Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Economic translation CA

General data

Course ID: 09-CAekhan-11 Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Economic translation CA Name in Polish: Tłumaczenie specjalistyczne CA (teksty ekonomiczno-handlowe)
Organizational unit: Faculty of Modern Languages and Literatures
Course groups: (in Polish) Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00
view allocation of credits
Language: Inny
Module type:

compulsory

Major:

(in Polish) filologia angielska z filologią germańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 3

filologia angielska z filologią romańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 3

filologia germańska z filologią angielską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 3

filologia germańska z filologią romańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 3

filologia romańska z filologią angielską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 3

filologia romańska z filologią germańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 3


Cycle of studies:

2nd cycle

Module learning aims:

(in Polish) przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat tłumaczenia pisemnego z języka C na język A

przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat przygotowania do tłumaczenia tekstów o tematyce ekonomiczno-handlowej

rozwinięcie umiejętności tłumaczenia pisemnego w kombinacji językowej CA

przyswojenie nowego i rozwinięcie istniejącego słownictwa języka francuskiego w zakresie terminologii ekonomiczno-handlowej

zapoznanie się z korpusami tekstów w obiegu ekonomiczno-handlowym

kontynuowanie rozwoju umiejętności z zakresu redakcji tekstu

dbałość o poprawność językową tłumaczenia w językach A, C


Year of studies (where relevant):

Year 2

Short description: (in Polish)

Język wykładowy angielski, fanrcuski, niemiecki

Full description: (in Polish)

Zasady tłumaczenia tekstów o tematyce ekonomiczno-handlowej w kombinacji językowej CA

Terminologia ekonomiczno-handlowa

Tłumaczenie tekstów związanych z obowiązującymi formami działalności gospodarczej

Tłumaczenie tekstów związanych z systemem podatkowym

Tłumaczenie tekstów z zakresu prawa pracy

Tłumaczenie tekstów związanych z marketingiem

Bibliography: (in Polish)

Ganczar, M./ Gębal, P.: Repetytorium leksykalne: ekonomiczne. LektorKlett 2008. Kienzler, Kienzler, I.: Leksykon marketingu. Beck 2008. Kienzler, I./ Romanowski, R.: Leksykon handlowy. Beck 2009, Bełdowski,J./ Metelska-Szaniawska,K./ Visscher, L: Polish Yearbook of Law and Economics. Vol. 1 Beck 2010. Jakubiec-Bontko, J./ Delekta, I./ Kiszka, K./ Konopnicka, M./ Simmons, M.: Business English Readings. Workbook. Beck 2007. Jakubiec-Bontko, J./ Delekta, I./ Kiszka, K./ Konopnicka, M./ Simmons, M: Business English Readings. Handbook. Beck 2006. Rychel, A.: Code des sociétés commerciales. Kodeks spółek handlowych. Beck 2010. Gautier, M.: Banques-finance.com. CLE International 2005.

Ulotki, broszury, materiały autentyczne przygotowywane przez prowadzącego zajęcia.

Learning outcomes: (in Polish)

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

dyskusja z grupą, tłumaczenie tekstów w kombinacji CA

dyskusja z grupą, tłumaczenie tekstów w kombinacji CA

test leksykalno-semantyczny

tłumaczenie tekstów w kombinacji CA

dyskusja z grupą, tłumaczenie tekstów w kombinacji CA

tłumaczenie tekstów w kombinacji CA

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

aktywność studenta w dyskusji (F), ocena tłumaczenia, wskazanie błędów merytorycznych, językowych (F), egzamin tłumaczeniowy (P)

aktywność studenta w dyskusji (F), ocena tłumaczenia, wskazanie błędów merytorycznych, językowych (F), egzamin tłumaczeniowy (P)

ocena znajomości terminologii ekonomiczno-handlowej (F)

ocena tłumaczenia, wskazanie błędów merytorycznych (F)

aktywność studenta w dyskusji (F), ocena tłumaczenia pod kątem jego ukształtowania zgodnie z zasadami redakcji tekstu (F), egzamin tłumaczeniowy (P)

ocena tłumaczenia pod kątem poprawności językowej (F), egzamin tłumaczeniowy (P)

Classes in period "Academic year 2019/2020, winter semester" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-02-23
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: discussion seminar, 30 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Completion
discussion seminar - Completion
Notes: (in Polish)

p

Classes in period "Academic year 2019/2020, summer semester" (past)

Time span: 2020-02-24 - 2020-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: discussion seminar, 30 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Anna Fimiak-Chwiłkowska, Iwona Mazur
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Exam
discussion seminar - Exam

Classes in period "Academic year 2020/2021, winter semester" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-02-28
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: discussion seminar, 30 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Completion
discussion seminar - Completion
Notes: (in Polish)

p

Classes in period "Academic year 2020/2021, summer semester" (past)

Time span: 2021-03-01 - 2021-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: discussion seminar, 30 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Exam
discussion seminar - Exam

Classes in period "Academic year 2021/2022, winter semestr" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-23
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: discussion seminar, 30 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Completion
discussion seminar - Completion
Notes: (in Polish)

p

Classes in period "Academic year 2022/2023, winter semester" (future)

Time span: 2022-10-01 - 2023-02-26
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: discussion seminar, 30 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Completion
discussion seminar - Completion
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.