Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty warunkowe - I stopień - INF, NMI, MAT 06-2022SZ-DL-W-WAR

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/SZ - Semestr zimowy 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/SZ
06-DALILM1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-DASDLI0
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-DANILI0
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-DANALM1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza matematyczna jest jednym z najważniejszych działów matematyki, i to działem który znalazł chyba najwięcej zastosowań. Powstała ona w XVII wieku wraz z nowożytną fizyką, a do jej twórców należeli m.in. I.Newton, G.Leibniz i L.Euler. Przedmiotem badań analizy matematycznej są funkcje, ich własności, ich rodziny i różne operacje na funkcjach. Z biegiem lat analiza bardzo się rozrosła w skutek czego wyodrębniły się różne jej części np. analiza harmoniczna, analiza funkcjonalna, analiza zespolona. Wykłady Analiza I, II i III są poświęcone jej klasycznym i podstawowym wynikom. Po dziś dzień dwoma podstawowymi operacjami analizy matematycznej są różniczkowanie i całkowanie. Wykład Analiza 1 poświęcony jest głównie rachunkowi różniczkowemu funkcji jednej zmiennej. Oprócz pojęcia pochodnej, jej własności i zastosowań omówione zostaną pojęcia niezbędne do badania własności funkcji np. system liczb rzeczywistych, zbieżność ciągów i szeregów liczbowych oraz ciągłość funkcji.

Strona przedmiotu
06-DANALM3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie omawiane są następujące zagadnienia:

różniczkowalność funkcji wielu zmiennych, pochodna i pochodne cząstkowe, różniczkowanie funkcji złożonej, wzór Taylora, ekstrema i ekstrema warunkowe, twierdzenia o funkcjach uwikłanych i o funkcji odwrotnej oraz ich konsekwencje;

wielokrotna całka Riemanna, definicja i podstawowe własności, zbiory miary zero i kryterium całkowalności, sprowadzanie całki wielokrotnej do całki iterowanej, zamiana zmiennych w całce, geometryczne i mechaniczne zastosowania całki wielokrotnej;

całki krzywoliniowe i powierzchniowe, twierdzenie Greena, niezależność całki krzywoliniowej od drogi, potencjał pola wektorowego, twierdzenia Gaussa-Ostrogradskiego i Stokesa;

całki zależne od parametru, funkcje beta i gamma Eulera.

Strona przedmiotu
06-DBSMLI0
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-DEMNLM0
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych własności arytmetyki numerycznej, podstawowych pojęć analizy numerycznej oraz najważniejszych metod numerycznego rozwiązywania wybranych zagadnień matematycznych.Arytmetyka zmiennopozycyjna:

Arytmetyka zmiennopozycyjna.

Uwarunkowanie zadania.

Numeryczna poprawność algorytmu.

Złożoność obliczeniowa.

Zapoznanie z wybranymi środowiskami obliczeń numerycznych.

Algorytm Hornera.

Interpolacja wielomianowa.

Rozwiązywanie równań nieliniowych: metoda bisekcji, metoda siecznych, metoda stycznych.

Rozwiązywanie układów liniowych równań algebraicznych: metoda eliminacji Gaussa, metoda Cholesky'ego-Banachiewicza.

Wyznaczanie zer wielomianów.

Całkowanie numeryczne.

Numeryczne rozwiązywanie zagadnienia początkowego.

Strona przedmiotu
06-DEPRLI0
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-DFUNLM0
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-DGKOLI0
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-DINOLI0
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-DJFZLI0
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-DKOMLM0
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawa przeliczania: prawo dodawania mnożenia, zasada bijekcji.

Schematy wyboru.

Dwumian Newtona, tożsamości kombinatoryczne.

Ciągi binarne.

Równania rekurencyjne.

Funkcje tworzące.

Zasada włączania i wyłączania.

Liczby Stirlinga i Bella. Podziały liczb na nieuporządkowane składniki.

Zasada szufladkowa.

Zbiory częściowo uporządkowane. Twierdzenie Dilwortha.

Kombinatoryczna teoria zbiorów (twierdzenia Spernera, Erdosa-Ko-Rado).

Trójki Steinera.

Strona przedmiotu
06-DMADLI0
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metody dowodzenia twierdzeń i podstawowe prawa przeliczania (w tym indukcja matematyczna i zasada szufladkowa).

Schematy wyboru i tożsamości kombinatoryczne.

Zależności rekurencyjne (w tym ciągi Fibonacciego i Catalana).

Aparat funkcji tworzących.

Podstawowe pojęcia teorii grafów.

Spójność i najkrótsze ścieżki .

Drzewa. Rozpięte drzewa.

Skojarzenia w grafach.

Obchody Eulera i cykle Hamiltona.

Przepływy w sieciach.

Kolorowanie wierzchołków i krawędzi grafu.

Grafy planarne i kolorowanie map.

Strona przedmiotu
06-DMADLM0
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-DNMOLN0
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-DPRPLI0
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-DPRALI0
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Praktyka - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-DPDYLN0
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-DPJNLI0
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-DRAPLM0
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady oparte są na teorii miary. Omówione zostaną miary probabilistyczne określone na podstawowych przestrzeniach mierzalnych, zmienne losowe i wektory losowe oraz ich rozkłady prawdopodobieństwa, a także twierdzenia graniczne teorii prawdopodobieństwa.

Strona przedmiotu
06-DRAPLN0
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-DSEMLN1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-DSEMLM1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-DSIKLI0
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Modele referencyjne dla sieci komputerowych

Sieci lokalne - protokoły warstwy drugiej oraz warstwa fizyczna

Szybkie sieci lokalne, specyfikacje IEEE 802.xx, sieci ATM

Protokoły sieci Internet (w tym ruting RIPx, OSPF, BGP)

Programowanie sieciowe (BSD sockets, Java, .NET) i aplikacje C/S

Zarządzanie sieciami (MIBII, SNMP) - w tym siecią Internet

Sieci mobilne (WiFi, WiMax, Bluetooth) i szerokopasmowe

Sieci PSTN, ISDN, protokoły H32x i SIP (VoIP)

Sieci komórkowe; w tym sieci 2/3/4G i architektura usług

Protokoły bezpieczeństwa (IPSec, Radius, VPN, SSL, 802.1X)

Strona przedmiotu
06-DSOPLI0
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-DALGLM0
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to pierwszy wykład z cyklu algebraicznego, którego podstawowym celem jest wprowadzenie w tematykę poprzez pokazanie początkującemu studentowi sytuacji wymagających stosowania pojęć i środków typowych dla algebry.

Punktem wyjścia są zagadnienia arytmetyki teoretycznej, teorii liczb oraz teorii równań.

Zgromadzony w ten sposób materiał przykładowy ma ułatwić zrozumienie istoty dalszych uogólnień oraz teorii omawianych w ramach bardziej zaawansowanych wykładów.

Strona przedmiotu
06-DWINLI0
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-DPMALI0
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-DWMALM0
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja wybranych pojęć i metod logiki matematycznej oraz teorii mnogości zawartych w podstawach innych dyscyplin matematyki i przez nie wykorzystywanych.

Strona przedmiotu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)