Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Administracja stacjonarna I st. I rok zapisy na obowiązkowe zajęcia semestru letniego 20/21 10-1026/20-21

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/SL - Semestr letni 2020/2021
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/SL
10-HA-a1-s
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
  • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje czasy nowożytne i najnowsze, co pozwala ukazać genezę współczesnych form zarządu, wywodzących swój rodowód z okresu monarchii absolutnej, po historyczną ocenę administracji Polski Ludowej i znaczenia reform po 1989 r. Wykład opiera się na kryterium chronologiczno-rzeczowym, prezentuje podstawowe zasady funkcjonowania nowożytnej administracji oraz przełomowe dla jej rozwoju etapy. Koncepcje teoretyczne konfrontowane są z praktyką funkcjonowania przedstawionych instytucji administracyjnych.

Strona przedmiotu
10-LP-a1-s
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
  • Ćwiczenia - 24 godzin
  • Wykład - 39 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znak, język, kategorie syntaktyczne. Stosunki między zakresami nazw. Zdania w sensie logicznym, rodzaje i struktura zdań, wypowiedzi niezupełne. Zdania asertywne a zdania modalne. Podstawowe pojęcia teorii relacji, relacje porządkujące, relacje równościowe. Podział logiczny, klasyfikacja, typologia, partycja. Funkcje zdaniowe i funkcje logiczne. Tautologia. Funktory prawdziwościowe. Elementarne informacje o rachunku zdań. Prawa logiczne. Kwadrat logiczny, prawa opozycji. Przekształcenia zdań kategorycznych. Sylogizm kategoryczny, budowa i zasady poprawności trybów.

Strona przedmiotu
10-NA-a1-s
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
  • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem jest wprowadzenie a zarazem istotnym uzupełnieniem wiedzy zawartej przede wszystkim w przedmiocie prawo administracyjne część ogólna, pozwalającym przyswoić sobie i lepiej zrozumieć różne pojęcia i treści zawarte w regulacjach prawnych, odnoszące się do administracji publicznej.

1. Geneza nauki administracji.

2. Istota i zadania nauki administracji.

3. Czynniki kształtujące administrację publiczną.

4. Narodowe modele administracji publicznej.

5. Definicje administracji publicznej (podmiotowa, przedmiotowa. negatywna).

6. Organizacja administracji. struktury administracji publicznej.

7. Niktóre formy aktywności administracji.

8. Problematyka kadr w administracji.

9. Problematyka przemian i reform administracji.

Strona przedmiotu
10-PK-a1-s
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
10-SO-a1-s
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
  • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
10-SD-a1-s
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
  • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie zasad planowania i prowadzenia badań statystycznych oraz demograficznych, zdobycie umiejętności analizowania wyników badań statystycznych.

Strona przedmiotu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)