Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka pływania 32-NPL
Reguły punktacji przedmiotu

DIx-GEO - geoinformacja (inż)
DIx-GIK - geodezja i kartografia (inż)
DIx-GLInz - geologia (7 sem.-inż)
DIx-GP - gospodarka przestrzenna (inż) profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
DIx-InfInz - informatyka (7 sem.-inż)
DIx-TK - technologie komputerowe (inż)
DL-ArchDok - historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
DL-BN - bezpieczeństwo narodowe
DL-DK - dziennikarstwo i komunikacja społeczna
DL-ET - filozofia, specjalność etyka
DL-FH - filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (makrokierunek)
DL-FSROD - filologia, specjalność studia śródziemnomorskie
DL-FilChorSerb - filologia, specjalność filologia chorwacka i serbska
DL-FilKlas - filologia, specjalność filologia klasyczna
DL-FilPol - filologia polska, studia stacjonarne pierwszego stopnia
DL-FilSlowPol - filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska, st. stacjonarne pierwszego stopnia
DL-Filoz - filozofia
DL-HISN - historia, specjalność nauczycielska
DL-HM - historia, specjalność mediewistyka
DL-Historia - historia
DL-Inf - informatyka
DL-KLASPOL - filologia, specjalność filologia klasyczna i filologia polska, studia stacjonarne pierwszego stopnia
DL-KomSp - filozofia, specjalność komunikacja społeczna
DL-Kult - kulturoznawstwo
DL-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
DL-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DL-Mat - matematyka
DL-PC - praca socjalna
DL-Polit - politologia
DL-SM - stosunki międzynarodowe
DL-Soc - socjologia
DL-WOT - wiedza o teatrze
DL-WSCHOD - wschodoznawstwo
DL-ZPub - filozofia, specjalność życie publiczne
DLx-AC - chemia, specjalność analityka chemiczna (ost. rekr. 15/16)
DLx-Admin5 - administracja
DLx-Ang - filologia angielska
DLx-Arab - filologia, specjalność arabistyka
DLx-Arch - archeologia
DLx-ArchDok - historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (ost. rek. 2019/2020)
DLx-Astr - astronomia
DLx-AzjaW - filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia wietnamska
DLx-BLITW - filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska
DLx-BLOTEW - filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska
DLx-BMOL - biofizyka, specjalność biofizyka molekularna
DLx-BN - bezpieczeństwo narodowe
DLx-BP - biologia, specjalność nauczanie przyrody
DLx-BTech - biotechnologia
DLx-Ba - bałkanistyka (prow. wspól. WFPiK, W.H.)
DLx-BioInf - bioinformatyka (prow. wspól. UAM, PP) (ost. rekr. 2020/2021)
DLx-Biol - biologia
DLx-CEBS - Central European and Balkan Studies, studia w j. angielskim
DLx-CHB - chemia, specjalność chemia biologiczna (ost. rekr. 15/16)
DLx-CHInf - chemia, specjalność chemia z zastosowaniami informatyki (ost. rekr. 15/16)
DLx-CHK - chemia, specjalność chemia kosmetyczna (ost. rekr. 15/16)
DLx-CHM - chemia, specjalność chemia materiałowa (ost. rekr. 15/16)
DLx-CHO - chemia, specjalność chemia ogólna (ost. rekr. 15/16)
DLx-DDS - dialog i doradztwo społeczne
DLx-DK - dziennikarstwo i komunikacja społeczna
DLx-DPiZ - pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
DLx-Dun - filologia, specjalność filologia duńska
DLx-EDNI - pedagogika, specj. edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnospr. intelektualną w st. lekkim
DLx-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka
DLx-ET - filozofia, specjalność etyka
DLx-EUR - europeistyka
DLx-EZZP - biologia, specjalność ekologia i zarządzanie zasobami przyrody
DLx-EduANG - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język angielski-nauczycielskie studia dwuprzedmiotow
DLx-EduNIEM - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język niemiecki- nauczycielskie studia dwuprzedmiotow
DLx-EduTER - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna-nauczycielskie studia dwuprzedm
DLx-Etn - etnologia
DLx-FACH - filologia, specjalność filologia angielsko-chińska (ost. rekr. 2021/2022)
DLx-FAngP - filologia angielska, specjalność filologia południowoafrykańska
DLx-FCH - filologia, specjalność filologia chorwacka
DLx-FH - filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (prow. wspól. WFPiK, W.H.)
