Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Deviation and Social Pathology

General data

Course ID: 08-PCDL-DEW Erasmus code / ISCED: 14.5 / (0921) Care of the elderly and of disabled adults
Course title: Deviation and Social Pathology Name in Polish: Dewiacja i patologia społeczna
Organizational unit: Faculty of Social Sciences
Course groups: (in Polish) Przedmioty dla 6 semestru pracy socjalnej
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: (unknown)
Short description:

The overview of main theories explaining social deviation and pathology. Travis Hirschi's theory of social control.

Causes of homelessness. Homelessness as pathological phenomenon. Marginalization of the homeless.

Determinants of drug abuse. Drug abuse in Poland. Research on drug abuse. Consequences of drug abuse. Ways of treatment.

Pathological families: causes and consequences; research on home pathology; home violence

Violence, types of violence. Determinants of violent behavior. Violence in everyday and institutional life.

Crime: as a phenomenon, determinants of crime, organized crime.

Youth violence. Theories explaining the causes of adult and juvenile crime. Types of juvenile criminal behavior.

Self-destructive behavior: social and civilization causes. Manifestations of self-destruction. Examples.

Suicide as a kind of self-destruction. Dynamics of suicidal behavior. Suicidal attempts and their causes.

Social marginalization and its causes. Marginal groups.

Full description:

Students learn chosen social theories explaining causes, course and consequences of main deviations and pathologies in contemporary social life; their specific character, dynamics, research results on determinants of Polish social pathologies, particularly of the political transition period.

Bibliography:

Dobrowolski P., (red.) Ubodzy i bezdomni, Katowice 1998,

Hołyst B., Przemoc w życiu codziennym, Warszawa 1997,

Hołyst B., Suicydologia, Kraków 2002,

Jarosz M., Manowce polskiej prywatyzacji, Warszawa 2001,

Kmiecik - Baran K., Młodzież a przemoc. Mechanizmy socjologiczno-psychologiczne, Warszawa 1999

Kotlarska-Michalska A., Psychospołeczne aspekty bezdomności (w:) Psychologia rozwiązywania problemów społecznych (red.) J. Miluska, Poznań 1998,

Kotlarska-Michalska A., Nowe kategorie społeczne (w:) Współczesne społeczeństwo polskie (red.) R. Suchocka, Poznań 2002,

Kowalak T., Marginalność i marginalizacja społeczna, Warszawa 1998,

Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Warszawa 1994,

Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1983,

Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków 2000

Lektury uzupełniające

Kawula S., Machel H., (red.) Młodzież a współczesne patologie społeczne, Gdańsk - Toruń 1994,

Slany K., Kowalska B., Śmietana M., Homoseksualizm. Perspektywa interdyscyplinarna, Kraków 2005,

Urban B., (red.) Problemy współczesnej patologii społecznej, Kraków 1998,

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.