Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Koszykówka kobiet 32-KK
Reguły punktacji przedmiotu

N1-AD - administracja
N1-AKps - akustyka, specjalność protetyka słuchu (profil praktyczny) (ost. rekr. 2022/2023)
N1-BL - biologia
N1-BN - bezpieczeństwo narodowe
N1-DK - dziennikarstwo i komunikacja społeczna
N1-FA - filologia angielska
N1-GR - geografia
N1-MA - matematyka
N1-PDdz - pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
N1-PDow - pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
N1-PDr - pedagogika, specjalność resocjalizacja
N1-PL - politologia
N1-SM - stosunki międzynarodowe
N1-TR - turystyka i rekreacja
N2-AD - administracja
N2-BL - biologia
N2-CH - chemia
N2-DK - dziennikarstwo i komunikacja społeczna
N2-GP - gospodarka przestrzenna
N2-GR - geografia
N2-OP - optometria
N2-PDdz - pedagogika, doradztwo zawodowe i personalne
N2-PDet - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
N2-PDwn - pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
N2-PDwr - pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
N2-SM - stosunki międzynarodowe
N3-IN - informatyka (7 sem.-inż)
N5-PR - prawo
N5-PS - psychologia
N5-TEkp - teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Poznaniu
S1-AD - administracja
S1-AKpo - akustyka, specjalność protetyka słuchu i ochrona przed hałasem (profil praktyczny) (ost. rekr. 2022/2023)
S1-AR - archeologia
S1-AS - astronomia
S1-BA - bałkanistyka (prow. wspól. WFPiK, W.H.)
S1-BFm - biofizyka, specjalność biofizyka molekularna
S1-BIW - bioinformatyka (prow. wspól. UAM, PP) (ost. rekr. 2020/2021)
S1-BL - biologia
S1-BN - bezpieczeństwo narodowe
S1-BT - biotechnologia
S1-CEB - Central European and Balkan Studies, studia w j. angielskim
S1-DDS - dialog i doradztwo społeczne
S1-DK - dziennikarstwo i komunikacja społeczna
S1-EM - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Kalisz) (ost. rekr. 2022/2023)
S1-EP - edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz) (ost. rekr. 2022/2023)
S1-ET - etnologia
S1-FA - filologia angielska
S1-FIac - filologia, specjalność filologia angielsko-chińska (ost. rekr. 2021/2022)
S1-FIni - filologia, specjalność filologia niderlandzka (ost. rek. 2019/2020)
S1-FKM - filmoznawstwo i kultura mediów
S1-FL - filozofia
S1-FLks - filozofia, specjalność komunikacja społeczna
S1-FZ - fizyka
S1-FZM - fizyka medyczna
S1-GL - geologia (6 sem.)
S1-GP - gospodarka przestrzenna
S1-GR - geografia
S1-GRem - geografia, specjalność ekologia miasta
S1-GRgs - geografia, specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna
S1-GRhm - geografia, specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia
S1-HIaz - historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (ost. rek. 2019/2020)
S1-HIn - historia, specjalność nauczycielska (ost. rek. 2019/2020)
S1-HIpm - historia, specjalność polityka i media w dziejach (ost. rek. 2019/2020)
S1-HIw - historia, specjalność historia wojskowości (ost. rek. 2019/2020)
S1-HS - historia sztuki
S1-HWS - humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (prow. wspól. W.H.,WFPiK) profil ogólnoakademicki
S1-KG - kognitywistyka
S1-KL - kulturoznawstwo
S1-MA - matematyka
S1-MISH-03 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
S1-MISH-09 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Neofilologii
S1-MISH-10 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
S1-MISH-14 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
S1-MISH-15 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Anglistyki
S1-MISH-18 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Historii
S1-MISH-20 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
S1-MISH-21 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk o Sztuce
S1-MISH-22 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filozoficzny
S1-MISH-24 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Socjologii
S1-MU - muzykologia
S1-NMI - nauczanie matematyki i informatyki
S1-ODK - ochrona dóbr kultury
S1-OS - ochrona środowiska
S1-PDdz - pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
S1-PDow - pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
S1-PDr - pedagogika, specjalność resocjalizacja
S1-PDsp - pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
S1-PEW - kierunek prawno-ekonomiczny (prow. wspól. UEP, UAM) (ost. rekr. 2020/2021)
S1-PL - politologia
S1-PRE - prawo europejskie
S1-PSC - praca socjalna
S1-RDZ - reżyseria dźwięku (profil praktyczny) (ost. rekr. 2022/2023)
S1-SC - socjologia
S1-SM - stosunki międzynarodowe
S1-TR - turystyka i rekreacja
S1-WS - wschodoznawstwo
S1-WT - wiedza o teatrze
S1-ZP - zarządzanie państwem
S1-ZS - zarządzanie środowiskiem
S2-AD - administracja
S2-AK - akustyka
S2-AR - archeologia
S2-AS - astronomia
S2-BIW - bioinformatyka (prow. wspól. UAM, PP) (ost. rekr. 2020/2021)
S2-BL - biologia
S2-BLnb - biologia, specjalność nauczanie biologii
S2-BT - biotechnologia
S2-CHb - chemia, specjalność chemia biologiczna
S2-CHk - chemia, specjalność chemia kosmetyczna
S2-CHo - chemia, specjalność chemia ogólna
S2-DK - dziennikarstwo i komunikacja społeczna
S2-EM - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Kalisz) (ost. rekr. 2022/2023)
S2-EP - edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz) (ost. rekr. 2022/2023)
S2-ET - etnologia
S2-FA - filologia angielska
S2-FKM - filmoznawstwo i kultura mediów
S2-FL - filozofia
S2-FLks - filozofia, specjalność komunikacja społeczna
S2-FP - filologia polska
S2-FZ - fizyka
S2-FZM - fizyka medyczna
S2-GL - geologia
S2-GP - gospodarka przestrzenna
S2-GR - geografia
S2-HIn - historia, specjalność nauczycielska (ost. rek. 2019/2020)
S2-HS - historia sztuki
S2-KL - kulturoznawstwo
S2-KLka - kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa, studia w j. angielskim
