Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy tworzenia i redagowania tekstów specjalistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PTIRTS-JK-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy tworzenia i redagowania tekstów specjalistycznych
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: Filologia, specjalność językoznawstwo komputerowe, studia stacjonarne, I stopnia, semestr 3
Filologia, specjalność językoznawstwo komputerowe, studia stacjonarne, I stopnia, semestr 5
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Językoznawstwo komputerowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i zdobycie umiejętności związanych z zainteresowaniami studenta w obrębie programu studiów. Może on w ten sposób uzupełnić wiedzę o elementy związane m.in. z planowanym tematem pracy licencjackiej lub planowaną pracą zawodową. W przypadku przedmiotu Podstawy tworzenia i redagowania tekstów specjalistycznych najważniejszym celem jest nabycie umiejętności swobodnego formatowania różnego rodzaju tekstów, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów naukowych.

Skrócony opis:

Uczestnicy zapoznają się z podstawami stylu oraz budową tekstów naukowych i technicznych, opanują podstawowe zasady redakcji tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem elementów automatyzacji (tworzenie spisów treści, indeksów, i in.). W ramach tego przedmiotu zostaną także przedstawione sposoby prezentacji wyników badań naukowych i tez teorii. Wprowadzone zostaną najistotniejesze zagadnienia związane z przepisami regulującymi prawa autorskie do publikowanych materiałów. Studenci poznają możliwości grupowego pisania tekstu w aplikacjach sieciowych oraz publikowania prac w serwisach internetowych.

Pełny opis:

Uczestnicy zapoznają się z podstawami stylu oraz budową tekstów naukowych i technicznych. Zostaną uwrażliwieni na kwestię precyzji i jednoznaczności sformułowań oraz problem lokalnej i globalnej spójności tekstu. Student pozna różne rodzaje tekstów naukowych (abstrakt, artykuł opisujący badania eksperymentalne wg schematu IMRAD, raport z badań, tekst podręcznikowy, artykuł popularnonaukowy, dokumentacja techniczna), zapozna się ze strukturą podawania w nich treści i jej znaczeniem dla realizacji założonego celu oraz specyfiką języka naukowego (w tym korzyści i zagrożeń jego użycia). Uczestnicy opanują podstawowe zasady redakcji tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem elementów automatyzacji (tworzenie spisów treści, indeksów, i in.). W ramach tego przedmiotu zostaną także przedstawione sposoby prezentacji wyników badań naukowych i tez teorii, czyli odwołania do tekstu, przytoczenia, parafrazy i cytowania. Wyjaśnione zostanie pojęcie „plagiatu”, studenci zostaną uwrażliwieni na kwestie prawne związane z przepisami regulującymi wykorzystywanie cudzych tekstów i ilustracji we własnych publikacjach i prezentacjach. Studenci poznają możliwości grupowego pisania tekstu w aplikacjach sieciowych typu Google Docs czy ZOHO oraz publikowania prac i prezentacji w serwisach internetowych (np. SlideShare, Academia.edu, Research Gate).

Efekty uczenia się:

Po zajęciach student:

- będzie potrafił stworzyć spójny redakcyjnie i poprawnie sformatowany tekst,

- będzie potrafił krytycznie ocenić stronę redakcyjną danego tekstu naukowego,

- będzie umiał napisać streszczenie badań,

- będzie rozumiał znaczenie odpowiedniej organizacji treści i struktury dla czytelności i zrozumiałości tekstu,

- będzie rozumiał zasady wykorzystywania wyników badań i opracowań badawczych zgodnie z przepisami prawa autorskiego,

- będzie potrafił posłużyć się precyzyjnym językiem naukowym w tworzeniu zwięzłych opisów badań,

- będzie rozumiał różnicę między analizą a interpretacją i świadomie stosował to rozróżnienie w swoim tekście.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną. Wykonanie ćwiczeń wskazanych przez Prowadzącego (dotyczących stworzenia dokumentów - np.artykułu naukowego, plakatu konferencyjnego, prezentacji, elementów dokumentacji technicznej - wg zadanych kryteriów) w wyznaczonym terminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Klessa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Klessa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Grablunas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.