Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Blok menadżerski - Strategie promocji kultury polskiej

General data

Course ID: 16-BMSPKP-11
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Blok menadżerski - Strategie promocji kultury polskiej
Organizational unit: Institute of European Culture in Gniezno
Course groups: (in Polish) Moodle - przedmioty Innych jednostek
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 3.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Module type:

compulsory

Major:

(in Polish) projektowanie kultury

Cycle of studies:

2nd cycle

Year of studies (where relevant):

Year 1

Course module conducted remotely (e-learning):

(in Polish) nie

Pre-requisites in terms of knowledge, skills and social competences:

(in Polish) brak

Information on where to find course materials:

(in Polish) biblioteka UAM, materiały przekazane przez wykładowcę za pośrednictwem poczty mailowej lub grupy na MS Teamas

Methods of teaching for learning outcomes achievement:

(in Polish) praca w grupach

analiza przypadków

dyskusja

analiza tekstów raportów

Student workload (ECTS credits):

(in Polish) 3

Short description: (in Polish)

Zajęcia obejmują analizę strategii marketingowych w kulturze. Zajęcia podzielone będą na część analityczną dotyczącą strategii promocji kultury polskiej w kraju i za granicą

Full description: (in Polish)

1. Dyplomacja publiczna a dyplomacja kulturalna

2. Modele promocji kultury

3. Programy i projekty promocyjne (Instytut Adama Mickiewicza, Międzynarodowe Centrum Kultury, Instytut Książki, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Reduta Dobrego Imienia

4. Promocja kultury w kraju - diagnoza

Bibliography: (in Polish)

1. Dziwisz D., Trzeci filar polityki zagranicznej – promocja kultury, http://www.psz.pl/117-polityka/dominika-dziwisz-trzeci-fi lar-polityki-zagranicznej-promocja-kultury (dostęp: 7.02.2017).

2. Informacja o wynikach kontroli promocji kultury polskiej na świecie (2010) https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/10/070/KNO/

3. Informacja o wynikach kontroli promocji kultury polskiej na świecie (2018) https://www.nik.gov.pl/plik/id,21207,vp,23839.pdf

4. Raport o polskiej polityce kulturalnej na Wschodzie, red. P. Kowal, 2017, https://www.kew.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/Polska-obecnos%CC%81c%CC%81-na-Wschodzie-1.pdf

5. Raport o promocji kultury polskiej za granicą https://instytutkorfantego.pl/wp-content/uploads/2019/02/Raport-o-promocji-Polski-przez-kulture-red.-Pawe%C5%82-Potoroczyn.pdf

Learning outcomes: (in Polish)

- student zna strategie promocji i sposoby ich realizacji

- zna instytucje odpowiedzialne z promocję kultury

- student potrafi krytycznie przeanalizować raporty dotyczące działań promocyjnych w sferze kultury

- potrafi dobrać metody promocji do danego działania w sferze kultury

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

- student przygotowuje wybrany przypadek instytucji kultury i analizuje sposób działania w zakresie promocji, przygotowuje wnioski i ewentualne rekomendacje

- oceny formujące po każdych zajęciach

Classes in period "Academic year 2022/2023, winter semester" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-02-26
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
workshop, 15 hours more information
Coordinators: Katarzyna Jędraszczyk
Group instructors: Katarzyna Jędraszczyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Graded credit
workshop - Graded credit
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)