Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo zobowiązań 10-PZ-pe1-s
Reguły punktacji przedmiotu

DLx-PE - kierunek prawno-ekonomiczny (prow. wspól. UEP, UAM)
WPS-DLx-PE - kierunek prawno-ekonomiczny (prow. wspól. UAM, UEP)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DLx-PE
kierunek prawno-ekonomiczny (prow. wspól. UEP, UAM)
WPS-DLx-PE
kierunek prawno-ekonomiczny (prow. wspól. UAM, UEP)
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 6
(2013/2014 - ...)
6
(2016/2017 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)