Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bases of Organisation and Management 14-IES1OBOM11
Reguły punktacji przedmiotu

ERASMUS - Erasmus
S1-SMA - stosunki międzynarodowe, studia w j. angielskim

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ERASMUS
Erasmus
S1-SMA
stosunki międzynarodowe, studia w j. angielskim
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2019/2020 - 2019/2020)
3
(2018/2019 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)