Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Wydział Studiów Edukacyjnych

Jednostka: Wydział Studiów Edukacyjnych Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/SZ - Semestr zimowy 2020/2021
2021/SL - Semestr letni 2020/2021
2021/SZ - Semestr zimowy 2021/2022
2022/SL - Semestr letni 2021/2022
2024/SL - Semestr letni 2023/2024
2023/SZ - Semestr zimowy 2023/2024
2022/SZ - Semestr zimowy 2022/2023
2023/SL - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/SZ 2021/SL 2021/SZ 2022/SL 2024/SL 2023/SZ 2022/SZ 2023/SL
11-AAC-5SA-n brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11-AAC-5SA-s brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11-E22-p brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11-AF-5PS-L-s brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11-ADM-3ASL-s brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Aktywność dzieci i młodzieży w kontekście jakości ich życia i jej uwarunkowania.

Instytucje oraz działania pozainstytucjonalne mające na celu aktywizowanie dzieci i młodzieży w środowisku.

Aktywizowanie młodego pokolenia poprzez wykorzystanie różnorodnych form i metod pracy.

Rozpoznanie i analiza aktywizujących działań uruchamianych w środowisku lokalnym na rzecz dzieci i młodzieży.

Strona przedmiotu
11-AOD-3ASL-s brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot - Aktywizacja osób dorosłych w środowisku - podejmuje pogłębioną analizę rozwoju potrzeby aktywności w cyklu życia człowieka – przy szczególnym zwróceniu uwagi na okres dorosłości w kontekście aktywności osób w wieku średnim i kontekście osób w wieku podeszłym. Aktywność osób dorosłych rozpatrywana jest z perspektywy jakości ich życia.

Strona przedmiotu
11-ASZ-3PS-pw-s brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11-ASZ-5WS-n brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11-ASS-2PPW-n brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Aktywizowanie środowisk społecznych jako wzmaganie ich aktywności oraz przeciwdziałanie marginalizacji.

Uczestnictwo w kulturze, czas wolny i jego zagospodarowanie.

Środowisko lokalne jako płaszczyzna działań.

Animacja jako metoda aktywizowania.

Integrowanie działań wychowawczych.

Strona przedmiotu
11-ASS-2PPW-s brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Aktywizowanie środowisk społecznych jako wzmaganie ich aktywności oraz przeciwdziałanie marginalizacji.

Uczestnictwo w kulturze, czas wolny i jego zagospodarowanie.

Środowisko lokalne jako płaszczyzna działań.

Animacja jako metoda aktywizowania.

Organizacje pozarządowe i ich znaczenie.

Integrowanie działań wychowawczych.

Strona przedmiotu
11-ASLDN-11-s brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Aktywizowanie środowisk społecznych jako wzmaganie ich aktywności oraz przeciwdziałanie marginalizacji.

Uczestnictwo w kulturze, czas wolny i jego zagospodarowanie.

Środowisko lokalne jako płaszczyzna aktywności.

Wybrane problemy dotykające współczesną rodzinę dziecka z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym.

Animacja jako metoda aktywizowania.

Organizacje pozarządowe i ich znaczenie.

Integrowanie działań wychowawczych na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami.

Strona przedmiotu
11-AFUN-1PS-n brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11-AFUN-1PS-s brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11-ADR-11-pw-s brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Andragogika jest nauką stosunkowo młodą, której ranga wzrasta w dynamicznym tempie. Uczenie się przez całe życie stało się nie tylko ideą, ale coraz częstszą praktyką ludzi dorosłych. W 2002 roku, w Rezolucji Rady Unii Europejskiej zdefiniowano uczenie się przez całe życie, jako uczenie się, które obejmuje okres od fazy przedszkolnej do późnej starości włącznie. Równocześnie określono trzy obszary edukacji: formalny, pozaformalny i nieformalny.

Od roku 2010 został wpisany na listę zawodów - Andragog. Jego rola została zdefiniowana następująco:

andragog opisuje, bada, organizuje,  realizuje, koordynuje, inspiruje aktywność edukacyjną człowieka dorosłego podejmowaną w systemie edukacji ustawicznej - ogólnokształcącej i zawodowej: formalnej, pozaformalnej i nieformalnej  w różnych środowiskach (społecznościach lokalnych, środowisku pracy, grupach nieformalnych); realizuje cele polityki edukacyjnej państwa w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego.

Strona przedmiotu
11-ANDRZ-11-pw-n brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Andragogika jest nauką stosunkowo młodą, której ranga wzrasta w dynamicznym tempie. Uczenie się przez całe życie stało się nie tylko ideą, ale coraz częstszą praktyką ludzi dorosłych. W 2002 roku, w Rezolucji Rady Unii Europejskiej zdefiniowano uczenie się przez całe życie, jako uczenie się, które obejmuje okres od fazy przedszkolnej do późnej starości włącznie. Równocześnie określono trzy obszary edukacji: formalny, pozaformalny i nieformalny.