DLx-FKM - filmoznawstwo i kultura mediów
DLx-FM - fizyka medyczna
DLx-FS - filologia, specjalność filologia serbska
DLx-FSROD - filologia, specjalność studia śródziemnomorskie
DLx-FilBul - filologia, specjalność filologia bułgarska
DLx-FilKlas - filologia, specjalność filologia klasyczna
DLx-FilPol - filologia polska, profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
DLx-FilPolO - filologia polska, profil ogólnoakademicki
DLx-FilSlowPol - filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
DLx-Filoz - filozofia
DLx-FizO - fizyka
DLx-GE - geografia, specjalność geoekologia
DLx-GEM - geografia, specjalność ekologia miasta
DLx-GInf - geografia, specjalność geoinformacja
DLx-GL - geologia (6 sem.)
DLx-GP - gospodarka przestrzenna
DLx-GR - geografia
DLx-GSE - geografia, specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna
DLx-GZMW - geologia, specjalność gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi
DLx-GerRos - filologia, specjalność filologia germańska z filologią rosyjską
DLx-German - filologia, specjalność filologia germańska
DLx-GermanX - filologia, specjalność filologia germańska
DLx-HEB - filologia, specjalność hebraistyka
DLx-HISN - historia, specjalność nauczycielska (ost. rek. 2019/2020)
DLx-HM - historia, specjalność mediewistyka (ost. rek. 2019/2020)
DLx-HMIK - geografia, specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia
DLx-HMK - historia, specjalność myśl i kultura polityczna
DLx-HW - historia, specjalność historia wojskowości (ost. rek. 2019/2020)
DLx-HWS - humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (prow. wspól. W.H.,WFPiK) profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
DLx-HWSO - humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (prow. wspól. W.H.,WFPiK) profil ogólnoakademicki
DLx-HistSzt - historia sztuki
DLx-Historia - historia (ost. rek. 2019/2020)
DLx-Hisz - filologia, specjalność filologia hiszpańska
DLx-INB - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Kalisz)(ost. rek. 2017/2018) profil ogólnoakademicki
DLx-INDO - filologia, specjalność indologia
DLx-Inf - informatyka (6 sem.)-przeniesieni na DIx-InfInz
DLx-JK - filologia, specjalność językoznawstwo komputerowe
DLx-JN - filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
DLx-Japon - filologia, specjalność japonistyka
DLx-KE - komunikacja europejska (CE Gniezno)
DLx-KLASPOL - filologia, specjalność filologia klasyczna i filologia polska
DLx-KSP - geografia, specjalność kształtowanie środowiska przyrodniczego
DLx-Kog - kognitywistyka
DLx-KomSp - filozofia, specjalność komunikacja społeczna
DLx-Korea - filologia, specjalność filologia koreańska
DLx-Kult - kulturoznawstwo
DLx-KultDG - kulturoznawstwo, specjalność dialog w kulturze europejskiej ( CE Gniezno)
DLx-LOGO - pedagogika specjalna, specjalność logopedia-profilaktyka i terapia
DLx-LSROS3 - filologia, specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
DLx-LingSt - filologia, specjalność lingwistyka stosowana
DLx-Mat - matematyka
DLx-Muz - muzykologia
DLx-Muzy - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Kalisz)
DLx-NGrec - filologia, specjalność filologia nowogrecka
DLx-NID - filologia, specjalność filologia niderlandzka
