Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dyskursu politycznego i medialnego 18-ADPiM-24pm1
Reguły punktacji przedmiotu

S1-HIpm - historia, specjalność polityka i media w dziejach (ost. rek. 2019/2020)
X-S1-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1-MISHIS2 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-HIpm
historia, specjalność polityka i media w dziejach (ost. rek. 2019/2020)
X-S1-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2017/SL - ...)
2
(2018/2019 - ...)
2
(2018/2019 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)