S2-MA - matematyka
S2-MIW - media interaktywne i widowiska
S2-MU - muzykologia
S2-OP - optometria
S2-OS - ochrona środowiska
S2-PDdz - pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
S2-PDet - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
S2-PDsp - pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
S2-PDwn - pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
S2-PDwr - pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
S2-PL - politologia
S2-SC - socjologia (2-letnie)
S2-SM - stosunki międzynarodowe
S2-TR - turystyka i rekreacja
S2-WS - wschodoznawstwo
S3-GEO - geoinformacja (inż)
S3-GK - geodezja i kartografia (inż)
S3-GL - geologia (7 sem.-inż)
S3-IN - informatyka (7 sem.-inż)
S3-TK - technologie komputerowe (inż)
S5-KaplanBY - teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Bydgoszczy
S5-KaplanKA - teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Kaliszu
S5-KaplanKB - teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Kazimierzu Biskupim
S5-KaplanOB - teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Obrze
S5-KaplanPO - teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Poznaniu
S5-KaplanW - teologia, specjalność kapłańska prowadzona we Wronkach
S5-MISH-10 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
S5-PR - prawo
S5-PS - psychologia
S5-TEk - teologia, specjalność kapłańska
S5-TEkp - teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Poznaniu
X-E1x-ArchDok - historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
X-E1x-HM - historia, specjalność mediewistyka
X-E1x-Historia - historia
X-E1x-SE - historia, specjalność socjoekonomika
X-E2x-ArchDok - historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
X-N1x-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka
X-N1x-EiTER - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna-nauczycielskie studia dwuprzedm
X-N1x-FilPol - filologia polska, profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
X-N1x-GP - gospodarka przestrzenna
X-N1x-HISN - historia, specjalność nauczycielska
X-N1x-Historia - historia
X-N1x-Inf - informatyka (6 sem.)-przeniesieni na ZIx-InfInz
X-N1x-KE - komunikacja europejska (CE Gniezno)
X-N1x-Kult - kulturoznawstwo
X-N1x-Muzy - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Kalisz)
X-N1x-OPOK - biofizyka, specjalność optyka okularowa (ost. rekr. 15/16)
X-N1x-OSS - ochrona środowiska
X-N1x-Plast - edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz)
X-N1x-Ros - filologia, specjalność filologia rosyjska
X-N1x-Soc - socjologia
X-N1x-WPiNP - pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i naucz. początkowe
X-N1x-ZA - zarządzanie
X-N2-PDSrn - pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
X-N2-PDSwu - pedagogika specjalna, specjalność pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
X-N2x-Ang25 - filologia angielska
X-N2x-Ekokom - filologia, specjalność lingwistyka stosowana-ekokomunikacja
X-N2x-FilPol - filologia polska (ost. rek. 16/17)
X-N2x-German - filologia, specjalność filologia germańska
X-N2x-HISN - historia, specjalność nauczycielska
X-N2x-Hist - historia
X-N2x-Hisz2 - filologia, specjalność filologia hiszpańska
X-N2x-Inf - informatyka
X-N2x-KEM - komunikacja europejska, specjalność medioznawstwo (CE Gniezno)
X-N2x-KZZI - filologia, specjalność komunikacja i zarządzanie zasobami informacji
X-N2x-Kult - kulturoznawstwo
X-N2x-LingSt - filologia, specjalność lingwistyka stosowana
X-N2x-Mat - matematyka
X-N2x-OSS - ochrona środowiska
X-N2x-POW - pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
X-N2x-Plast - edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz)
X-N2x-Polit2 - politologia
X-N2x-RS - pedagogika, specjalność resocjalizacja
X-N2x-Rom - filologia, specjalność filologia romańska
X-N2x-Ros - filologia, specjalność filologia rosyjska
X-N2x-SPZ - pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
X-N2x-Soc2 - socjologia
X-N2x-TR - turystyka i rekreacja
X-N2x-TRM - turystyka i rekreacja, specjalność turystyka międzynarodowa
X-N2x-ZA - zarządzanie
X-N3x-GP - gospodarka przestrzenna (inż) profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
X-N3x-GP-A - gospodarka przestrzenna (inż)
X-N5x-KatechBY5 - teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Bydgoszczy
X-S1-ArchDok - historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
X-S1-BN - bezpieczeństwo narodowe
X-S1-DK - dziennikarstwo i komunikacja społeczna
X-S1-ET - filozofia, specjalność etyka
X-S1-FH - filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (makrokierunek)
X-S1-Fil - filmoznawstwo
X-S1-FilPol - filologia polska, studia stacjonarne pierwszego stopnia
X-S1-FilSerbChor - filologia, specjalność filologia serbska i chorwacka
X-S1-FilSlowPol - filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska, st. stacjonarne pierwszego stopnia
X-S1-Filoz - filozofia
X-S1-HISN - historia, specjalność nauczycielska
X-S1-HM - historia, specjalność mediewistyka
X-S1-Historia - historia
X-S1-Inf - informatyka
X-S1-KLASPOL - filologia, specjalność filologia klasyczna i filologia polska, studia stacjonarne pierwszego stopnia
X-S1-KomSp - filozofia, specjalność komunikacja społeczna
X-S1-Kult - kulturoznawstwo
X-S1-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
X-S1-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1-Mat - matematyka
X-S1-PC - praca socjalna
X-S1-PDet - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna-nauczycielskie studia dwuprzedm
X-S1-PDnn - pedagogika, specj. edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnospr. intelektualną w st. lekkim
X-S1-PDwn - pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i naucz. początkowe
X-S1-Polit - politologia
