Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja publiczna 14-PPN1OADP11
Reguły punktacji przedmiotu

N1-PL - politologia
S1-PL - politologia
X-N1-Polit - politologia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
N1-PL
politologia
S1-PL
politologia
X-N1-Polit
politologia
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2010/2011 - 2014/2015)
2
(2015/2016 - 2016/2017)
3
(2017/2018 - ...)
3
(2017/2018 - 2017/2018)
3
(2010/2011 - 2014/2015)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)