Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia filozoficzna 12-A016Z
Reguły punktacji przedmiotu

ZMx-KatechBY5 - teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Bydgoszczy
ZMx-KatechPO5 - teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Poznaniu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ZMx-KatechBY5
teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Bydgoszczy
ZMx-KatechPO5
teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Poznaniu
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2013/SL - ...)
4
(2012/SZ - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)