Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Piłka nożna kobiet 32-PNK
Reguły punktacji przedmiotu

DIx-GEO - geoinformacja (inż)
DIx-GIK - geodezja i kartografia (inż)
DIx-GLInz - geologia (7 sem.-inż)
DIx-GP - gospodarka przestrzenna (inż) profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
DIx-InfInz - informatyka (7 sem.-inż)
DIx-TK - technologie komputerowe (inż)
DL-ArchDok - historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
DL-BN - bezpieczeństwo narodowe
DL-DK - dziennikarstwo i komunikacja społeczna
DL-ET - filozofia, specjalność etyka
DL-FilKlas - filologia, specjalność filologia klasyczna
DL-FilPol - filologia polska, studia stacjonarne pierwszego stopnia
DL-Filoz - filozofia
DL-HISN - historia, specjalność nauczycielska
DL-HM - historia, specjalność mediewistyka
DL-Historia - historia
DL-Inf - informatyka
DL-KomSp - filozofia, specjalność komunikacja społeczna
DL-Kult - kulturoznawstwo
DL-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DL-Mat - matematyka
DL-PC - praca socjalna
DL-Polit - politologia
DL-SM - stosunki międzynarodowe
DL-Soc - socjologia
DL-ZPub - filozofia, specjalność życie publiczne
DLx-AC - chemia, specjalność analityka chemiczna (ost. rekr. 15/16)
DLx-Admin5 - administracja
DLx-Ang - filologia angielska
DLx-Arab - filologia, specjalność arabistyka
DLx-Arch - archeologia
DLx-ArchDok - historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (ost. rek. 2019/2020)
DLx-Astr - astronomia
DLx-AzjaW - filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia wietnamska
DLx-BLITW - filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska
DLx-BLOTEW - filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska
DLx-BMOL - biofizyka, specjalność biofizyka molekularna
DLx-BN - bezpieczeństwo narodowe
DLx-BP - biologia, specjalność nauczanie przyrody
DLx-BTech - biotechnologia
DLx-Ba - bałkanistyka (prow. wspól. WFPiK, W.H.)
DLx-BioInf - bioinformatyka (prow. wspól. UAM, PP) (ost. rekr. 2020/2021)
DLx-Biol - biologia
DLx-CHB - chemia, specjalność chemia biologiczna (ost. rekr. 15/16)
DLx-CHInf - chemia, specjalność chemia z zastosowaniami informatyki (ost. rekr. 15/16)
DLx-CHK - chemia, specjalność chemia kosmetyczna (ost. rekr. 15/16)
DLx-CHM - chemia, specjalność chemia materiałowa (ost. rekr. 15/16)
DLx-CHO - chemia, specjalność chemia ogólna (ost. rekr. 15/16)
DLx-DDS - dialog i doradztwo społeczne
DLx-DK - dziennikarstwo i komunikacja społeczna
DLx-DPiZ - pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
DLx-Dun - filologia, specjalność filologia duńska
DLx-EDNI - pedagogika, specj. edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnospr. intelektualną w st. lekkim
DLx-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka
DLx-ET - filozofia, specjalność etyka
DLx-EUR - europeistyka
DLx-EZZP - biologia, specjalność ekologia i zarządzanie zasobami przyrody
DLx-EduANG - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język angielski-nauczycielskie studia dwuprzedmiotow
DLx-EduNIEM - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język niemiecki- nauczycielskie studia dwuprzedmiotow
DLx-EduTER - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna-nauczycielskie studia dwuprzedm
DLx-Etn - etnologia
DLx-FACH - filologia, specjalność filologia angielsko-chińska (ost. rekr. 2021/2022)
DLx-FAngP - filologia angielska, specjalność filologia południowoafrykańska
DLx-FCH - filologia, specjalność filologia chorwacka
DLx-FCZ - filologia, specjalność filologia czeska
DLx-FH - filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (prow. wspól. WFPiK, W.H.)
DLx-FKM - filmoznawstwo i kultura mediów
DLx-FM - fizyka medyczna
DLx-FS - filologia, specjalność filologia serbska
DLx-FSROD - filologia, specjalność studia śródziemnomorskie
DLx-FilBul - filologia, specjalność filologia bułgarska
DLx-FilKlas - filologia, specjalność filologia klasyczna
DLx-FilPol - filologia polska, profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
DLx-FilPolO - filologia polska, profil ogólnoakademicki
DLx-FilSlowPol - filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
DLx-Filoz - filozofia
DLx-FizO - fizyka
DLx-GE - geografia, specjalność geoekologia
DLx-GEM - geografia, specjalność ekologia miasta
DLx-GInf - geografia, specjalność geoinformacja
DLx-GL - geologia (6 sem.)