DLx-NIDX - filologia, specjalność filologia niderlandzka
DLx-NMI - nauczanie matematyki i informatyki
DLx-Norw - filologia, specjalność filologia norweska
DLx-ODK - ochrona dóbr kultury
DLx-OPOK - biofizyka, specjalność optyka okularowa (ost. rekrut. 15/16)
DLx-OSS - ochrona środowiska
DLx-PC - praca socjalna
DLx-PE - kierunek prawno-ekonomiczny (prow. wspól. UEP, UAM)
DLx-PKZ - pedagogika, specjalność kształcenie zdalne
DLx-PM - historia, specjalność polityka i media w dziejach (ost. rek. 2019/2020)
DLx-POW - pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
DLx-PRE - prawo europejskie
DLx-PedSP - pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
DLx-Plast - edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz)
DLx-Polit - politologia
DLx-Port - filologia, specjalność filologia portugalska
DLx-ProtSl - akustyka, specjalność protetyka słuchu i ochrona przed hałasem
DLx-RA - filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią angielską
DLx-RDZ - reżyseria dźwięku
DLx-RS - pedagogika, specjalność resocjalizacja
DLx-RSG - pedagogika, specjalność resocjalizacja (CE Gniezno)
DLx-RU - filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską
DLx-Rom - filologia, specjalność filologia romańska
DLx-Ros - filologia, specjalność filologia rosyjska
DLx-SE - historia, specjalność socjoekonomika
DLx-SM - stosunki międzynarodowe
DLx-SNCHP - chemia, specjalność chemia i przyroda - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe (ost. rekr. 15/16)
DLx-SPZ - pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
DLx-SYN - chemia, specjalność synteza i analiza chemiczna (ost. rekr. 15/16)
DLx-Sino - filologia, specjalność sinologia
DLx-Soc - socjologia
DLx-Szw - filologia, specjalność filologia szwedzka
DLx-TR - turystyka i rekreacja
DLx-Turko - filologia, specjalność turkologia
DLx-UFIN - filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska
DLx-UWEG - filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska
DLx-Ukr - filologia, specjalność filologia ukraińska
DLx-WOT - wiedza o teatrze
DLx-WPiNP - pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i naucz. początkowe
DLx-WSCHOD - wschodoznawstwo
DLx-WU - pedagogika specjalna, specjalność pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
DLx-Wlos - filologia, specjalność filologia włoska
DLx-ZA - zarządzanie
DLx-ZP - zarządzanie państwem
DLx-ZPub - filozofia, specjalność życie publiczne
DM-Kog - kognitywistyka
DM-PSYCH - psychologia
DMx-Kaplan - teologia, specjalność kapłańska
DMx-KaplanBY - teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Bydgoszczy
DMx-KaplanKA - teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Kaliszu
DMx-KaplanKB - teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Kazimierzu Biskupim
DMx-KaplanOB - teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Obrze
DMx-KaplanPO - teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Poznaniu
DMx-KaplanW - teologia, specjalność kapłańska prowadzona we Wronkach
DMx-KatechPO5 - teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Poznaniu
DMx-Kog - kognitywistyka
DMx-PSYCH - psychologia
DMx-Prawo - prawo
DUx-Admin5 - administracja
