in period "Academic year 2022/2023, winter semester" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-02-26
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
classes, 30 hours more information
Coordinators: Zofia Kaczmarek
Group instructors: Zofia Kaczmarek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Graded credit
classes - Graded credit
Module type:

compulsory

Pre-requisites in terms of knowledge, skills and social competences (where relevant):

(in Polish) Student posiada wiedzę o historii kultury XX i XXI wieku oraz podstawową wiedzę dotyczącą teorii komunikacji, potrafi ją wykorzystać w dyskusji.

Number of hours:

30

Module learning aims:

(in Polish) Celem zajęć uwrażliwienie studentów na teksty kultury audiowizualnej oraz zapoznanie ich ze zjawiskami komunikacyjnymi w niej zachodzącymi, a także wyposażenie ich w umiejętność krytycznej analizy materiałów audio i wideo.

Short description: (in Polish)

Celem zajęć uwrażliwienie studentów na teksty kultury audiowizualnej oraz zapoznanie ich ze zjawiskami komunikacyjnymi w niej zachodzącymi, a także wyposażenie ich w umiejętność krytycznej analizy materiałów audio i wideo.

Full description: (in Polish)

Od czasów powstania gazet. radia, telewizji i Internetu, media towarzyszą najważniejszym wydarzeniom oraz ludzkiej codzienności. Tworzone przez zawodowców, ale i amatorów, wpisały się w szeroko pojętą kulturę. Odbiorniki mediów audiowizualnych (telefony, tablety, komputery) towarzyszą człowiekowi niemalże cały dzień, dostarczając coraz to nowych bodźców. Zatem celem tych zajęć jest przygotowanie studentów do krytycznej analizy tekstów kultury audiowizualnej oraz uwrażliwienie ich na niesione przez nie komunikaty. Spotkania opierać się będą na studiach przypadków, wybranych przykładach tworów przetwarzanych przez media takie jak fotografia, kino, telewizja i Internet. Podsumowaniem zajęć będzie zarysowanie największych zagrożeń oraz największych szans, jakie niesie ze sobą współczesna kultura audiowizualna.

Literaturę do zajęć tworzą najważniejsze dla metodologii badań monografie.

Zajęcia zakończone będą kolokwium ustnym.

Bibliography: (in Polish)

‒ Adamczak M., Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku, Gdańsk 2010.

‒ Gwóźdź A., Zrozumieć McLuhana, czyli o gorącej telewizji naszych czasów, [w:] Kody McLuhana. Topografia Nowych Mediów, red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski, Katowice 2009, 109-122.

‒ Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007.

‒ Keen A., Kult amatora. jak Internet niszczy kulturę, Warszawa 2007.

‒ Krajewski M., Kultury kultury popuralnej, Poznań 2005.

‒ Olsen B., W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, Warszawa 2013, 7-34.

‒ Sontag S., O fotografii, Kraków 2009.

‒ Zwierzęta, gender i kultura, Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna, red. A. Barcz, M. Dąbrowska, Lublin 2014

Notes: (in Polish)

Brak.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)