X-S1-SM - stosunki międzynarodowe
X-S1-Soc - socjologia
X-S1-ZPub - filozofia, specjalność życie publiczne
X-S1x-AC - chemia, specjalność analityka chemiczna (ost. rekr. 15/16)
X-S1x-Arab - filologia, specjalność arabistyka
X-S1x-AzjaW - filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia wietnamska
X-S1x-BLITW - filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska
X-S1x-BLOTEW - filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska
X-S1x-BP - biologia, specjalność nauczanie przyrody
X-S1x-CHB - chemia, specjalność chemia biologiczna (ost. rekr. 15/16)
X-S1x-CHInf - chemia, specjalność chemia z zastosowaniami informatyki (ost. rekr. 15/16)
X-S1x-CHK - chemia, specjalność chemia kosmetyczna (ost. rekr. 15/16)
X-S1x-CHM - chemia, specjalność chemia materiałowa (ost. rekr. 15/16)
X-S1x-CHO - chemia, specjalność chemia ogólna (ost. rekr. 15/16)
X-S1x-Dun - filologia, specjalność filologia duńska
X-S1x-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka
X-S1x-ET - filozofia, specjalność etyka
X-S1x-EUR - europeistyka
X-S1x-EZZP - biologia, specjalność ekologia i zarządzanie zasobami przyrody
X-S1x-EduANG - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język angielski-nauczycielskie studia dwuprzedmiotow
X-S1x-EduNIEM - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język niemiecki- nauczycielskie studia dwuprzedmiotow
X-S1x-FAngP - filologia angielska, specjalność filologia południowoafrykańska
X-S1x-FCH - filologia, specjalność filologia chorwacka
X-S1x-FCZ - filologia, specjalność filologia czeska
X-S1x-FH - filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (prow. wspól. WFPiK, W.H.)
X-S1x-FS - filologia, specjalność filologia serbska
X-S1x-FSROD - filologia, specjalność studia śródziemnomorskie
X-S1x-FilBul - filologia, specjalność filologia bułgarska
X-S1x-FilKlas - filologia, specjalność filologia klasyczna
X-S1x-FilPol - filologia polska, profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
X-S1x-FilSlowPol - filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
X-S1x-GE - geografia, specjalność geoekologia
X-S1x-GInf - geografia, specjalność geoinformacja
X-S1x-GZMW - geologia, specjalność gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi
X-S1x-GerRos - filologia, specjalność filologia germańska z filologią rosyjską
X-S1x-German - filologia, specjalność filologia germańska
X-S1x-GermanX - filologia, specjalność filologia germańska
X-S1x-HEB - filologia, specjalność hebraistyka
X-S1x-HM - historia, specjalność mediewistyka (ost. rek. 2019/2020)
X-S1x-HMK - historia, specjalność myśl i kultura polityczna
X-S1x-Historia - historia (ost. rek. 2019/2020)
X-S1x-Hisz - filologia, specjalność filologia hiszpańska
X-S1x-INB - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Kalisz)(ost. rek. 2017/2018) profil ogólnoakademicki
X-S1x-INDO - filologia, specjalność indologia
X-S1x-Inf - informatyka (6 sem.)-przeniesieni na DIx-InfInz
X-S1x-JK - filologia, specjalność językoznawstwo komputerowe
X-S1x-JN - filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
X-S1x-Japon - filologia, specjalność japonistyka
X-S1x-KE - komunikacja europejska (CE Gniezno)
X-S1x-KLASPOL - filologia, specjalność filologia klasyczna i filologia polska
X-S1x-KSP - geografia, specjalność kształtowanie środowiska przyrodniczego
X-S1x-Korea - filologia, specjalność filologia koreańska
X-S1x-KultDG - kulturoznawstwo, specjalność dialog w kulturze europejskiej ( CE Gniezno)
X-S1x-LOGO - pedagogika specjalna, specjalność logopedia-profilaktyka i terapia
X-S1x-LP - latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie
X-S1x-LSROS3 - filologia, specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
X-S1x-LingSt - filologia, specjalność lingwistyka stosowana
X-S1x-NGrec - filologia, specjalność filologia nowogrecka
X-S1x-NID - filologia, specjalność filologia niderlandzka
X-S1x-Norw - filologia, specjalność filologia norweska
X-S1x-OPOK - biofizyka, specjalność optyka okularowa (ost. rekrut. 15/16)
X-S1x-PKZ - pedagogika, specjalność kształcenie zdalne
X-S1x-PedSP - pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
X-S1x-Port - filologia, specjalność filologia portugalska
X-S1x-RA - filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią angielską
X-S1x-RSG - pedagogika, specjalność resocjalizacja (CE Gniezno)
X-S1x-RU - filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską
X-S1x-Rom - filologia, specjalność filologia romańska
X-S1x-Ros - filologia, specjalność filologia rosyjska
X-S1x-SE - historia, specjalność socjoekonomika
X-S1x-SNCHP - chemia, specjalność chemia i przyroda - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe (ost. rekr. 15/16)
X-S1x-SYN - chemia, specjalność synteza i analiza chemiczna (ost. rekr. 15/16)
X-S1x-Sino - filologia, specjalność sinologia
X-S1x-Szw - filologia, specjalność filologia szwedzka
X-S1x-Turko - filologia, specjalność turkologia
X-S1x-UFIN - filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska
X-S1x-UWEG - filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska
X-S1x-Ukr - filologia, specjalność filologia ukraińska
X-S1x-WU - pedagogika specjalna, specjalność pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
X-S1x-Wlos - filologia, specjalność filologia włoska
X-S1x-WlosX - filologia, specjalność filologia włoska
X-S1x-ZA - zarządzanie
X-S1x-ZPub - filozofia, specjalność życie publiczne
X-S2x-Arab - filologia, specjalność arabistyka
X-S2x-ArchDok - historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (ost. rek. 2019/2020)
X-S2x-AzjaIM - filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia indonezyjsko-malajska
X-S2x-AzjaW - filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia wietnamska
