Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BRICS - Rosja w gronie największych rynków wschodzących 18-BRICS-23uWsch
Reguły punktacji przedmiotu

S2-WS - wschodoznawstwo
X-S2-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S5-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S2-WS
wschodoznawstwo
X-S2-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S5-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2013/SZ - ...)
3
(2017/2018 - ...)
3
(2020/2021 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)