DLx-GP - gospodarka przestrzenna
DLx-GR - geografia
DLx-GSE - geografia, specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna
DLx-GZMW - geologia, specjalność gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi
DLx-GerRos - filologia, specjalność filologia germańska z filologią rosyjską
DLx-German - filologia, specjalność filologia germańska
DLx-GermanX - filologia, specjalność filologia germańska
DLx-HEB - filologia, specjalność hebraistyka
DLx-HISN - historia, specjalność nauczycielska (ost. rek. 2019/2020)
DLx-HM - historia, specjalność mediewistyka (ost. rek. 2019/2020)
DLx-HMIK - geografia, specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia
DLx-HMK - historia, specjalność myśl i kultura polityczna
DLx-HW - historia, specjalność historia wojskowości (ost. rek. 2019/2020)
DLx-HWSO - humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (prow. wspól. W.H.,WFPiK) profil ogólnoakademicki
DLx-HistSzt - historia sztuki
DLx-Historia - historia (ost. rek. 2019/2020)
DLx-Hisz - filologia, specjalność filologia hiszpańska
DLx-INB - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Kalisz)(ost. rek. 2017/2018) profil ogólnoakademicki
DLx-INDO - filologia, specjalność indologia
DLx-Inf - informatyka (6 sem.)-przeniesieni na DIx-InfInz
DLx-JK - filologia, specjalność językoznawstwo komputerowe
DLx-JN - filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
DLx-Japon - filologia, specjalność japonistyka
DLx-KE - komunikacja europejska (CE Gniezno)
DLx-KLASPOL - filologia, specjalność filologia klasyczna i filologia polska
DLx-KSP - geografia, specjalność kształtowanie środowiska przyrodniczego
DLx-Kog - kognitywistyka
DLx-KomSp - filozofia, specjalność komunikacja społeczna
DLx-Korea - filologia, specjalność filologia koreańska
DLx-Kult - kulturoznawstwo
DLx-KultDG - kulturoznawstwo, specjalność dialog w kulturze europejskiej ( CE Gniezno)
DLx-LOGO - pedagogika specjalna, specjalność logopedia-profilaktyka i terapia
DLx-LSROS3 - filologia, specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
DLx-LingSt - filologia, specjalność lingwistyka stosowana
DLx-LingStX - filologia, specjalność lingwistyka stosowana
DLx-Mat - matematyka
DLx-Muz - muzykologia
DLx-Muzy - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Kalisz)
DLx-NGrec - filologia, specjalność filologia nowogrecka
DLx-NID - filologia, specjalność filologia niderlandzka
DLx-NIDX - filologia, specjalność filologia niderlandzka
DLx-NMI - nauczanie matematyki i informatyki
DLx-ODK - ochrona dóbr kultury
DLx-OPOK - biofizyka, specjalność optyka okularowa (ost. rekrut. 15/16)
DLx-OSS - ochrona środowiska
DLx-PC - praca socjalna
DLx-PE - kierunek prawno-ekonomiczny (prow. wspól. UEP, UAM)
DLx-PKZ - pedagogika, specjalność kształcenie zdalne
DLx-PM - historia, specjalność polityka i media w dziejach (ost. rek. 2019/2020)
DLx-POW - pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
DLx-PRE - prawo europejskie
DLx-PedSP - pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
DLx-Plast - edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz)
DLx-Polit - politologia
DLx-Port - filologia, specjalność filologia portugalska
DLx-ProtSl - akustyka, specjalność protetyka słuchu i ochrona przed hałasem
DLx-RA - filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią angielską
DLx-RDZ - reżyseria dźwięku
DLx-RS - pedagogika, specjalność resocjalizacja
DLx-RSG - pedagogika, specjalność resocjalizacja (CE Gniezno)
DLx-RU - filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską
DLx-Rom - filologia, specjalność filologia romańska
DLx-Ros - filologia, specjalność filologia rosyjska
DLx-SE - historia, specjalność socjoekonomika
DLx-SM - stosunki międzynarodowe
DLx-SNCHP - chemia, specjalność chemia i przyroda - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe (ost. rekr. 15/16)
DLx-SPZ - pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
DLx-SYN - chemia, specjalność synteza i analiza chemiczna (ost. rekr. 15/16)
DLx-Sino - filologia, specjalność sinologia
DLx-Soc - socjologia
DLx-Szw - filologia, specjalność filologia szwedzka
DLx-TR - turystyka i rekreacja
DLx-Turko - filologia, specjalność turkologia
DLx-UFIN - filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska
DLx-UWEG - filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska
DLx-Ukr - filologia, specjalność filologia ukraińska
DLx-WOT - wiedza o teatrze
DLx-WPiNP - pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i naucz. początkowe
DLx-WSCHOD - wschodoznawstwo
DLx-WU - pedagogika specjalna, specjalność pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
DLx-Wlos - filologia, specjalność filologia włoska
DLx-ZA - zarządzanie
DLx-ZP - zarządzanie państwem
DLx-ZPub - filozofia, specjalność życie publiczne
DM-Kog - kognitywistyka
DM-PSYCH - psychologia
DMx-Kaplan - teologia, specjalność kapłańska
DMx-KaplanBY - teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Bydgoszczy
DMx-KaplanKA - teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Kaliszu
DMx-KaplanKB - teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Kazimierzu Biskupim
DMx-KaplanOB - teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Obrze
DMx-KaplanPO - teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Poznaniu
DMx-KaplanW - teologia, specjalność kapłańska prowadzona we Wronkach
DMx-KatechPO5 - teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Poznaniu
DMx-Kog - kognitywistyka
DMx-PSYCH - psychologia
DMx-Prawo - prawo
DUx-Admin5 - administracja
DUx-Aku - akustyka
DUx-Ang - filologia angielska
DUx-Arab - filologia, specjalność arabistyka
DUx-Arch - archeologia
DUx-ArchDok - historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (ost. rek. 2019/2020)