DUx-Aku - akustyka
DUx-Ang - filologia angielska
DUx-Arab - filologia, specjalność arabistyka
DUx-Arch - archeologia
DUx-ArchDok - historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (ost. rek. 2019/2020)
DUx-Astr - astronomia
DUx-AzjaIM - filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia indonezyjsko-malajska
DUx-AzjaW - filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia wietnamska
DUx-BF - biofizyka
DUx-BLITW - filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska
DUx-BP - biologia, specjalność nauczanie biologii
DUx-BTech - biotechnologia
DUx-BTechA - biotechnologia, studia w j. angielskim (ost. rek. 2019/2020)
DUx-BioInf - bioinformatyka (prow. wspól. UAM, PP) (ost. rekr. 2020/2021)
DUx-Biol - biologia
DUx-BiolE - biologia, specjalność biologia eksperymentalna
DUx-CCHS - chemia, specjalność chemia środowiska
DUx-CHB - chemia, specjalność chemia biologiczna
DUx-CHK - chemia, specjalność chemia kosmetyczna
DUx-CHM - chemia, specjalność chemia materiałowa (ost. rek. 2019/2020)
DUx-CHO - chemia, specjalność chemia ogólna
DUx-DK - dziennikarstwo i komunikacja społeczna
DUx-DPiZ - pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
DUx-EDIG - pedagogika, specjalność edukacja dorosłych i gerontologia
DUx-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka
DUx-EMTI - pedagogika, specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne
DUx-EUR - europeistyka
DUx-EduTER - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
DUx-Etn - etnologia
DUx-FAngC - filologia angielska, specjalność celtycka
DUx-FAngM - filologia angielska, specjalność język i komunikacja w mediach i polityce
DUx-FCH - filologia, specjalność filologia chorwacka
DUx-FKM - filmoznawstwo i kultura mediów
DUx-FM - fizyka medyczna
DUx-FS - filologia, specjalność filologia serbska
DUx-FSROD - filologia, specjalność studia śródziemnomorskie
DUx-FilAG - filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
DUx-FilAR - filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską
DUx-FilBul - filologia, specjalność filologia bułgarska
DUx-FilGA - filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
DUx-FilGR - filologia, specjalność filologia germańska z filologią romańską
DUx-FilKlas - filologia, specjalność filologia klasyczna
DUx-FilPol - filologia polska
DUx-FilSlowPol - filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
DUx-Filoz - filozofia
DUx-Fiz - fizyka
DUx-GInf - geografia, specjalność geoinformacja
DUx-GL - geologia
DUx-GP - gospodarka przestrzenna
DUx-GPR - gospodarka przestrzenna, specjalność rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich (Słubice)
DUx-GR - geografia
DUx-German - filologia, specjalność filologia germańska
DUx-HEB - filologia, specjalność hebraistyka
DUx-HISN - historia, specjalność nauczycielska (ost. rek. 2019/2020)
DUx-HMK - historia, specjalność myśl i kultura polityczna
DUx-HW - historia, specjalność historia wojskowości (ost. rek. 2019/2020)
DUx-Hist - historia (ost. rek. 2019/2020)
DUx-HistSzt - historia sztuki
DUx-Hisz - filologia, specjalność filologia hiszpańska
DUx-Inf - informatyka
DUx-JN - filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
