Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dewiacja i patologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-PCDL-DEW Kod Erasmus / ISCED: 14.5 / (0921) Opieka nad osobami starszymi i dorosłymi niepełnosprawnymi
Nazwa przedmiotu: Dewiacja i patologia społeczna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty dla 6 semestru pracy socjalnej
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przegląd głównych teorii wyjaśniających istotę dewiacji i patologii. Teoria kontroli społecznej Travisa Hirschiego.

Przyczyny bezdomności. Bezdomność jako zjawisko patologiczne. Marginalizacja bezdomnych.

Uwarunkowania narkomanii. Cechy polskiej narkomanii. Przegląd wyników badań nad narkomanią. Skutki narkomanii. Sposoby leczenia narkomanów.

Rodziny patologiczne. Przyczyny i skutki patologii w rodzinie. Stan badań nad zjawiskami dewiacyjnymi i patologicznymi w rodzinie. Przemoc w rodzinie.

Przemoc, typy przemocy. Uwarunkowania zachowań brutalnych. Przemoc w życiu codziennym i instytucjonalnym. Przejawy brutalizacji w zachowaniach.

Przestępczość jako zjawisko patologiczne. Uwarunkowania przestępczości. Przestępczość zorganizowana.

Przestępczość młodzieży. Teorie wyjaśniające przyczyny przestępczości dorosłych i nieletnich. Typy zachowań przestępczych wśród młodzieży.

Zachowania autodestrukcyjne jako zjawisko patologiczne.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z wybranymi teoriami socjologicznymi wyjaśniającymi przyczyny, przebieg i skutki głównych dewiacji i patologii we współczesnym życiu społecznym. Scharakteryzowanie specyfiki zjawisk patologicznych oraz ich dynamiki. Prezentacja wyników badań nad uwarunkowaniami i przebiegiem patologii i dewiacji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem okresu transformacji.

Literatura:

Dobrowolski P., (red.) Ubodzy i bezdomni, Katowice 1998,

Hołyst B., Przemoc w życiu codziennym, Warszawa 1997,

Hołyst B., Suicydologia, Kraków 2002,

Jarosz M., Manowce polskiej prywatyzacji, Warszawa 2001,

Kmiecik - Baran K., Młodzież a przemoc. Mechanizmy socjologiczno-psychologiczne, Warszawa 1999

Kotlarska-Michalska A., Psychospołeczne aspekty bezdomności (w:) Psychologia rozwiązywania problemów społecznych (red.) J. Miluska, Poznań 1998,

Kotlarska-Michalska A., Nowe kategorie społeczne (w:) Współczesne społeczeństwo polskie (red.) R. Suchocka, Poznań 2002,

Kowalak T., Marginalność i marginalizacja społeczna, Warszawa 1998,

Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Warszawa 1994,

Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1983,

Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków 2000

Lektury uzupełniające

Kawula S., Machel H., (red.) Młodzież a współczesne patologie społeczne, Gdańsk - Toruń 1994,

Slany K., Kowalska B., Śmietana M., Homoseksualizm. Perspektywa interdyscyplinarna, Kraków 2005,

Urban B., (red.) Problemy współczesnej patologii społecznej, Kraków 1998,

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.