Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Prawo własności intelektualnej

General data

Course ID: 08-FLFA-PWI Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown) Name in Polish: Prawo własności intelektualnej
Organizational unit: Faculty of Social Sciences
Course groups: (in Polish) Fakultety na filozofii
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: (unknown)
Short description: (in Polish)

Prezentacja podstawowych instytucji prawa własności intelektualnej

Ochrona prawa własności intelektualnej a przygotowywanie prac licencjackich i magisterskich

Full description: (in Polish)

Pojęcia utworu, utworu zależnego, utworu współautorskiego, utworu zbiorowego

Charakterystyka autorskich praw osobistych i majątkowych

Procesowe aspekty ochrony praw autorskich osobistych i majątkowych

Dozwolony użytek osobisty i publiczny

Plagiat-płaszczyzna prawnokarna, cywilnoprawna i dyscyplinarna

Zasady wykorzystywania utworów w przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich

Bibliography: (in Polish)

Joanna Sieńczyłło-Chlabicz ( red), Prawo własności intelektualnej Waszawa 2018

Prawo autorskie. Tom 13 (red. Janusz Barta). Warszawa 2017

A. Nowak-Gruca, Konieczne cechy utworu. Uwagi o obowiązywaniu ustawy o prawa autorskich i prawach pokrewnych. RPEiS 2015 nr 2

B. Gnela,Uwagi o specyfice autorskich prawa osobistych oraz koncepcji ich utworu ( na przykładzie prawa do autorstwa utworu) RPEIS 2015 nr 2

J. Błachut, Prawne konsekwencje tworzenia prac dyplomowych na zlecenie, PiP 2005, Nr 5, s. 155).

J. Barta, R. Markiewicz, Prawa autorskie i prawa pokrewne. Warszawa 2019

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Odpowiedź ustna w oparciu o treść wykładu i fragmenty wskazanej literatury

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.