DUx-Japon - filologia, specjalność japonistyka
DUx-KEM - komunikacja europejska, specjalność medioznawstwo (CE Gniezno)
DUx-KSP - geografia, specjalność kształtowanie środowiska przyrodniczego
DUx-KomSp - filozofia, specjalność komunikacja społeczna
DUx-Korea - filologia, specjalność filologia koreańska
DUx-Kult - kulturoznawstwo
DUx-KultCH - kulturoznawstwo, specjalność kultura chrześcijańska (CE Gniezno)(ost. rek. 2019/2020)
DUx-KultKM - kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa
DUx-KultMI - kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa, studia w j. angielskim
DUx-KultR - kulturoznawstwo, specjalność religioznawstwo (ost. rek. 2019/2020)
DUx-LingSt - filologia, specjalność lingwistyka stosowana
DUx-MW - media interaktywne i widowiska
DUx-Mat - matematyka
DUx-Muz - muzykologia
DUx-Muzy - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Kalisz)
DUx-NGrec - filologia, specjalność filologia nowogrecka
DUx-ODK - ochrona dóbr kultury
DUx-OP - optometria
DUx-OS - ochrona środowiska
DUx-OSJA - ochrona środowiska, studia w języku angielskim (ost. rek. 2019/2020)
DUx-POW - pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
DUx-PedRD - pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
DUx-PedSP - pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
DUx-Plast - edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
DUx-Polit - politologia
DUx-RS - pedagogika, specjalność resocjalizacja
DUx-Rom - filologia, specjalność filologia romańska
DUx-RomA - filologia, specjalność filologia romańska z filologią angielską
DUx-RomG - filologia, specjalność filologia romańska z filologią germańską
DUx-Ros - filologia, specjalność filologia rosyjska
DUx-Rum - filologia, specjalność filologia rumuńska
DUx-SE - historia, specjalność socjoekonomika
DUx-SK - filologia, specjalność skandynawistyka
DUx-SM - stosunki międzynarodowe
DUx-SPZ - pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
DUx-Sino - filologia, specjalność sinologia
DUx-Soc2 - socjologia (2-letnie)
DUx-TR - turystyka i rekreacja
DUx-TRM - turystyka i rekreacja, specjalność turystyka międzynarodowa
DUx-TZI - techniczne zastosowania internetu (prow. wspól. UAM, UEP, PP)
DUx-Turko - filologia, specjalność turkologia
DUx-UFIN - filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska
DUx-UWEG - filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska
DUx-WPiNP - pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
DUx-WSCHOD - wschodoznawstwo
DUx-WU - pedagogika specjalna, specj. pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
DUx-Wlos - filologia, specjalność filologia włoska
DUx-ZA - zarządzanie
DUx-ZPub - filozofia, specjalność życie publiczne
ELx-ArchDok - historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
ELx-HM - historia, specjalność mediewistyka
ELx-Historia - historia
ELx-SE - historia, specjalność socjoekonomika
EUx-ArchDok - historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
WLx-Japon - filologia, specjalność japonistyka
ZIx-GP - gospodarka przestrzenna (inż) profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
ZIx-GP-A - gospodarka przestrzenna (inż)
ZIx-InfInz - informatyka (7 sem.-inż)
ZLx-Admin5 - administracja
