Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki 12-A087
Reguły punktacji przedmiotu

DMx-KaplanKA - teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Kaliszu
DMx-KatechPO5 - teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Poznaniu
ZMx-KatechPO5 - teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Poznaniu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DMx-KaplanKA
teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Kaliszu
DMx-KatechPO5
teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Poznaniu
ZMx-KatechPO5
teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Poznaniu
Punktacja ECTS
ECTS
1
(2013/SZ - ...)
1
(2013/SZ - ...)
1
(2013/SZ - ...)
1
(2013/SZ - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)