DUx-Astr - astronomia
DUx-AzjaIM - filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia indonezyjsko-malajska
DUx-AzjaW - filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia wietnamska
DUx-BF - biofizyka
DUx-BLITW - filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska
DUx-BP - biologia, specjalność nauczanie biologii
DUx-BTech - biotechnologia
DUx-BTechA - biotechnologia, studia w j. angielskim (ost. rek. 2019/2020)
DUx-BioInf - bioinformatyka (prow. wspól. UAM, PP) (ost. rekr. 2020/2021)
DUx-Biol - biologia
DUx-BiolE - biologia, specjalność biologia eksperymentalna
DUx-CCHS - chemia, specjalność chemia środowiska
DUx-CHB - chemia, specjalność chemia biologiczna
DUx-CHK - chemia, specjalność chemia kosmetyczna
DUx-CHM - chemia, specjalność chemia materiałowa (ost. rek. 2019/2020)
DUx-CHO - chemia, specjalność chemia ogólna
DUx-DK - dziennikarstwo i komunikacja społeczna
DUx-DPiZ - pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
DUx-EDIG - pedagogika, specjalność edukacja dorosłych i gerontologia
DUx-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka
DUx-EMTI - pedagogika, specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne
DUx-EUR - europeistyka
DUx-EduTER - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
DUx-Etn - etnologia
DUx-FAngC - filologia angielska, specjalność celtycka
DUx-FAngM - filologia angielska, specjalność język i komunikacja w mediach i polityce
DUx-FCH - filologia, specjalność filologia chorwacka
DUx-FKM - filmoznawstwo i kultura mediów
DUx-FM - fizyka medyczna
DUx-FS - filologia, specjalność filologia serbska
DUx-FSROD - filologia, specjalność studia śródziemnomorskie
DUx-FilAG - filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
DUx-FilAR - filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską
DUx-FilBul - filologia, specjalność filologia bułgarska
DUx-FilGA - filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
DUx-FilGR - filologia, specjalność filologia germańska z filologią romańską
DUx-FilKlas - filologia, specjalność filologia klasyczna
DUx-FilPol - filologia polska
DUx-FilSlowPol - filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
DUx-Filoz - filozofia
DUx-Fiz - fizyka
DUx-GInf - geografia, specjalność geoinformacja
DUx-GL - geologia
DUx-GP - gospodarka przestrzenna
DUx-GPR - gospodarka przestrzenna, specjalność rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich (Słubice)
DUx-GR - geografia
DUx-German - filologia, specjalność filologia germańska
DUx-HEB - filologia, specjalność hebraistyka
DUx-HISN - historia, specjalność nauczycielska (ost. rek. 2019/2020)
DUx-HMK - historia, specjalność myśl i kultura polityczna
DUx-HW - historia, specjalność historia wojskowości (ost. rek. 2019/2020)
DUx-Hist - historia (ost. rek. 2019/2020)
DUx-HistSzt - historia sztuki
DUx-Hisz - filologia, specjalność filologia hiszpańska
DUx-Inf - informatyka
DUx-JN - filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
DUx-Japon - filologia, specjalność japonistyka
DUx-KEM - komunikacja europejska, specjalność medioznawstwo (CE Gniezno)
DUx-KSP - geografia, specjalność kształtowanie środowiska przyrodniczego
DUx-KomSp - filozofia, specjalność komunikacja społeczna
DUx-Korea - filologia, specjalność filologia koreańska
DUx-Kult - kulturoznawstwo
DUx-KultCH - kulturoznawstwo, specjalność kultura chrześcijańska (CE Gniezno)(ost. rek. 2019/2020)
DUx-KultKM - kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa
DUx-KultMI - kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa, studia w j. angielskim
DUx-KultR - kulturoznawstwo, specjalność religioznawstwo (ost. rek. 2019/2020)
DUx-LingSt - filologia, specjalność lingwistyka stosowana
DUx-MW - media interaktywne i widowiska
DUx-Mat - matematyka
DUx-Muz - muzykologia
DUx-Muzy - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Kalisz)
DUx-NGrec - filologia, specjalność filologia nowogrecka
DUx-ODK - ochrona dóbr kultury
DUx-OP - optometria
DUx-OS - ochrona środowiska
DUx-OSJA - ochrona środowiska, studia w języku angielskim (ost. rek. 2019/2020)
DUx-POW - pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
DUx-PedRD - pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
DUx-PedSP - pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
DUx-Plast - edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
DUx-Polit - politologia
DUx-RS - pedagogika, specjalność resocjalizacja
DUx-Rom - filologia, specjalność filologia romańska
DUx-RomA - filologia, specjalność filologia romańska z filologią angielską
DUx-RomG - filologia, specjalność filologia romańska z filologią germańską
DUx-Ros - filologia, specjalność filologia rosyjska
DUx-Rum - filologia, specjalność filologia rumuńska
DUx-SE - historia, specjalność socjoekonomika
DUx-SK - filologia, specjalność skandynawistyka
DUx-SM - stosunki międzynarodowe
DUx-SPZ - pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
DUx-Sino - filologia, specjalność sinologia
DUx-Soc2 - socjologia (2-letnie)
DUx-TR - turystyka i rekreacja
DUx-TRM - turystyka i rekreacja, specjalność turystyka międzynarodowa
DUx-TZI - techniczne zastosowania internetu (prow. wspól. UAM, UEP, PP)
DUx-Turko - filologia, specjalność turkologia
DUx-UFIN - filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska
DUx-UWEG - filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska
DUx-WPiNP - pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
DUx-WSCHOD - wschodoznawstwo
DUx-WU - pedagogika specjalna, specj. pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
DUx-Wlos - filologia, specjalność filologia włoska
DUx-ZA - zarządzanie
DUx-ZPub - filozofia, specjalność życie publiczne
ELx-ArchDok - historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