ZLx-Ang - filologia angielska
ZLx-BN - bezpieczeństwo narodowe
ZLx-Biol - biologia
ZLx-DK - dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ZLx-DPiZ - pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
ZLx-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka
ZLx-EiTER - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna-nauczycielskie studia dwuprzedm
ZLx-FilPol - filologia polska, profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
ZLx-GP - gospodarka przestrzenna
ZLx-GR - geografia
ZLx-HISN - historia, specjalność nauczycielska
ZLx-Historia - historia
ZLx-Inf - informatyka (6 sem.)-przeniesieni na ZIx-InfInz
ZLx-KE - komunikacja europejska (CE Gniezno)
ZLx-Kult - kulturoznawstwo
ZLx-Mat - matematyka
ZLx-Muzy - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Kalisz)
ZLx-OPOK - biofizyka, specjalność optyka okularowa (ost. rekr. 15/16)
ZLx-OSS - ochrona środowiska
ZLx-POW - pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
ZLx-PR - pedagogika, specjalność resocjalizacja
ZLx-Plast - edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz)
ZLx-Polit - politologia
ZLx-ProtSl - akustyka, specjalność protetyka słuchu
ZLx-Ros - filologia, specjalność filologia rosyjska
ZLx-SM - stosunki międzynarodowe
ZLx-Soc - socjologia
ZLx-TR - turystyka i rekreacja
ZLx-WPiNP - pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i naucz. początkowe
ZLx-ZA - zarządzanie
ZMx-KatechBY5 - teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Bydgoszczy
ZMx-KatechPO5 - teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Poznaniu
ZMx-Prawo - prawo
ZMx-Psych5 - psychologia
ZUx-Admin5 - administracja
ZUx-Ang25 - filologia angielska
ZUx-Biol - biologia
ZUx-DK - dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ZUx-DPiZ - pedagogika, doradztwo zawodowe i personalne
ZUx-EduTER - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
ZUx-Ekokom - filologia, specjalność lingwistyka stosowana-ekokomunikacja
ZUx-FilPol - filologia polska (ost. rek. 16/17)
ZUx-GP - gospodarka przestrzenna
ZUx-GR - geografia
ZUx-German - filologia, specjalność filologia germańska
ZUx-HISN - historia, specjalność nauczycielska
ZUx-Hist - historia
ZUx-Hisz2 - filologia, specjalność filologia hiszpańska
ZUx-Inf - informatyka
ZUx-KEM - komunikacja europejska, specjalność medioznawstwo (CE Gniezno)
ZUx-KZZI - filologia, specjalność komunikacja i zarządzanie zasobami informacji
ZUx-Kult - kulturoznawstwo
ZUx-LingSt - filologia, specjalność lingwistyka stosowana
ZUx-MU - chemia
ZUx-Mat - matematyka
ZUx-OP - optometria
ZUx-OSS - ochrona środowiska
ZUx-POW - pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
ZUx-PedRD - pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
ZUx-PedSP - pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
ZUx-Plast - edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz)
ZUx-Polit2 - politologia
ZUx-RS - pedagogika, specjalność resocjalizacja
ZUx-Rom - filologia, specjalność filologia romańska
ZUx-Ros - filologia, specjalność filologia rosyjska
ZUx-SM - stosunki międzynarodowe
ZUx-SPZ - pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
ZUx-Soc2 - socjologia
ZUx-TR - turystyka i rekreacja
