Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 10-SEMM-44-a2-n
Reguły punktacji przedmiotu

DUx-Admin5 - administracja
ZU-Admin5 - administracja
ZUx-Admin5 - administracja

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DUx-Admin5
administracja
ZU-Admin5
administracja
ZUx-Admin5
administracja
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2013/2014 - 2013/2014)
7
(2006/2007 - 2008/2009)
5
(2009/2010 - 2012/2013)
18
(2014/2015 - ...)
7
(2006/2007 - 2008/2009)
5
(2009/2010 - 2013/2014)
18
(2014/2015 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)