ELx-HM - historia, specjalność mediewistyka
ELx-Historia - historia
ELx-SE - historia, specjalność socjoekonomika
EUx-ArchDok - historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
WLx-Japon - filologia, specjalność japonistyka
ZIx-GP - gospodarka przestrzenna (inż) profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
ZIx-GP-A - gospodarka przestrzenna (inż)
ZIx-InfInz - informatyka (7 sem.-inż)
ZLx-Admin5 - administracja
ZLx-Ang - filologia angielska
ZLx-BN - bezpieczeństwo narodowe
ZLx-Biol - biologia
ZLx-DK - dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ZLx-DPiZ - pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
ZLx-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka
ZLx-EiTER - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna-nauczycielskie studia dwuprzedm
ZLx-FilPol - filologia polska, profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
ZLx-GP - gospodarka przestrzenna
ZLx-GR - geografia
ZLx-HISN - historia, specjalność nauczycielska
ZLx-Historia - historia
ZLx-Inf - informatyka (6 sem.)-przeniesieni na ZIx-InfInz
ZLx-KE - komunikacja europejska (CE Gniezno)
ZLx-Kult - kulturoznawstwo
ZLx-Mat - matematyka
ZLx-Muzy - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Kalisz)
ZLx-OPOK - biofizyka, specjalność optyka okularowa (ost. rekr. 15/16)
ZLx-OSS - ochrona środowiska
ZLx-POW - pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
ZLx-PR - pedagogika, specjalność resocjalizacja
ZLx-Plast - edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz)
ZLx-Polit - politologia
ZLx-ProtSl - akustyka, specjalność protetyka słuchu
ZLx-Ros - filologia, specjalność filologia rosyjska
ZLx-SM - stosunki międzynarodowe
ZLx-Soc - socjologia
ZLx-TR - turystyka i rekreacja
ZLx-WPiNP - pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i naucz. początkowe
ZLx-ZA - zarządzanie
ZMx-KatechBY5 - teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Bydgoszczy
ZMx-KatechPO5 - teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Poznaniu
ZMx-Prawo - prawo
ZMx-Psych5 - psychologia
ZUx-Admin5 - administracja
ZUx-Ang25 - filologia angielska
ZUx-Biol - biologia
ZUx-DK - dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ZUx-DPiZ - pedagogika, doradztwo zawodowe i personalne
ZUx-EduTER - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
ZUx-Ekokom - filologia, specjalność lingwistyka stosowana-ekokomunikacja
ZUx-FilPol - filologia polska (ost. rek. 16/17)
ZUx-GP - gospodarka przestrzenna
ZUx-GR - geografia
ZUx-German - filologia, specjalność filologia germańska
ZUx-HISN - historia, specjalność nauczycielska
ZUx-Hist - historia
ZUx-Hisz2 - filologia, specjalność filologia hiszpańska
ZUx-Inf - informatyka
ZUx-KEM - komunikacja europejska, specjalność medioznawstwo (CE Gniezno)
ZUx-KZZI - filologia, specjalność komunikacja i zarządzanie zasobami informacji
ZUx-Kult - kulturoznawstwo
ZUx-LingSt - filologia, specjalność lingwistyka stosowana
ZUx-MU - chemia
ZUx-Mat - matematyka
ZUx-OP - optometria
ZUx-OSS - ochrona środowiska
ZUx-POW - pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
ZUx-PedRD - pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
ZUx-PedSP - pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
ZUx-Plast - edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz)
ZUx-Polit2 - politologia
ZUx-RS - pedagogika, specjalność resocjalizacja
ZUx-Rom - filologia, specjalność filologia romańska
ZUx-Ros - filologia, specjalność filologia rosyjska
ZUx-SM - stosunki międzynarodowe
ZUx-SPZ - pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
ZUx-Soc2 - socjologia
ZUx-TR - turystyka i rekreacja
ZUx-TRM - turystyka i rekreacja, specjalność turystyka międzynarodowa
ZUx-WPiNP - pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
ZUx-WU - pedagogika specjalna, specjalność pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ZUx-ZA - zarządzanie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DIx-GEO
geoinformacja (inż)
DIx-GIK
geodezja i kartografia (inż)
DIx-GLInz
geologia (7 sem.-inż)
DIx-GP
gospodarka przestrzenna (inż) profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
DIx-InfInz
informatyka (7 sem.-inż)
DIx-TK
technologie komputerowe (inż)
DL-ArchDok
historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
DL-BN
bezpieczeństwo narodowe
DL-DK
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
DL-ET
filozofia, specjalność etyka
DL-FilKlas
filologia, specjalność filologia klasyczna
DL-FilPol
filologia polska, studia stacjonarne pierwszego stopnia
DL-Filoz
filozofia
DL-HISN
historia, specjalność nauczycielska
DL-HM
historia, specjalność mediewistyka
DL-Historia
historia
DL-Inf
informatyka
DL-KomSp
filozofia, specjalność komunikacja społeczna
DL-Kult
kulturoznawstwo
DL-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DL-Mat
matematyka
DL-PC
praca socjalna
DL-Polit
politologia
DL-SM
stosunki międzynarodowe
DL-Soc
socjologia
DL-ZPub
filozofia, specjalność życie publiczne
DLx-AC
chemia, specjalność analityka chemiczna (ost. rekr. 15/16)
DLx-Admin5
administracja
DLx-Ang
filologia angielska
DLx-Arab
filologia, specjalność arabistyka
DLx-Arch
archeologia
DLx-ArchDok
historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (ost. rek. 2019/2020)
DLx-Astr
astronomia
DLx-AzjaW
filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia wietnamska
DLx-BLITW
filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska
DLx-BLOTEW
filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska
DLx-BMOL
biofizyka, specjalność biofizyka molekularna
DLx-BN
bezpieczeństwo narodowe
DLx-BP
biologia, specjalność nauczanie przyrody
DLx-BTech
biotechnologia
DLx-Ba
bałkanistyka (prow. wspól. WFPiK, W.H.)