ZUx-TRM - turystyka i rekreacja, specjalność turystyka międzynarodowa
ZUx-WPiNP - pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
ZUx-WU - pedagogika specjalna, specjalność pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ZUx-ZA - zarządzanie
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DIx-GEO
DIx-GIK
DIx-GLInz
DIx-GP
DIx-InfInz
DIx-TK
DL-ArchDok
DL-BN
DL-DK
DL-ET
DL-FH
DL-FSROD
DL-FilChorSerb
DL-FilKlas
DL-FilPol
DL-FilSlowPol
DL-Filoz
DL-HISN
DL-HM
DL-Historia
DL-Inf
DL-KLASPOL
DL-KomSp
DL-Kult
DL-MISH
DL-MISHIS
DL-Mat
DL-PC
DL-Polit
DL-SM
DL-Soc
DL-WOT
DL-WSCHOD
DL-ZPub
DLx-AC
DLx-Admin5
DLx-Ang
DLx-Arab
DLx-Arch
DLx-ArchDok
DLx-Astr
DLx-AzjaW
DLx-BLITW
DLx-BLOTEW
DLx-BMOL
DLx-BN
DLx-BP
DLx-BTech
DLx-Ba
DLx-BioInf
DLx-Biol
DLx-CEBS
DLx-CHB
DLx-CHInf
DLx-CHK
DLx-CHM
DLx-CHO
DLx-DDS
DLx-DK
DLx-DPiZ
DLx-Dun
DLx-EDNI
DLx-ELingw
DLx-ET
DLx-EUR
DLx-EZZP
DLx-EduANG
DLx-EduNIEM
DLx-EduTER
DLx-Etn
DLx-FACH
DLx-FAngP
DLx-FCH
DLx-FH
DLx-FKM
DLx-FM
DLx-FS
DLx-FSROD
DLx-FilBul
DLx-FilKlas
DLx-FilPol
DLx-FilPolO
DLx-FilSlowPol
DLx-Filoz
DLx-FizO
DLx-GE
DLx-GEM
DLx-GInf
DLx-GL
DLx-GP
DLx-GR
DLx-GSE
DLx-GZMW
DLx-GerRos
DLx-German
DLx-GermanX
DLx-HEB
DLx-HISN
DLx-HM
DLx-HMIK
DLx-HMK
DLx-HW
DLx-HWS
DLx-HWSO
DLx-HistSzt
DLx-Historia
DLx-Hisz
DLx-INB
DLx-INDO
DLx-Inf
DLx-JK
DLx-JN
DLx-Japon
DLx-KE
DLx-KLASPOL
DLx-KSP
DLx-Kog
DLx-KomSp
DLx-Korea
DLx-Kult
DLx-KultDG
DLx-LOGO
DLx-LSROS3
DLx-LingSt
DLx-Mat
DLx-Muz
DLx-Muzy
DLx-NGrec
DLx-NID
DLx-NIDX
DLx-NMI
DLx-Norw
DLx-ODK
DLx-OPOK
DLx-OSS
DLx-PC
DLx-PE
DLx-PKZ
DLx-PM
DLx-POW
DLx-PRE
DLx-PedSP
DLx-Plast
DLx-Polit
DLx-Port
DLx-ProtSl
DLx-RA
DLx-RDZ
DLx-RS
DLx-RSG
DLx-RU
DLx-Rom
DLx-Ros
DLx-SE
DLx-SM
DLx-SNCHP
DLx-SPZ
DLx-SYN
DLx-Sino
DLx-Soc
DLx-Szw
DLx-TR
DLx-Turko
DLx-UFIN
DLx-UWEG
DLx-Ukr
DLx-WOT
DLx-WPiNP
DLx-WSCHOD
DLx-WU
DLx-Wlos
DLx-ZA
DLx-ZP
DLx-ZPub
DM-Kog
DM-PSYCH
DMx-Kaplan
DMx-KaplanBY
DMx-KaplanKA
DMx-KaplanKB
DMx-KaplanOB
DMx-KaplanPO
DMx-KaplanW
DMx-KatechPO5
DMx-Kog
DMx-PSYCH
DMx-Prawo
DUx-Admin5
DUx-Aku
DUx-Ang
DUx-Arab
DUx-Arch
DUx-ArchDok
DUx-Astr
DUx-AzjaIM
DUx-AzjaW
DUx-BF
DUx-BLITW
DUx-BP
DUx-BTech
DUx-BTechA
DUx-BioInf
DUx-Biol
DUx-BiolE
DUx-CCHS
DUx-CHB
DUx-CHK
DUx-CHM
DUx-CHO
DUx-DK
DUx-DPiZ
DUx-EDIG
DUx-ELingw
DUx-EMTI
DUx-EUR
DUx-EduTER
DUx-Etn
DUx-FAngC
DUx-FAngM
DUx-FCH
DUx-FKM
DUx-FM
DUx-FS
DUx-FSROD
DUx-FilAG
DUx-FilAR
DUx-FilBul
DUx-FilGA
DUx-FilGR
DUx-FilKlas
DUx-FilPol
DUx-FilSlowPol
DUx-Filoz
DUx-Fiz
DUx-GInf
DUx-GL
DUx-GP
DUx-GPR
DUx-GR
DUx-German
DUx-HEB
DUx-HISN
DUx-HMK
DUx-HW
DUx-Hist
DUx-HistSzt
DUx-Hisz
DUx-Inf
DUx-JN
DUx-Japon
DUx-KEM
DUx-KSP
DUx-KomSp
DUx-Korea
DUx-Kult
DUx-KultCH
DUx-KultKM
DUx-KultMI
DUx-KultR
DUx-LingSt
DUx-MW
DUx-Mat
DUx-Muz
DUx-Muzy
DUx-NGrec
DUx-ODK
DUx-OP
DUx-OS
DUx-OSJA
DUx-POW
DUx-PedRD
DUx-PedSP
DUx-Plast
DUx-Polit
DUx-RS
DUx-Rom
DUx-RomA
DUx-RomG
DUx-Ros
DUx-Rum
DUx-SE
DUx-SK
DUx-SM
DUx-SPZ
DUx-Sino
DUx-Soc2
DUx-TR
DUx-TRM
DUx-TZI
DUx-Turko
DUx-UFIN
DUx-UWEG
DUx-WPiNP
DUx-WSCHOD
DUx-WU
DUx-Wlos
DUx-ZA
DUx-ZPub
ELx-ArchDok
ELx-HM
ELx-Historia
ELx-SE
EUx-ArchDok
WLx-Japon
ZIx-GP
ZIx-GP-A
ZIx-InfInz
ZLx-Admin5
ZLx-Ang
ZLx-BN
ZLx-Biol
ZLx-DK
ZLx-DPiZ
ZLx-ELingw
ZLx-EiTER
ZLx-FilPol
ZLx-GP
