Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Dlaczego lekarze się mylą ? - podejmowanie decyzji w diagnostyce medycznej i terapii

General data

Course ID: 08-FLFA-DLM Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown) Name in Polish: Dlaczego lekarze się mylą ? - podejmowanie decyzji w diagnostyce medycznej i terapii
Organizational unit: Faculty of Social Sciences
Course groups: (in Polish) Fakultety na filozofii
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Module type:

elective

Major:

(in Polish) nie dotyczy

Module learning aims:

(in Polish) Zajęcia mają zapoznać studentów z zagadnieniami z zakresu metodologii diagnostyki medycznej.. Głównym celem jest przekazanie wiedzy umożliwiającej podejmowanie samodzielnej, krytycznej refleksji w obszarze bioetyki nad procedurami decyzyjnymi w zakresie diagnostyki medycznej. Studenci po ukończeniu kursu znają główne terminy biostatystyczne charakteryzujące testy diagnostyczne. Wiedzą jakie są powody niejednoznaczności testów diagnostycznych. Są w stanie przeprowadzić prostą typologię błędów diagnostycznych popełnianych przez lekarzy.

Full description: (in Polish)

Dane obiektywne i subiektywne oraz etapy ich pozyskiwania w diagnostyce medycznej.

Próg jatrotropii i preferencje pacjenta w procesie diagnozy

Problemy epistemologiczne wyznaczania progów decyzyjnych dla diagnostyki medycznej. Koncepcja threshold approach Paukera i Kassirera.

Skale pomiarowe, historia ich wprowadzenia do medycyny oraz ich współczesne wykorzystanie.

Pojęcie prawdopodobieństwa oraz jego główne filozoficzne interpretacje: klasyczna (K), częstościowa (F) i personalistyczna (P).

Prawdopodobieństwo a proiri i prawdopodobieństwo a posteriori

Prawdopodobieństwa nozograficzne a prawdopodobieństwo diagnostyczne

Problemy określania prawdopodobieństwa a priori w interpretacjach: K, F, P.

Interpretacja częstościowa w wyznaczaniu parametrów testów diagnostycznych.

Parametry czułości i swoistości diagnostycznej oraz ich znaczenie w procesach decyzyjnych diagnozy.

Współczynnik chorobowości a klasyczne badania epidemiologiczne

Współczynnik dokładności testu diagnostycznego

Podstawowe błędy poznawcze popełniane przez lekarzy w procesie diagnostyki medycznej

Prawa pacjenta a świadoma zgoda na badania diagnostyczne

Twierdzenie Bayesa – założenia, postać, krytyka

Wykorzystanie twierdzenia Bayesa w projektowaniu wieloetapowych strategii diagnostyki medycznej

Współczynnik predykcji – charakterystyka i porównanie z zastosowaniem twierdzenia Bayesa.

Bibliography: (in Polish)

‒ Rzepiński T., „Twierdzenie Bayesa w projektowaniu strategii diagnostycznych w medycynie”, Diametros, 57, s. 39-60.

‒ Rzepiński T., „Konstruowanie typologii i klasyfikacji wielowymiarowych dla potrzeb diagnostyki medycznej”, Zagadnienia Naukoznawstwa, 52, 2(208), 2016, s. 199-218.

‒ Pauker S., Kassirer J,.”The threshold approach to clinical decision making” NEJM, 1975

‒ Jędrychowski W., (2002), Podstawy epidemiologii, Kraków, Wydawnictwo UJ

‒ Jędrychowski W., 1982, Metoda zbierania wywiadów lekarskich i budowa kwestionariuszy zdrowotnych, Warszawa: PZW

‒ Jędrychowski W., 1999, Epidemiologia. Wprowadzenie i metody badań, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

‒ Jabłoński L., 1996, Epidemiologia. Podręcznik dla lekarzy i studentów, red. L. Jabłoński, Lublin: Wydawnictwo Folium

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

egzamin ustny

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.