X-S2x-BF - biofizyka
X-S2x-BLITW - filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska
X-S2x-BTechA - biotechnologia, studia w j. angielskim (ost. rek. 2019/2020)
X-S2x-BiolE - biologia, specjalność biologia eksperymentalna
X-S2x-CCHS - chemia, specjalność chemia środowiska
X-S2x-CHM - chemia, specjalność chemia materiałowa (ost. rek. 2019/2020)
X-S2x-EDIG - pedagogika, specjalność edukacja dorosłych i gerontologia
X-S2x-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka
X-S2x-EMTI - pedagogika, specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne
X-S2x-EUR - europeistyka
X-S2x-FAngC - filologia angielska, specjalność celtycka
X-S2x-FAngM - filologia angielska, specjalność język i komunikacja w mediach i polityce
X-S2x-FCH - filologia, specjalność filologia chorwacka
X-S2x-FS - filologia, specjalność filologia serbska
X-S2x-FSROD - filologia, specjalność studia śródziemnomorskie
X-S2x-FilAG - filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
X-S2x-FilAR - filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską
X-S2x-FilBul - filologia, specjalność filologia bułgarska
X-S2x-FilGA - filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
X-S2x-FilGR - filologia, specjalność filologia germańska z filologią romańską
X-S2x-FilKlas - filologia, specjalność filologia klasyczna
X-S2x-FilSlowPol - filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
X-S2x-GInf - geografia, specjalność geoinformacja
X-S2x-GPR - gospodarka przestrzenna, specjalność rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich (Słubice)
X-S2x-German - filologia, specjalność filologia germańska
X-S2x-HEB - filologia, specjalność hebraistyka
X-S2x-HMK - historia, specjalność myśl i kultura polityczna
X-S2x-HW - historia, specjalność historia wojskowości (ost. rek. 2019/2020)
X-S2x-Hist - historia (ost. rek. 2019/2020)
X-S2x-Hisz - filologia, specjalność filologia hiszpańska
X-S2x-Inf - informatyka
X-S2x-JN - filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
X-S2x-Japon - filologia, specjalność japonistyka
X-S2x-KEM - komunikacja europejska, specjalność medioznawstwo (CE Gniezno)
X-S2x-KSP - geografia, specjalność kształtowanie środowiska przyrodniczego
X-S2x-Korea - filologia, specjalność filologia koreańska
X-S2x-KultCH - kulturoznawstwo, specjalność kultura chrześcijańska (CE Gniezno)(ost. rek. 2019/2020)
X-S2x-KultKM - kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa
X-S2x-KultR - kulturoznawstwo, specjalność religioznawstwo (ost. rek. 2019/2020)
X-S2x-LingSt - filologia, specjalność lingwistyka stosowana
X-S2x-NGrec - filologia, specjalność filologia nowogrecka
X-S2x-ODK - ochrona dóbr kultury
X-S2x-OSJA - ochrona środowiska, studia w języku angielskim (ost. rek. 2019/2020)
X-S2x-POW - pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
X-S2x-PedSP - pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
X-S2x-RS - pedagogika, specjalność resocjalizacja
X-S2x-Rom - filologia, specjalność filologia romańska
X-S2x-RomA - filologia, specjalność filologia romańska z filologią angielską
X-S2x-RomG - filologia, specjalność filologia romańska z filologią germańską
X-S2x-Ros - filologia, specjalność filologia rosyjska
X-S2x-Rum - filologia, specjalność filologia rumuńska
X-S2x-SE - historia, specjalność socjoekonomika
X-S2x-SK - filologia, specjalność skandynawistyka
X-S2x-Sino - filologia, specjalność sinologia
X-S2x-TRM - turystyka i rekreacja, specjalność turystyka międzynarodowa
X-S2x-TZI - techniczne zastosowania internetu (prow. wspól. UAM, UEP, PP)
X-S2x-Turko - filologia, specjalność turkologia
X-S2x-UFIN - filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska
X-S2x-UWEG - filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska
X-S2x-WU - pedagogika specjalna, specj. pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
X-S2x-Wlos - filologia, specjalność filologia włoska
X-S2x-ZA - zarządzanie
X-S2x-ZPub - filozofia, specjalność życie publiczne
X-S3x-GP - gospodarka przestrzenna (inż) profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
X-S5-Kog - kognitywistyka
X-S5-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne, studia stacjonarne magisterskie
X-S5-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S5-PSYCH - psychologia
X-S5x-Kog - kognitywistyka
X-W1x-Japon - filologia, specjalność japonistyka

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
N1-AD
administracja
N1-AKps
akustyka, specjalność protetyka słuchu (profil praktyczny) (ost. rekr. 2022/2023)
N1-BL
biologia
N1-BN
bezpieczeństwo narodowe
N1-DK
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
N1-FA
filologia angielska
N1-GR
geografia
N1-MA
matematyka
N1-PDdz
pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
N1-PDow
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
N1-PDr
pedagogika, specjalność resocjalizacja
N1-PL
politologia
N1-SM
stosunki międzynarodowe
N1-TR
turystyka i rekreacja
N2-AD
administracja
N2-BL
biologia
N2-CH
chemia
N2-DK
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
N2-GP
gospodarka przestrzenna
N2-GR
geografia
N2-OP
optometria
N2-PDdz
pedagogika, doradztwo zawodowe i personalne
N2-PDet
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
N2-PDwn
pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
N2-PDwr
pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
N2-SM
stosunki międzynarodowe
N3-IN
informatyka (7 sem.-inż)
N5-PR
prawo
N5-PS
psychologia
N5-TEkp
teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Poznaniu
S1-AD
administracja
S1-AKpo
akustyka, specjalność protetyka słuchu i ochrona przed hałasem (profil praktyczny) (ost. rekr. 2022/2023)
S1-AR
archeologia
S1-AS
astronomia
S1-BA
bałkanistyka (prow. wspól. WFPiK, W.H.)