ZLx-GR
ZLx-HISN
ZLx-Historia
ZLx-Inf
ZLx-KE
ZLx-Kult
ZLx-Mat
ZLx-Muzy
ZLx-OPOK
ZLx-OSS
ZLx-POW
ZLx-PR
ZLx-Plast
ZLx-Polit
ZLx-ProtSl
ZLx-Ros
ZLx-SM
ZLx-Soc
ZLx-TR
ZLx-WPiNP
ZLx-ZA
ZMx-KatechBY5
ZMx-KatechPO5
ZMx-Prawo
ZMx-Psych5
ZUx-Admin5
ZUx-Ang25
ZUx-Biol
ZUx-DK
ZUx-DPiZ
ZUx-EduTER
ZUx-Ekokom
ZUx-FilPol
ZUx-GP
ZUx-GR
ZUx-German
ZUx-HISN
ZUx-Hist
ZUx-Hisz2
ZUx-Inf
ZUx-KEM
ZUx-KZZI
ZUx-Kult
ZUx-LingSt
ZUx-MU
ZUx-Mat
ZUx-OP
ZUx-OSS
ZUx-POW
ZUx-PedRD
ZUx-PedSP
ZUx-Plast
ZUx-Polit2
ZUx-RS
ZUx-Rom
ZUx-Ros
ZUx-SM
ZUx-SPZ
ZUx-Soc2
ZUx-TR
ZUx-TRM
ZUx-WPiNP
ZUx-WU
ZUx-ZA
Punktacja ECTS
ECTS
1
(2016/2017 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2015/SZ - 2016/2017)
1
(2014/2015 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2007/2008 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2011/2012 - 2016/2017)
1
(2011/SZ - 2016/2017)
1
(2011/SZ - 2016/2017)
1
(2010/SZ - 2016/2017)
0
(2011/2012 - 2016/2017)
0
(2010/2011 - 2016/2017)
0
(2011/2012 - 2016/2017)
0
(2010/2011 - 2016/2017)
1
(2010/2011 - 2016/2017)
0
(2010/2011 - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2011/2012 - 2016/2017)
1
(2011/2012 - 2016/2017)
1
(2011/2012 - 2016/2017)
1
(2007/2008 - 2017/SZ)
0
(2010/2011 - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
0
(2007/2008 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2007/2008 - 2017/SZ)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2011/SZ - 2016/2017)
1
(2011/SZ - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2010/2011 - 2016/2017)
1
(2011/SZ - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2014/2015 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2019/2020 - 2019/2020)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2013/2014 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2010/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2016/2017 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2015/2016 - 2015/2016)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2013/2014 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2016/2017 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2015/2016 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2016/2017 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2015/SZ - 2016/2017)
1
(2016/2017 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2007/2008 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2015/SZ - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2015/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2007/2008 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2016/2017 - 2016/2017)
1
(2015/SZ - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2013/2014 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2015/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2013/2014 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2013/2014 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/SZ - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
0.5
(2012/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
0.5
(2012/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
Punkty za zajęcia WF
WF
1
(2011/2012 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano