Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje kultury w strukturach samorządu terytorialnego 16-IKSS-11
Reguły punktacji przedmiotu

DLx-KEURP - komunikacja europejska (IKE Gniezno) (profil praktyczny)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DLx-KEURP
komunikacja europejska (IKE Gniezno) (profil praktyczny)
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2023/SL - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)