Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rynku finansowego 10-PRF-a2-n
Reguły punktacji przedmiotu

N2-AD - administracja
X-N2-Admin5 - administracja

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
N2-AD
administracja
X-N2-Admin5
administracja
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2013/2014 - 2013/2014)
6
(2014/2015 - ...)
4
(2013/2014 - 2013/2014)
6
(2014/2015 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)