DLx-BioInf
bioinformatyka (prow. wspól. UAM, PP) (ost. rekr. 2020/2021)
DLx-Biol
biologia
DLx-CHB
chemia, specjalność chemia biologiczna (ost. rekr. 15/16)
DLx-CHInf
chemia, specjalność chemia z zastosowaniami informatyki (ost. rekr. 15/16)
DLx-CHK
chemia, specjalność chemia kosmetyczna (ost. rekr. 15/16)
DLx-CHM
chemia, specjalność chemia materiałowa (ost. rekr. 15/16)
DLx-CHO
chemia, specjalność chemia ogólna (ost. rekr. 15/16)
DLx-DDS
dialog i doradztwo społeczne
DLx-DK
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
DLx-DPiZ
pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
DLx-Dun
filologia, specjalność filologia duńska
DLx-EDNI
pedagogika, specj. edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnospr. intelektualną w st. lekkim
DLx-ELingw
filologia, specjalność etnolingwistyka
DLx-ET
filozofia, specjalność etyka
DLx-EUR
europeistyka
DLx-EZZP
biologia, specjalność ekologia i zarządzanie zasobami przyrody
DLx-EduANG
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język angielski-nauczycielskie studia dwuprzedmiotow
DLx-EduNIEM
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język niemiecki- nauczycielskie studia dwuprzedmiotow
DLx-EduTER
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna-nauczycielskie studia dwuprzedm
DLx-Etn
etnologia
DLx-FACH
filologia, specjalność filologia angielsko-chińska (ost. rekr. 2021/2022)
DLx-FAngP
filologia angielska, specjalność filologia południowoafrykańska
DLx-FCH
filologia, specjalność filologia chorwacka
DLx-FCZ
filologia, specjalność filologia czeska
DLx-FH
filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (prow. wspól. WFPiK, W.H.)
DLx-FKM
filmoznawstwo i kultura mediów
DLx-FM
fizyka medyczna
DLx-FS
filologia, specjalność filologia serbska
DLx-FSROD
filologia, specjalność studia śródziemnomorskie
DLx-FilBul
filologia, specjalność filologia bułgarska
DLx-FilKlas
filologia, specjalność filologia klasyczna
DLx-FilPol
filologia polska, profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
DLx-FilPolO
filologia polska, profil ogólnoakademicki
DLx-FilSlowPol
filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
DLx-Filoz
filozofia
DLx-FizO
fizyka
DLx-GE
geografia, specjalność geoekologia
DLx-GEM
geografia, specjalność ekologia miasta
DLx-GInf
geografia, specjalność geoinformacja
DLx-GL
geologia (6 sem.)