S1-BFm
biofizyka, specjalność biofizyka molekularna
S1-BIW
bioinformatyka (prow. wspól. UAM, PP) (ost. rekr. 2020/2021)
S1-BL
biologia
S1-BN
bezpieczeństwo narodowe
S1-BT
biotechnologia
S1-CEB
Central European and Balkan Studies, studia w j. angielskim
S1-DDS
dialog i doradztwo społeczne
S1-DK
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
S1-EM
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Kalisz) (ost. rekr. 2022/2023)
S1-EP
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz) (ost. rekr. 2022/2023)
S1-ET
etnologia
S1-FA
filologia angielska
S1-FIac
filologia, specjalność filologia angielsko-chińska (ost. rekr. 2021/2022)
S1-FIni
filologia, specjalność filologia niderlandzka (ost. rek. 2019/2020)
S1-FKM
filmoznawstwo i kultura mediów
S1-FL
filozofia
S1-FLks
filozofia, specjalność komunikacja społeczna
S1-FZ
fizyka
S1-FZM
fizyka medyczna
S1-GL
geologia (6 sem.)
S1-GP
gospodarka przestrzenna
S1-GR
geografia
S1-GRem
geografia, specjalność ekologia miasta
S1-GRgs
geografia, specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna
S1-GRhm
geografia, specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia
S1-HIaz
historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (ost. rek. 2019/2020)
S1-HIn
historia, specjalność nauczycielska (ost. rek. 2019/2020)
S1-HIpm
historia, specjalność polityka i media w dziejach (ost. rek. 2019/2020)
S1-HIw
historia, specjalność historia wojskowości (ost. rek. 2019/2020)
S1-HS
historia sztuki
S1-HWS
humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (prow. wspól. W.H.,WFPiK) profil ogólnoakademicki
S1-KG
kognitywistyka
S1-KL
kulturoznawstwo
S1-MA
matematyka
S1-MISH-03
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
S1-MISH-09
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Neofilologii
S1-MISH-10
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
S1-MISH-14
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
S1-MISH-15
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Anglistyki
S1-MISH-18
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Historii
S1-MISH-20
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
S1-MISH-21
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk o Sztuce
S1-MISH-22
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filozoficzny
S1-MISH-24
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Socjologii
S1-MU
muzykologia
S1-NMI
nauczanie matematyki i informatyki
S1-ODK
ochrona dóbr kultury
S1-OS
ochrona środowiska
S1-PDdz
pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
S1-PDow
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
S1-PDr
pedagogika, specjalność resocjalizacja
S1-PDsp
pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
S1-PEW
kierunek prawno-ekonomiczny (prow. wspól. UEP, UAM) (ost. rekr. 2020/2021)
S1-PL
politologia
S1-PRE
prawo europejskie
S1-PSC
praca socjalna
S1-RDZ
reżyseria dźwięku (profil praktyczny) (ost. rekr. 2022/2023)
S1-SC
socjologia
S1-SM
stosunki międzynarodowe
S1-TR
turystyka i rekreacja
S1-WS
wschodoznawstwo
S1-WT
wiedza o teatrze
S1-ZP
zarządzanie państwem
S1-ZS
zarządzanie środowiskiem
S2-AD
administracja
S2-AK
akustyka
S2-AR
archeologia
S2-AS
astronomia
S2-BIW
bioinformatyka (prow. wspól. UAM, PP) (ost. rekr. 2020/2021)
S2-BL
biologia
S2-BLnb
biologia, specjalność nauczanie biologii
S2-BT
biotechnologia
S2-CHb
chemia, specjalność chemia biologiczna
S2-CHk
chemia, specjalność chemia kosmetyczna
S2-CHo
chemia, specjalność chemia ogólna
S2-DK
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
S2-EM
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Kalisz) (ost. rekr. 2022/2023)
S2-EP
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz) (ost. rekr. 2022/2023)
S2-ET
etnologia
S2-FA
filologia angielska
S2-FKM
filmoznawstwo i kultura mediów
S2-FL
filozofia
S2-FLks
filozofia, specjalność komunikacja społeczna
S2-FP
filologia polska
S2-FZ
fizyka
S2-FZM
fizyka medyczna
S2-GL
geologia
S2-GP
gospodarka przestrzenna
S2-GR
geografia
S2-HIn
historia, specjalność nauczycielska (ost. rek. 2019/2020)
S2-HS
historia sztuki
S2-KL
kulturoznawstwo
S2-KLka
kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa, studia w j. angielskim
S2-MA
matematyka
S2-MIW
media interaktywne i widowiska
S2-MU
muzykologia
S2-OP
optometria
S2-OS
ochrona środowiska
S2-PDdz
pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
S2-PDet
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
S2-PDsp
pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
S2-PDwn
pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
S2-PDwr
pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
S2-PL
politologia
S2-SC
socjologia (2-letnie)
S2-SM
stosunki międzynarodowe
S2-TR
turystyka i rekreacja
S2-WS
wschodoznawstwo
S3-GEO
geoinformacja (inż)
S3-GK
geodezja i kartografia (inż)
S3-GL
geologia (7 sem.-inż)
S3-IN
informatyka (7 sem.-inż)
S3-TK
technologie komputerowe (inż)
S5-KaplanBY
teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Bydgoszczy
S5-KaplanKA
teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Kaliszu
S5-KaplanKB
teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Kazimierzu Biskupim
S5-KaplanOB
teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Obrze
S5-KaplanPO
teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Poznaniu
S5-KaplanW
teologia, specjalność kapłańska prowadzona we Wronkach
S5-MISH-10
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
S5-PR
prawo
S5-PS
psychologia
S5-TEk
teologia, specjalność kapłańska
S5-TEkp
teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Poznaniu
X-E1x-ArchDok
historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
X-E1x-HM
