Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Clinical ethics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-MON-GZ02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Clinical ethics
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Pełny opis:

1. INTRODUCTION

2.Moral-bioethical evaluation of contemporary biomedical progress

3.Physician today - ethical aspects of working in health care system

4.Health care ethics. Theological Analysis

5 GENERAL BIOETHICS, Bioethics as a scientific discipline

6.Historical development of bioethics

7. Development of Biolaw and basic bioethical documents

8.Bioethical Boards and Bioethics Institutions in the Council of Europe

9.Ethics in bioethics

10.Dignity of a Human Person

11.The Conflict of clinical quality and holiness of life

12.The legal possibility of medical appeal on conscientious objection

13.APPLIED BIOETHICS, Human Sexuality

14.Contemporary challenges of marital fertility and family planning

15.Contraception, Interception, Contragestatives, Sterilization, Castration

17.In front of the mystery of life

18.Clinical and pharmacological research on people

19.Molecular Genetics and Genetic Engineering

20.Eugenics and alteration engineering

21.Cloning

22.Research on stem cells

23.Medical assisted fertilization

24.Prenatal and Predimplantation Diagnosis

25.Terminal phase of human life- Determination of Death and Biological Wills

26.Organ transplantation

27. Euthanasia-Dysthanasia

28.Palliative Care

29.Pro- Life and Pro-Choice conflicts in bioethical field

30.Exam

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)