Od roku 2010 został wpisany na listę zawodów - Andragog. Jego rola została zdefiniowana następująco:

andragog opisuje, bada, organizuje,  realizuje, koordynuje, inspiruje aktywność edukacyjną człowieka dorosłego podejmowaną w systemie edukacji ustawicznej - ogólnokształcącej i zawodowej: formalnej, pozaformalnej i nieformalnej  w różnych środowiskach (społecznościach lokalnych, środowisku pracy, grupach nieformalnych); realizuje cele polityki edukacyjnej państwa w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego.

Strona przedmiotu
11-AG-11-n brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzają studentów w problematykę dotyczącą rozwoju i obszarów aktywności ludzi dorosłych: młodych, w fazie średniej i późnej dorosłości. Obszarem łączącym wszystkie pokolenia są uczenie się przez całe życie i dorosłość.

Wykłady i konwersatoria prezentują zróżnicowane zadania rozwojowe, problemy i oblicza starzenia się i starości, ale w sposób szczególny, zwracają uwagę na możliwości całożyciowego uczenia się i rozwoju. Zapoznają studentów z wiedzą z obszaru psychologii rozwoju człowieka dorosłego, ukazują jego potencjał i ograniczenia. W obliczu istniejących przeobrażeń demograficznych, starzenia się społeczeństw, ważne jest zapoznawanie ludzi młodych z problemami ludzi starszych i sposobami ich rozwiązywania.

Strona przedmiotu
11-AG-11-s brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzają studentów w problematykę dotyczącą rozwoju i obszarów aktywności ludzi dorosłych: młodych, dorosłych w fazie średniej i późnej dorosłości. Obszarem łączącym wszystkie pokolenia są uczenie się przez całe życie i dorosłość.

Wykłady i konwersatoria prezentują zróżnicowane zadania rozwojowe, problemy i oblicza starzenia się i starości, ale w sposób szczególny, zwracają uwagę na możliwości całożyciowego uczenia się i rozwoju. Zapoznają studentów z wiedzą z obszaru psychologii rozwoju człowieka dorosłego, ukazują jego potencjał i ograniczenia. W obliczu istniejących przeobrażeń demograficznych, starzenia się społeczeństw, ważne jest zapoznawanie ludzi młodych z problemami ludzi starszych i sposobami ich rozwiązywania.

Strona przedmiotu
11-AG-5PS-s brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11-ASL-5TP-s brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11-ASL-11-n brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 5 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 5 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu przedmiotu student będzie potrafił zaplanować, zorganizować i przeprowadzić projekt animacji wybranej grupy należącej do środowiska lokalnego.

Strona przedmiotu
11-ASL-11-s brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu przedmiotu student będzie potrafił zaplanować, zorganizować i przeprowadzić projekt animacji wybranej grupy należącej do środowiska lokalnego.

Strona przedmiotu
11-E42-p brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11-AKU-11-pw-s brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11-ANK-11-n brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wprowadza podstawowe zagadnienia, pojęcia i terminy z zakresu zagadnień antropologii kulturowej w kontekście różnorodności kulturowej współczesnego świata; kulturowe wartości i ich wpływ na postawy współczesnych społeczeństw świata, zapoznanie z kręgiem kultury muzułmańskiej, żydowskiej i azjatyckiej (Chiny i Japonia) w kontekście religijnym, społecznym i politycznym. Problem powstawania i utrzymywania się uprzedzeń rasowych, społecznych i religijnych, edukacja wobec problematyki „obcego-innego”, dialog międzykulturowy – aspekty i konsekwencje. Współczesna sytuacja badań z dziedziny antropologii kulturowej.

Strona przedmiotu
11-ANK-5PPW-s brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11-ANKU-11-s brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wprowadza podstawowe zagadnienia, pojęcia i terminy z zakresu zagadnień antropologii kulturowej w kontekście różnorodności kulturowej współczesnego świata; kulturowe wartości i ich wpływ na postawy współczesnych społeczeństw świata, zapoznanie z kręgiem kultury muzułmańskiej, żydowskiej i azjatyckiej (Chiny i Japonia) w kontekście religijnym, społecznym i politycznym. Problem powstawania i utrzymywania się uprzedzeń rasowych, społecznych i religijnych, edukacja wobec problematyki „obcego-innego”, dialog międzykulturowy – aspekty i konsekwencje. Współczesna sytuacja badań z dziedziny antropologii kulturowej.

Strona przedmiotu
11-ANTRR-11-pw-n brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11-AK-2EMZK-s brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11-AT-11-a brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11-ART-3EDNI-s brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Arteterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Arteterapia w pracy nauczyciela i wychowawcy w kontekście indywidualnych potrzeb dzieci

Twórczość, sztuka i kultura jako narzędzia w procesie arteterapeutycznym

Strona przedmiotu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)