Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Alchemia i początki nowożytnej nauki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-FLFA-APN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Alchemia i początki nowożytnej nauki
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Fakultety na filozofii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

filozofia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z dziejami rozwoju praktyki alchemicznej

Omówienie głównych założeń i cech charakterystycznych praktyki alchemicznej

Przedstawienie relacji alchemii do nauki i innych gałęzi kultury

Skrócony opis:

Paradoks alchemii - sztuka ognia, oszustwo, nauka

Alchemia egipska i grecka

Alchemia arabska

Alchemia w łacińskiej Europie - od średniowiecza do oświecenia

Alchemia i medycyna

Figuratywny język alchemii i zasada dyskrecji

Alchemia i nauka nowożytna - krytyka

Ezoteryczne odrodzenie alchemii?

Złota epoka alchemii - praktyka - teoria - tajemnica

Prometejskie ambicje alchemii - natura a sztuka

Alchemiczne fascynacje: Robert Boyle, Isaac Newton

Literatura:

Lawrence M. Principe, The Secrets of Alchemy, The University of Chicago Press, 2013

William R. Newman, ATOMS AND ALCHEMY. Chymistry and the Experimental Origins of the Scientific Revolution, The University of Chicago Press, 2006

William R. Newman, Promethean Ambitions Alchemy and the Quest to Perfect Nature, Th e U n i v e r s i t y o f C h i c a g o P r e s s

Roman Mierzecki, Historyczny rozwój pojęć chemicznych, PWN, Warszawa 1987

William H. Brock, Historia chemii, Prószyński i Ska, Warszawa 1999

Rafał T. Prinke, Zwodniczy ogród błędów. Piśmiennictwo alchemiczne do końca XVIII wieku, Wydawnictwo IHN PAN, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

wskazać główne okresy w dziejach rozwoju tradycji alchemicznej

wskazać główne koncepcje alchemiczne i wymienić ich założenia

omówić dyskusje nad relacją alchemii do nauki

omówić dyskusje nad relacją alchemii do nauki

Metody i kryteria oceniania:

test zaliczniowy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.