Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne życie literackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-WZL-11PDM Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Współczesne życie literackie
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DU-KLASPOL
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- zapoznanie studentów z głównymi nurtami literatury współczesnej

- rozwinięcie problematyki przełomu estetycznego i komunikacyjnego po 1989 r.

- omówienie najważniejszych instytucji życia literackiego: czasopism, nagród literackich, systemu promocji czytelnictwa

- charakterystyka społecznych funkcji poezji i prozy: role pisarza, oczekiwania publiczności, główne tematy i problemy

- analiza czynnika politycznego i estetycznego w twórczości wybranych pisarzy współczesnych

- przegląd wybranych stanowisk i sporów krytycznoliterackichRok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Zajęcia służą zapoznaniu z głównymi nurtami polskiej literatury współczesnej po 1989 roku ze szczególnym uwzględnieniem problematyki życia literackiego. Akcent położony zostaje na analizę czynników politycznych, społecznych, kulturowych i ich interakcję z estetyką współczesnych dzieł literackich.

Pełny opis:

Literatura najnowsza w perspektywie socjologii i antropologii kulturowej

Poblematyka przełomow literackich

Najważniejsze spory krytyczne po 1989 r.

Geografia literacka Polski współczesnej (ośrodki, centrale, prowincje)

Nowe sposoby interpretacji utworu literackiego

Ekonomia literacka (rynek, wydawnictwa, promocja, bestsellery)

Obowiązki i misje literatury współczesnej

Literatura:

PRZEMYSŁAW CZAPLIŃSKI, PIOTR ŚLIWIŃSKI, LITERATURA POLSKA 1976 – 1998. PRZEWODNIK PO PROZIE I POEZJI. WL, KRAKÓW 1999.

PRZEMYSŁAW CZAPLIŃSKI, MACIEJ LECIŃSKI, ELIZA SZYBOWICZ, BŁAŻEJ WARKOCKI, KALENDARIUM ŻYCIA LITERACKIEGO 1976–2000. WYDARZENIA – DYSKUSJE - BILANSE, WL, KRAKÓW 2003.

P. CZAPLIŃSKI, POWRÓT CENTRALI. LITERATURA W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI, WYDAWNICTWO LITERACKIE, KRAKÓW 2007.

DWADZIEŚCIA LAT LITERATURY POLSKIEJ 1989 – 2009. IDEE, IDEOLOGIE, METODOLOGIE, RED. A. GALANT, I. IWASIÓW, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SZCZECIN 2008.

TEKSTYLIA BIS. SŁOWNIK MŁODEJ POLSKIEJ KULTURY, RED. P. MARECKI, HA!ART, KRAKÓW 2006.

BYŁA SOBIE KRYTYKA. WYBÓR TEKSTÓW Z LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH I PIERWSZYCH. OPRAC. DARIUSZ NOWACKI I KRZYSZTOF UNIŁOWSKI, KATOWICE 2003.

Szczegółową listę lektur podaje prowadzący. Materiał wymagany podczas kolokwium zaliczeniowego (materiał z zajęć oraz 15 pozycji dodatkowych) student każdorazowo indywidualnie uzgadnia z prowadzącym.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- wskazać najważniejsze (uznane przez krytykę literacką, wyróżnione w podręcznikach literatury) estetyczne i ideowe orientacje polskiej literatury współczesnej

- scharakteryzować mapę życia literackiego w Polsce współczesnej (pisma, nagrody, ośrodki, środowiska)

- wskazać najważniejsze spory krytyki literackiej po 1989 roku

- przedstawiać procesy zachodzące we współczesnej literaturze, używając kategorii pokolenia literackiego, kanonu, przełomu

- scharakteryzować zagadnienia podejmowane przez krytykę literacką

- scharakteryzować stosunek literatury współczesnej do problematyki społecznej (wykluczenie, dyskursy mniejszości, racje i spory polityczne)

- uczestniczyć w dyskusji panelowej na temat literatury współczesnej

- przygotować wprowadzenie ustne (zagajenie) do dyskusji na określony temat

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem, w ramach którego ocenia się:

- aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej)

- wartość merytoryczną i stylistyczną pracy pisemnej

- ooziom przygotowania do udziału w dyskusji panelowej

- sposób przeprowadzenie indywidualnej prezentacji wybranego zagadnienia

- opanowanie wiedzy i umiejętności, przewidzianych przez program ćwiczeń.

Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne:

Przełom 1989 r. – komunikacyjny czy estetyczny?

Portrety najważniejszych pism literackich ostatniego dwudziestolecia.

Zanik i powrót centrali w prozie współczesnej.

Młodość jako kategoria życia literackiego i temat literatury

Tematy źle obecne w literaturze współczesnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Jan Galant, Maciej Grzęda, Krzysztof Hoffmann, Szymon Wegner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Agnieszka Czyżak, Marcin Jaworski, Piotr Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.