DLx-GP
gospodarka przestrzenna
DLx-GR
geografia
DLx-GSE
geografia, specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna
DLx-GZMW
geologia, specjalność gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi
DLx-GerRos
filologia, specjalność filologia germańska z filologią rosyjską
DLx-German
filologia, specjalność filologia germańska
DLx-GermanX
filologia, specjalność filologia germańska
DLx-HEB
filologia, specjalność hebraistyka
DLx-HISN
historia, specjalność nauczycielska (ost. rek. 2019/2020)
DLx-HM
historia, specjalność mediewistyka (ost. rek. 2019/2020)
DLx-HMIK
geografia, specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia
DLx-HMK
historia, specjalność myśl i kultura polityczna
DLx-HW
historia, specjalność historia wojskowości (ost. rek. 2019/2020)
DLx-HWSO
humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (prow. wspól. W.H.,WFPiK) profil ogólnoakademicki
DLx-HistSzt
historia sztuki
DLx-Historia
historia (ost. rek. 2019/2020)
DLx-Hisz
filologia, specjalność filologia hiszpańska
DLx-INB
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Kalisz)(ost. rek. 2017/2018) profil ogólnoakademicki
DLx-INDO
filologia, specjalność indologia
DLx-Inf
informatyka (6 sem.)-przeniesieni na DIx-InfInz
DLx-JK
filologia, specjalność językoznawstwo komputerowe
DLx-JN
filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
DLx-Japon
filologia, specjalność japonistyka
DLx-KE
komunikacja europejska (CE Gniezno)
DLx-KLASPOL
filologia, specjalność filologia klasyczna i filologia polska
DLx-KSP
geografia, specjalność kształtowanie środowiska przyrodniczego
DLx-Kog
kognitywistyka
DLx-KomSp
filozofia, specjalność komunikacja społeczna
DLx-Korea
filologia, specjalność filologia koreańska
DLx-Kult
kulturoznawstwo
DLx-KultDG
kulturoznawstwo, specjalność dialog w kulturze europejskiej ( CE Gniezno)
DLx-LOGO
pedagogika specjalna, specjalność logopedia-profilaktyka i terapia
DLx-LSROS3
filologia, specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
DLx-LingSt
filologia, specjalność lingwistyka stosowana
DLx-LingStX
filologia, specjalność lingwistyka stosowana
DLx-Mat
matematyka
DLx-Muz
muzykologia
DLx-Muzy
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Kalisz)
DLx-NGrec
filologia, specjalność filologia nowogrecka
DLx-NID
filologia, specjalność filologia niderlandzka
DLx-NIDX
filologia, specjalność filologia niderlandzka
DLx-NMI
nauczanie matematyki i informatyki
DLx-ODK
ochrona dóbr kultury
DLx-OPOK
biofizyka, specjalność optyka okularowa (ost. rekrut. 15/16)
DLx-OSS
ochrona środowiska
DLx-PC
praca socjalna
DLx-PE
kierunek prawno-ekonomiczny (prow. wspól. UEP, UAM)
DLx-PKZ
pedagogika, specjalność kształcenie zdalne
DLx-PM
historia, specjalność polityka i media w dziejach (ost. rek. 2019/2020)
DLx-POW
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
DLx-PRE
prawo europejskie
DLx-PedSP
pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
DLx-Plast
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz)
DLx-Polit
politologia
DLx-Port
filologia, specjalność filologia portugalska
DLx-ProtSl
akustyka, specjalność protetyka słuchu i ochrona przed hałasem
DLx-RA
filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią angielską
DLx-RDZ
reżyseria dźwięku
DLx-RS
pedagogika, specjalność resocjalizacja
DLx-RSG
pedagogika, specjalność resocjalizacja (CE Gniezno)
DLx-RU
filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską
DLx-Rom
filologia, specjalność filologia romańska
DLx-Ros
filologia, specjalność filologia rosyjska
DLx-SE
historia, specjalność socjoekonomika
DLx-SM
stosunki międzynarodowe
DLx-SNCHP
chemia, specjalność chemia i przyroda - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe (ost. rekr. 15/16)
DLx-SPZ
pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
DLx-SYN
chemia, specjalność synteza i analiza chemiczna (ost. rekr. 15/16)
DLx-Sino
filologia, specjalność sinologia
DLx-Soc
socjologia
DLx-Szw
filologia, specjalność filologia szwedzka
DLx-TR
turystyka i rekreacja
DLx-Turko
filologia, specjalność turkologia
DLx-UFIN
filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska
DLx-UWEG
filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska
DLx-Ukr
filologia, specjalność filologia ukraińska
DLx-WOT
wiedza o teatrze
DLx-WPiNP
pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i naucz. początkowe
DLx-WSCHOD
wschodoznawstwo
DLx-WU
pedagogika specjalna, specjalność pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
DLx-Wlos
filologia, specjalność filologia włoska
DLx-ZA
zarządzanie
DLx-ZP
zarządzanie państwem
DLx-ZPub
filozofia, specjalność życie publiczne
DM-Kog
kognitywistyka
DM-PSYCH
psychologia
DMx-Kaplan
teologia, specjalność kapłańska
DMx-KaplanBY
teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Bydgoszczy
DMx-KaplanKA
teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Kaliszu
DMx-KaplanKB
teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Kazimierzu Biskupim
DMx-KaplanOB
teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Obrze
DMx-KaplanPO
teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Poznaniu
DMx-KaplanW
teologia, specjalność kapłańska prowadzona we Wronkach
DMx-KatechPO5
teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Poznaniu
DMx-Kog
kognitywistyka
DMx-PSYCH
psychologia
DMx-Prawo
prawo
DUx-Admin5
administracja
DUx-Aku
akustyka
DUx-Ang
filologia angielska
DUx-Arab
filologia, specjalność arabistyka
DUx-Arch
archeologia
DUx-ArchDok
historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (ost. rek. 2019/2020)
DUx-Astr
astronomia
DUx-AzjaIM
filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia indonezyjsko-malajska
DUx-AzjaW
filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia wietnamska
DUx-BF
biofizyka
DUx-BLITW
filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska
DUx-BP
biologia, specjalność nauczanie biologii
DUx-BTech
biotechnologia
DUx-BTechA
biotechnologia, studia w j. angielskim (ost. rek. 2019/2020)
DUx-BioInf
bioinformatyka (prow. wspól. UAM, PP) (ost. rekr. 2020/2021)
DUx-Biol
biologia
DUx-BiolE
biologia, specjalność biologia eksperymentalna
DUx-CCHS
chemia, specjalność chemia środowiska
DUx-CHB
chemia, specjalność chemia biologiczna
DUx-CHK
chemia, specjalność chemia kosmetyczna
DUx-CHM
chemia, specjalność chemia materiałowa (ost. rek. 2019/2020)
DUx-CHO
chemia, specjalność chemia ogólna
DUx-DK
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
DUx-DPiZ
pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
DUx-EDIG
pedagogika, specjalność edukacja dorosłych i gerontologia
DUx-ELingw
filologia, specjalność etnolingwistyka
DUx-EMTI
pedagogika, specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne
DUx-EUR
europeistyka
DUx-EduTER
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
DUx-Etn
etnologia
DUx-FAngC
filologia angielska, specjalność celtycka
DUx-FAngM
filologia angielska, specjalność język i komunikacja w mediach i polityce
DUx-FCH
filologia, specjalność filologia chorwacka
DUx-FKM
filmoznawstwo i kultura mediów
DUx-FM
fizyka medyczna
DUx-FS
filologia, specjalność filologia serbska
DUx-FSROD
filologia, specjalność studia śródziemnomorskie
DUx-FilAG
filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
DUx-FilAR
filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską
DUx-FilBul
filologia, specjalność filologia bułgarska
DUx-FilGA
filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
DUx-FilGR
filologia, specjalność filologia germańska z filologią romańską
DUx-FilKlas
filologia, specjalność filologia klasyczna
DUx-FilPol
filologia polska
DUx-FilSlowPol
filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
DUx-Filoz
filozofia
DUx-Fiz
fizyka
DUx-GInf
geografia, specjalność geoinformacja
DUx-GL
geologia
DUx-GP
gospodarka przestrzenna
DUx-GPR
gospodarka przestrzenna, specjalność rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich (Słubice)
DUx-GR
geografia
DUx-German
filologia, specjalność filologia germańska
DUx-HEB
filologia, specjalność hebraistyka
DUx-HISN
historia, specjalność nauczycielska (ost. rek. 2019/2020)
DUx-HMK
historia, specjalność myśl i kultura polityczna
DUx-HW
historia, specjalność historia wojskowości (ost. rek. 2019/2020)
DUx-Hist
historia (ost. rek. 2019/2020)
DUx-HistSzt
historia sztuki
DUx-Hisz
filologia, specjalność filologia hiszpańska
DUx-Inf
informatyka
DUx-JN
filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
DUx-Japon
filologia, specjalność japonistyka
DUx-KEM
komunikacja europejska, specjalność medioznawstwo (CE Gniezno)
DUx-KSP
geografia, specjalność kształtowanie środowiska przyrodniczego
DUx-KomSp
filozofia, specjalność komunikacja społeczna
DUx-Korea
filologia, specjalność filologia koreańska
DUx-Kult
kulturoznawstwo
DUx-KultCH
kulturoznawstwo, specjalność kultura chrześcijańska (CE Gniezno)(ost. rek. 2019/2020)
DUx-KultKM
kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa
DUx-KultMI
kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa, studia w j. angielskim
DUx-KultR
kulturoznawstwo, specjalność religioznawstwo (ost. rek. 2019/2020)
DUx-LingSt
filologia, specjalność lingwistyka stosowana
DUx-MW
media interaktywne i widowiska
DUx-Mat
matematyka
DUx-Muz
muzykologia
DUx-Muzy
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Kalisz)
DUx-NGrec
filologia, specjalność filologia nowogrecka
DUx-ODK
ochrona dóbr kultury
DUx-OP
optometria
DUx-OS
ochrona środowiska
DUx-OSJA
ochrona środowiska, studia w języku angielskim (ost. rek. 2019/2020)
DUx-POW
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
DUx-PedRD
pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
DUx-PedSP
pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
DUx-Plast
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
DUx-Polit
politologia
DUx-RS
pedagogika, specjalność resocjalizacja
DUx-Rom
filologia, specjalność filologia romańska
DUx-RomA
filologia, specjalność filologia romańska z filologią angielską
DUx-RomG
filologia, specjalność filologia romańska z filologią germańską
DUx-Ros
filologia, specjalność filologia rosyjska
DUx-Rum
filologia, specjalność filologia rumuńska
DUx-SE
historia, specjalność socjoekonomika
DUx-SK
filologia, specjalność skandynawistyka
DUx-SM
stosunki międzynarodowe
DUx-SPZ
pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
DUx-Sino
filologia, specjalność sinologia
DUx-Soc2
socjologia (2-letnie)
DUx-TR
turystyka i rekreacja
DUx-TRM
turystyka i rekreacja, specjalność turystyka międzynarodowa
DUx-TZI
techniczne zastosowania internetu (prow. wspól. UAM, UEP, PP)
DUx-Turko
filologia, specjalność turkologia
DUx-UFIN
filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska
DUx-UWEG
filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska
DUx-WPiNP
pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
DUx-WSCHOD
wschodoznawstwo
DUx-WU
pedagogika specjalna, specj. pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
DUx-Wlos
filologia, specjalność filologia włoska
DUx-ZA
zarządzanie
DUx-ZPub
filozofia, specjalność życie publiczne
ELx-ArchDok
historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
ELx-HM
historia, specjalność mediewistyka
ELx-Historia
historia
ELx-SE
historia, specjalność socjoekonomika
EUx-ArchDok
historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
WLx-Japon
filologia, specjalność japonistyka
ZIx-GP
gospodarka przestrzenna (inż) profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
ZIx-GP-A
gospodarka przestrzenna (inż)
ZIx-InfInz
informatyka (7 sem.-inż)
ZLx-Admin5
administracja
ZLx-Ang
filologia angielska
ZLx-BN
bezpieczeństwo narodowe
ZLx-Biol
