Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawoznawstwo 10-PZ-22-pj-s
Reguły punktacji przedmiotu

N5-PR - prawo
S1-MISH-03 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
S1-MISH-09 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Neofilologii
S1-MISH-10 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
S1-MISH-14 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
S1-MISH-15 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Anglistyki
S1-MISH-18 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Historii
S1-MISH-20 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
S1-MISH-21 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk o Sztuce
S1-MISH-22 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filozoficzny
S1-MISH-24 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Socjologii
S5-MISH-10 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
S5-PR - prawo
X-E5-Prawo - prawo
X-N5-Prawo - prawo
X-S1-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
X-S1-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S5-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne, studia stacjonarne magisterskie
X-S5-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S5-Prawo - prawo

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
N5-PR
prawo
S1-MISH-03
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
S1-MISH-09
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Neofilologii
S1-MISH-10
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
S1-MISH-14
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
S1-MISH-15
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Anglistyki
S1-MISH-18
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Historii
S1-MISH-20
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
S1-MISH-21
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk o Sztuce
S1-MISH-22
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filozoficzny
S1-MISH-24
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Socjologii
S5-MISH-10
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
S5-PR
prawo
X-E5-Prawo
prawo
X-N5-Prawo
prawo
X-S1-MISH
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
X-S1-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S5-MISH
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne, studia stacjonarne magisterskie
X-S5-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S5-Prawo
prawo
Punktacja ECTS
ECTS
9
(2011/2012 - 2011/2012)
9
(2008/2009 - 2011/2012)
7
(2012/2013 - ...)
7
(2012/2013 - ...)
7
(2012/2013 - ...)
7
(2012/2013 - ...)
7
(2012/2013 - ...)
7
(2012/2013 - ...)
7
(2012/2013 - ...)
7
(2012/2013 - ...)
7
(2012/2013 - ...)
7
(2012/2013 - ...)
7
(2012/2013 - ...)
7
(2012/2013 - ...)
9
(2008/2009 - 2011/2012)
7
(2012/2013 - ...)
9
(2008/2009 - 2011/2012)
9
(2008/2009 - 2011/2012)
7
(2012/2013 - ...)
7
(2011/2012 - ...)
7
(2012/2013 - ...)
9
(2008/2009 - 2011/2012)
7
(2012/2013 - ...)
7
(2012/2013 - ...)
9
(2008/2009 - 2011/2012)
7
(2012/2013 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)