Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rysunek 13-LSL1XRYS14
Reguły punktacji przedmiotu

S1-EP - edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz) (ost. rekr. 2022/2023)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-EP
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz) (ost. rekr. 2022/2023)
Punktacja ECTS
ECTS
5
(2021/2022 - ...)
6
(2013/2014 - 2017/2018)
5
(2018/2019 - 2020/2021)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)