historia, specjalność mediewistyka
X-E1x-Historia
historia
X-E1x-SE
historia, specjalność socjoekonomika
X-E2x-ArchDok
historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
X-N1x-ELingw
filologia, specjalność etnolingwistyka
X-N1x-EiTER
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna-nauczycielskie studia dwuprzedm
X-N1x-FilPol
filologia polska, profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
X-N1x-GP
gospodarka przestrzenna
X-N1x-HISN
historia, specjalność nauczycielska
X-N1x-Historia
historia
X-N1x-Inf
informatyka (6 sem.)-przeniesieni na ZIx-InfInz
X-N1x-KE
komunikacja europejska (CE Gniezno)
X-N1x-Kult
kulturoznawstwo
X-N1x-Muzy
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Kalisz)
X-N1x-OPOK
biofizyka, specjalność optyka okularowa (ost. rekr. 15/16)
X-N1x-OSS
ochrona środowiska
X-N1x-Plast
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz)
X-N1x-Ros
filologia, specjalność filologia rosyjska
X-N1x-Soc
socjologia
X-N1x-WPiNP
pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i naucz. początkowe
X-N1x-ZA
zarządzanie
X-N2-PDSrn
pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
X-N2-PDSwu
pedagogika specjalna, specjalność pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
X-N2x-Ang25
filologia angielska
X-N2x-Ekokom
filologia, specjalność lingwistyka stosowana-ekokomunikacja
X-N2x-FilPol
filologia polska (ost. rek. 16/17)
X-N2x-German
filologia, specjalność filologia germańska
X-N2x-HISN
historia, specjalność nauczycielska
X-N2x-Hist
historia
X-N2x-Hisz2
filologia, specjalność filologia hiszpańska
X-N2x-Inf
informatyka
X-N2x-KEM
komunikacja europejska, specjalność medioznawstwo (CE Gniezno)
X-N2x-KZZI
filologia, specjalność komunikacja i zarządzanie zasobami informacji
X-N2x-Kult
kulturoznawstwo
X-N2x-LingSt
filologia, specjalność lingwistyka stosowana
X-N2x-Mat
matematyka
X-N2x-OSS
ochrona środowiska
X-N2x-POW
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
X-N2x-Plast
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz)
X-N2x-Polit2
politologia
X-N2x-RS
pedagogika, specjalność resocjalizacja
X-N2x-Rom
filologia, specjalność filologia romańska
X-N2x-Ros
filologia, specjalność filologia rosyjska
X-N2x-SPZ
pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
X-N2x-Soc2
socjologia
X-N2x-TR
turystyka i rekreacja
X-N2x-TRM
turystyka i rekreacja, specjalność turystyka międzynarodowa
X-N2x-ZA
zarządzanie
X-N3x-GP
gospodarka przestrzenna (inż) profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
X-N3x-GP-A
gospodarka przestrzenna (inż)
X-N5x-KatechBY5
teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Bydgoszczy
X-S1-ArchDok
historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
X-S1-BN
bezpieczeństwo narodowe
X-S1-DK
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
X-S1-ET
filozofia, specjalność etyka
X-S1-FH
filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (makrokierunek)
X-S1-Fil
filmoznawstwo
X-S1-FilPol
filologia polska, studia stacjonarne pierwszego stopnia
X-S1-FilSerbChor
filologia, specjalność filologia serbska i chorwacka
X-S1-FilSlowPol
filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska, st. stacjonarne pierwszego stopnia
X-S1-Filoz
filozofia
X-S1-HISN
historia, specjalność nauczycielska
X-S1-HM
historia, specjalność mediewistyka
X-S1-Historia
historia
X-S1-Inf
informatyka
X-S1-KLASPOL
filologia, specjalność filologia klasyczna i filologia polska, studia stacjonarne pierwszego stopnia
X-S1-KomSp
filozofia, specjalność komunikacja społeczna
X-S1-Kult
kulturoznawstwo
X-S1-MISH
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
X-S1-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1-Mat
matematyka
X-S1-PC
praca socjalna
X-S1-PDet
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna-nauczycielskie studia dwuprzedm
X-S1-PDnn
pedagogika, specj. edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnospr. intelektualną w st. lekkim
X-S1-PDwn
pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i naucz. początkowe
X-S1-Polit
politologia
X-S1-SM
stosunki międzynarodowe
X-S1-Soc
socjologia
X-S1-ZPub
filozofia, specjalność życie publiczne
X-S1x-AC
chemia, specjalność analityka chemiczna (ost. rekr. 15/16)
X-S1x-Arab
filologia, specjalność arabistyka
X-S1x-AzjaW
filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia wietnamska
X-S1x-BLITW
filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska
X-S1x-BLOTEW
filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska
X-S1x-BP
biologia, specjalność nauczanie przyrody
X-S1x-CHB
chemia, specjalność chemia biologiczna (ost. rekr. 15/16)
X-S1x-CHInf
chemia, specjalność chemia z zastosowaniami informatyki (ost. rekr. 15/16)
X-S1x-CHK
chemia, specjalność chemia kosmetyczna (ost. rekr. 15/16)
X-S1x-CHM
chemia, specjalność chemia materiałowa (ost. rekr. 15/16)
X-S1x-CHO
chemia, specjalność chemia ogólna (ost. rekr. 15/16)
X-S1x-Dun
filologia, specjalność filologia duńska
X-S1x-ELingw
filologia, specjalność etnolingwistyka
X-S1x-ET
filozofia, specjalność etyka
X-S1x-EUR
europeistyka
X-S1x-EZZP
biologia, specjalność ekologia i zarządzanie zasobami przyrody
X-S1x-EduANG
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język angielski-nauczycielskie studia dwuprzedmiotow
X-S1x-EduNIEM
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język niemiecki- nauczycielskie studia dwuprzedmiotow
X-S1x-FAngP
filologia angielska, specjalność filologia południowoafrykańska
X-S1x-FCH
filologia, specjalność filologia chorwacka
X-S1x-FCZ
filologia, specjalność filologia czeska
X-S1x-FH
filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (prow. wspól. WFPiK, W.H.)