biologia
ZLx-DK
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ZLx-DPiZ
pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
ZLx-ELingw
filologia, specjalność etnolingwistyka
ZLx-EiTER
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna-nauczycielskie studia dwuprzedm
ZLx-FilPol
filologia polska, profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
ZLx-GP
gospodarka przestrzenna
ZLx-GR
geografia
ZLx-HISN
historia, specjalność nauczycielska
ZLx-Historia
historia
ZLx-Inf
informatyka (6 sem.)-przeniesieni na ZIx-InfInz
ZLx-KE
komunikacja europejska (CE Gniezno)
ZLx-Kult
kulturoznawstwo
ZLx-Mat
matematyka
ZLx-Muzy
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Kalisz)
ZLx-OPOK
biofizyka, specjalność optyka okularowa (ost. rekr. 15/16)
ZLx-OSS
ochrona środowiska
ZLx-POW
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
ZLx-PR
pedagogika, specjalność resocjalizacja
ZLx-Plast
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz)
ZLx-Polit
politologia
ZLx-ProtSl
akustyka, specjalność protetyka słuchu
ZLx-Ros
filologia, specjalność filologia rosyjska
ZLx-SM
stosunki międzynarodowe
ZLx-Soc
socjologia
ZLx-TR
turystyka i rekreacja
ZLx-WPiNP
pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i naucz. początkowe
ZLx-ZA
zarządzanie
ZMx-KatechBY5
teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Bydgoszczy
ZMx-KatechPO5
teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Poznaniu
ZMx-Prawo
prawo
ZMx-Psych5
psychologia
ZUx-Admin5
administracja
ZUx-Ang25
filologia angielska
ZUx-Biol
biologia
ZUx-DK
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ZUx-DPiZ
pedagogika, doradztwo zawodowe i personalne
ZUx-EduTER
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
ZUx-Ekokom
filologia, specjalność lingwistyka stosowana-ekokomunikacja
ZUx-FilPol
filologia polska (ost. rek. 16/17)
ZUx-GP
gospodarka przestrzenna
ZUx-GR
geografia
ZUx-German
filologia, specjalność filologia germańska
ZUx-HISN
historia, specjalność nauczycielska
ZUx-Hist
historia
ZUx-Hisz2
filologia, specjalność filologia hiszpańska
ZUx-Inf
informatyka
ZUx-KEM
komunikacja europejska, specjalność medioznawstwo (CE Gniezno)
ZUx-KZZI
filologia, specjalność komunikacja i zarządzanie zasobami informacji
ZUx-Kult
kulturoznawstwo
ZUx-LingSt
filologia, specjalność lingwistyka stosowana
ZUx-MU
chemia
ZUx-Mat
matematyka
ZUx-OP
optometria
ZUx-OSS
ochrona środowiska
ZUx-POW
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
ZUx-PedRD
pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
ZUx-PedSP
pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
ZUx-Plast
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz)
ZUx-Polit2
politologia
ZUx-RS
pedagogika, specjalność resocjalizacja
ZUx-Rom
filologia, specjalność filologia romańska
ZUx-Ros
filologia, specjalność filologia rosyjska
ZUx-SM
stosunki międzynarodowe
ZUx-SPZ
pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
ZUx-Soc2
socjologia
ZUx-TR
turystyka i rekreacja
ZUx-TRM
turystyka i rekreacja, specjalność turystyka międzynarodowa
ZUx-WPiNP
pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
ZUx-WU
pedagogika specjalna, specjalność pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ZUx-ZA
zarządzanie
Punktacja ECTS
ECTS
1
(2016/2017 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2015/SZ - 2016/2017)
1
(2014/2015 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2007/2008 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2011/2012 - 2016/2017)
1
(2011/SZ - 2016/2017)
1
(2011/SZ - 2016/2017)
1
(2010/SZ - 2016/2017)
0
(2011/2012 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2011/2012 - 2016/2017)
1
(2011/2012 - 2016/2017)
1
(2011/2012 - 2016/2017)
1
(2007/2008 - 2017/SZ)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2014/2015 - 2016/2017)
1
(2007/2008 - 2017/SZ)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2011/SZ - 2016/2017)
1
(2011/SZ - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2014/2015 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2011/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2013/2014 - 2016/2017)
1
(2011/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2010/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2016/2017 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2013/2014 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2015/2016 - 2015/2016)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2015/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2016/2017 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2015/2016 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2016/2017 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2016/2017 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2007/2008 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2015/SZ - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2015/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2011/2012 - 2016/2017)
1
(2007/2008 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2016/2017 - 2016/2017)
1
(2015/SZ - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2013/2014 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2015/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2013/2014 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2011/SZ - 2016/2017)
1
(2013/2014 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2011/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2015/2016)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/SZ - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
0.5
(2012/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
0.5
(2012/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
Punkty za zajęcia WF
WF
1
(2011/2012 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)