X-S1x-FS
filologia, specjalność filologia serbska
X-S1x-FSROD
filologia, specjalność studia śródziemnomorskie
X-S1x-FilBul
filologia, specjalność filologia bułgarska
X-S1x-FilKlas
filologia, specjalność filologia klasyczna
X-S1x-FilPol
filologia polska, profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
X-S1x-FilSlowPol
filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
X-S1x-GE
geografia, specjalność geoekologia
X-S1x-GInf
geografia, specjalność geoinformacja
X-S1x-GZMW
geologia, specjalność gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi
X-S1x-GerRos
filologia, specjalność filologia germańska z filologią rosyjską
X-S1x-German
filologia, specjalność filologia germańska
X-S1x-GermanX
filologia, specjalność filologia germańska
X-S1x-HEB
filologia, specjalność hebraistyka
X-S1x-HM
historia, specjalność mediewistyka (ost. rek. 2019/2020)
X-S1x-HMK
historia, specjalność myśl i kultura polityczna
X-S1x-Historia
historia (ost. rek. 2019/2020)
X-S1x-Hisz
filologia, specjalność filologia hiszpańska
X-S1x-INB
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Kalisz)(ost. rek. 2017/2018) profil ogólnoakademicki
X-S1x-INDO
filologia, specjalność indologia
X-S1x-Inf
informatyka (6 sem.)-przeniesieni na DIx-InfInz
X-S1x-JK
filologia, specjalność językoznawstwo komputerowe
X-S1x-JN
filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
X-S1x-Japon
filologia, specjalność japonistyka
X-S1x-KE
komunikacja europejska (CE Gniezno)
X-S1x-KLASPOL
filologia, specjalność filologia klasyczna i filologia polska
X-S1x-KSP
geografia, specjalność kształtowanie środowiska przyrodniczego
X-S1x-Korea
filologia, specjalność filologia koreańska
X-S1x-KultDG
kulturoznawstwo, specjalność dialog w kulturze europejskiej ( CE Gniezno)
X-S1x-LOGO
pedagogika specjalna, specjalność logopedia-profilaktyka i terapia
X-S1x-LP
latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie
X-S1x-LSROS3
filologia, specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
X-S1x-LingSt
filologia, specjalność lingwistyka stosowana
X-S1x-NGrec
filologia, specjalność filologia nowogrecka
X-S1x-NID
filologia, specjalność filologia niderlandzka
X-S1x-Norw
filologia, specjalność filologia norweska
X-S1x-OPOK
biofizyka, specjalność optyka okularowa (ost. rekrut. 15/16)
X-S1x-PKZ
pedagogika, specjalność kształcenie zdalne
X-S1x-PedSP
pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
X-S1x-Port
filologia, specjalność filologia portugalska
X-S1x-RA
filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią angielską
X-S1x-RSG
pedagogika, specjalność resocjalizacja (CE Gniezno)
X-S1x-RU
filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską
X-S1x-Rom
filologia, specjalność filologia romańska
X-S1x-Ros
filologia, specjalność filologia rosyjska
X-S1x-SE
historia, specjalność socjoekonomika
X-S1x-SNCHP
chemia, specjalność chemia i przyroda - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe (ost. rekr. 15/16)
X-S1x-SYN
chemia, specjalność synteza i analiza chemiczna (ost. rekr. 15/16)
X-S1x-Sino
filologia, specjalność sinologia
X-S1x-Szw
filologia, specjalność filologia szwedzka
X-S1x-Turko
filologia, specjalność turkologia
X-S1x-UFIN
filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska
X-S1x-UWEG
filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska
X-S1x-Ukr
filologia, specjalność filologia ukraińska
X-S1x-WU
pedagogika specjalna, specjalność pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
X-S1x-Wlos
filologia, specjalność filologia włoska
X-S1x-WlosX
filologia, specjalność filologia włoska
X-S1x-ZA
zarządzanie
X-S1x-ZPub
filozofia, specjalność życie publiczne
X-S2x-Arab
filologia, specjalność arabistyka
X-S2x-ArchDok
historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (ost. rek. 2019/2020)
X-S2x-AzjaIM
filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia indonezyjsko-malajska
X-S2x-AzjaW
filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia wietnamska
X-S2x-BF
biofizyka
X-S2x-BLITW
filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska
X-S2x-BTechA
biotechnologia, studia w j. angielskim (ost. rek. 2019/2020)
X-S2x-BiolE
biologia, specjalność biologia eksperymentalna
X-S2x-CCHS
chemia, specjalność chemia środowiska
X-S2x-CHM
chemia, specjalność chemia materiałowa (ost. rek. 2019/2020)
X-S2x-EDIG
pedagogika, specjalność edukacja dorosłych i gerontologia
X-S2x-ELingw
filologia, specjalność etnolingwistyka
X-S2x-EMTI
pedagogika, specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne
X-S2x-EUR
europeistyka
X-S2x-FAngC
filologia angielska, specjalność celtycka
X-S2x-FAngM
filologia angielska, specjalność język i komunikacja w mediach i polityce
X-S2x-FCH
filologia, specjalność filologia chorwacka
X-S2x-FS
filologia, specjalność filologia serbska
X-S2x-FSROD
filologia, specjalność studia śródziemnomorskie
X-S2x-FilAG
filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
X-S2x-FilAR
filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską
X-S2x-FilBul
filologia, specjalność filologia bułgarska
X-S2x-FilGA
filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
X-S2x-FilGR
filologia, specjalność filologia germańska z filologią romańską
X-S2x-FilKlas
filologia, specjalność filologia klasyczna
X-S2x-FilSlowPol
filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
X-S2x-GInf
geografia, specjalność geoinformacja
X-S2x-GPR
gospodarka przestrzenna, specjalność rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich (Słubice)
X-S2x-German
filologia, specjalność filologia germańska
X-S2x-HEB
filologia, specjalność hebraistyka
X-S2x-HMK
historia, specjalność myśl i kultura polityczna
X-S2x-HW
historia, specjalność historia wojskowości (ost. rek. 2019/2020)
X-S2x-Hist
historia (ost. rek. 2019/2020)
X-S2x-Hisz
filologia, specjalność filologia hiszpańska
X-S2x-Inf
informatyka
X-S2x-JN
filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
X-S2x-Japon
filologia, specjalność japonistyka
X-S2x-KEM
komunikacja europejska, specjalność medioznawstwo (CE Gniezno)
X-S2x-KSP
geografia, specjalność kształtowanie środowiska przyrodniczego
X-S2x-Korea
filologia, specjalność filologia koreańska
X-S2x-KultCH
kulturoznawstwo, specjalność kultura chrześcijańska (CE Gniezno)(ost. rek. 2019/2020)
X-S2x-KultKM
kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa
X-S2x-KultR
kulturoznawstwo, specjalność religioznawstwo (ost. rek. 2019/2020)
X-S2x-LingSt
filologia, specjalność lingwistyka stosowana
X-S2x-NGrec
filologia, specjalność filologia nowogrecka
X-S2x-ODK
ochrona dóbr kultury
X-S2x-OSJA
ochrona środowiska, studia w języku angielskim (ost. rek. 2019/2020)
X-S2x-POW
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
X-S2x-PedSP
pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
X-S2x-RS
pedagogika, specjalność resocjalizacja
X-S2x-Rom
filologia, specjalność filologia romańska
X-S2x-RomA
filologia, specjalność filologia romańska z filologią angielską
X-S2x-RomG
filologia, specjalność filologia romańska z filologią germańską
X-S2x-Ros
filologia, specjalność filologia rosyjska
X-S2x-Rum
filologia, specjalność filologia rumuńska
X-S2x-SE
historia, specjalność socjoekonomika
X-S2x-SK
filologia, specjalność skandynawistyka
X-S2x-Sino
filologia, specjalność sinologia
X-S2x-TRM
turystyka i rekreacja, specjalność turystyka międzynarodowa
X-S2x-TZI
techniczne zastosowania internetu (prow. wspól. UAM, UEP, PP)
X-S2x-Turko
filologia, specjalność turkologia
X-S2x-UFIN
filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska
X-S2x-UWEG
filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska
X-S2x-WU
pedagogika specjalna, specj. pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
X-S2x-Wlos
filologia, specjalność filologia włoska
X-S2x-ZA
zarządzanie
X-S2x-ZPub
filozofia, specjalność życie publiczne
X-S3x-GP
gospodarka przestrzenna (inż) profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
X-S5-Kog
kognitywistyka
X-S5-MISH
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne, studia stacjonarne magisterskie
X-S5-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S5-PSYCH
psychologia
X-S5x-Kog
kognitywistyka
X-W1x-Japon
filologia, specjalność japonistyka
Punktacja ECTS
ECTS
1
(2016/2017 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2011/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2019/2020 - 2019/2020)
1
(2013/2014 - 2016/2017)
1
(2011/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2016/2017 - 2016/2017)
1
(2016/2017 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2013/2014 - 2016/2017)
1
(2016/2017 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2015/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2016/2017 - 2016/2017)
1
(2015/SZ - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2007/2008 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2015/SZ - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2013/2014 - 2016/2017)
1
(2011/SZ - 2016/2017)
1
(2013/2014 - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2011/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/SZ - 2016/2017)
1
(2014/2015 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2015/SZ - 2016/2017)
1
(2014/2015 - 2016/2017)
1
(2007/2008 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
0.5
(2012/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2011/2012 - 2016/2017)
1
(2011/SZ - 2016/2017)
1
(2011/SZ - 2016/2017)
1
(2010/SZ - 2016/2017)
0
(2010/2011 - 2016/2017)
1
(2011/2012 - 2016/2017)
1
(2007/2008 - 2016/2017)
0
(2011/2012 - 2016/2017)
0
(2011/2012 - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2011/2012 - 2016/2017)
1
(2011/2012 - 2016/2017)
1
(2011/2012 - 2016/2017)
1
(2007/2008 - 2017/SZ)
0
(2010/2011 - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
0
(2009/2010 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2007/2008 - 2017/SZ)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2011/SZ - 2016/2017)
1
(2011/SZ - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2014/2015 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2010/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2014/2015 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2007/2008 - 2016/2017)
0
(2011/2012 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2015/2016 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2016/2017 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
0
(2010/2011 - 2010/2011)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2007/2008 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
0
(2010/2011 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2015/SZ - 2016/2017)
1
(2015/2016 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2014/2015 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2013/2014 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2015/2016 - 2015/2016)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/SZ)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2017/2018)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
0
(2009/2010 - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
0.5
(2012/SZ - 2016/2017)
1
(2009/SZ - 2016/2017)
1
(2012/2013 - 2016/2017)
Punkty za zajęcia WF
WF
1
(2011/2012 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)